برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1454 100 1

قاعده طهارت

قاعده طهارت در دانشنامه اسلامی

قاعده طهارت
حکم به طهارت اشیا تا زمان علم به نجاست آنها، قاعده طهارت نام دارد.
ــ قاعده طهارت، از قواعد مشهور فقهی است که به طهارت همه اشیا، تا زمانی که نجاست آن ها ثابت نشده، حکم می کند. بنابراین، هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک گردد، به کمک این قاعده، به طهارت آن حکم می شود. ــ این قاعده به این معنی است که هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک پیدا شود بدون اینکه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت ونجاستش آگاهی وجود داشته باشد در این صورت قانون وقاعده شرعی حکم به پاکی آن چیز است.حال فرقی نمی کند که شک وشبهه در این باشد که آیا این شیء ذاتاً نجس یا نه مثلاً رنگ سرخی که بر روی لباس هست آیا خون هست که ذاتاً نجس می باشد یا چیز دیگری هست؟ ویا اینکه شبهه وتردید در این باشد که چیزی که ذاتاً پاک است ایا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاکی که جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن که خون خشک شده بر آن آن هست تماس یافته یا نه؟در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حکم به پاکی می شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست پاک می دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را که ندانیم نجس شده است پاک می دانیم مانند مثال دوّم.
روایات مربوط به قاعده
برای اثبات این قاعده، به چند روایت استدلال شده است؛ از جمله روایت امام صادق علیه السّلام که می فرماید: «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک؛ هر چیزی پاک است تا این که بدانی آن چیز نجس است، پس هنگامی که دریافتی نجس است، آن چیز نجس می شود و تا زمانی که علم به آن پیدا نکردی پاک است».
نکته
بی شک قاعده طهارت در شبهات موضوعی به کار می رود، مانند این که شک شود آیا عصاره انگور ، شراب شده یا نه؛ یا کسی شک کند که لباسش به چیز نجسی برخورد کرده است یا نه؛ در این گونه موارد، به طهارت حکم می شود. اما در شبهات حکمی ، درباره به کار بردن قاعده طهارت اختلاف وجود دارد؛ اکثر اصولی ها در شبهه حکمی، به کار بردن قاعده طهارت را درست می دانند، مانند این که حیوانی از آمیزش حیوان طاهر و حیوان نجس، متولد گردد و اسم هیچ یک از آن دو حیوان بر او اطلاق نگردد؛ در این مورد بیشتر علما، به طهارت این حیوان حکم نموده اند.
...

قاعده طهارت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاعده طهارت   • مفهوم قاعده طهارت   • تعریف قاعده طهارت   • معرفی قاعده طهارت   • قاعده طهارت چیست   • قاعده طهارت یعنی چی   • قاعده طهارت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاعده طهارت
کلمه : قاعده طهارت
اشتباه تایپی : rhuni xihvj
عکس قاعده طهارت : در گوگل

آیا معنی قاعده طهارت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران