برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

فیل

/fil/

مترادف فیل: پیل

برابر پارسی: پیل

معنی فیل در لغت نامه دهخدا

فیل. (معرب ، اِ) پیل. پستانداری است عظیم الجثه که راسته ٔ خاصی بنام راسته ٔ فیلان را به وجود می آورد. در راسته ٔ فیلان امروز فقط دو گونه موجود است ، یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیلهای هندی از افریقایی کوچکتر و گوشها و عاج آنها نیز کوچکتر است. به طورکلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی هستند و دارای خرطوم طویلی میباشند که از اتصال دوجدار بینی و لب بالا به وجود آمده است. بر روی آرواره ٔ بالایی دو دندان نیش وجود دارد که بسیار طویل میشود و عاج را میسازد، بعلاوه در سراسر دهان فیل فقط چهار دندان آسیا وجود دارد که بر روی هر نیم فک قرار میگیرد. نمو دندانهای آسیا تدریجی است ، یعنی در هر زمانی بیش از چهار دندان آسیای عامل در دهان وجود ندارد ولی به محض اینکه دندانی ساییده شد در عقب آن دندان آسیای دیگری رشد میکند به قسمی که در دوران عمر فیل در هر نیم فک شش آسیا تدریجاً ظاهر میشود که سه تای اول را میتوان به منزله ٔ دندانهای شیری محسوب داشت و سه تای دوم را بجای آسیاهای دایمی. اولین دندان آسیای شیری در فیلها در سه ماهگی و دومی در دوسالگی و سومی در نه سالگی ظاهر میشود. اولین آسیای اصلی یا دائمی در پانزده سالگی و دومی در بیست سالگی و سومی در سی وپنج سالگی ظاهر میگردد. دست و پای فیلها حجیم و عضلانی است و هر کدام به پنج انگشت ختم میشوند. انگشتان مجموعاً در داخل یک توده ٔ عضلانی قرار دارند و فقط انتهای آنها که به سم پهنی ختم میشود آزاد است. فیل را معمولاً در هندوستان و افریقا اهلی میکنند. فیلهای افریقایی بیشتر وحشی هستند و آنها را به منظور استفاده از عاجشان شکار میکنند. برخی فیلها بالغ بر پنجاه تا شصت کیلوگرم عاج میدهند. ارتفاع فیلهای افریقایی تا 4/5 متر نیز میرسد. (فرهنگ فارسی معین ). کلمه ٔ فیل در عربی بصورت افیال و فیول جمع بسته میشود. و از آن مشتقات دیگری مستعمل است از جمله فَیّال به معنی فیلبان و پیلبان که صیغه ٔ شغل و مبالغه است : چند فیل که حصن قلب کافر بود بستد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). پای دربست فیل خاص آورد و از نیتی صادق و یقینی صافی بر قلب ایلک حمله کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
یا مکن با فیلبانان دوستی
یا بنا ...

معنی فیل به فارسی

فیل
پستانداریست عظیم الجثه که راسته خاصی به نام راسته فیلان را به وجود می آورد . در رسته فیلان امروزه فقط دو گونه موجود است : یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی . قد فیل هندی از فیل افریقایی کوچکتر و گوشها و عاجش نیز کوچکتر است . بطور کلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی هستند . دارای خرطوم طویلی می باشند که از اتصال دو جدار بینی و لب فوقانی بوجود آمده است . خرطوم فیلها عضو گیرنده و همچنین سلاح دفاع و حمله است . دندان های فیلها به وضع خاصی است بعنی بر روی آرواره بالایی دو دندان نیش وجود دارد که بسیار طویل می باشد و عاج را می سازد . به علاوه در سراسر دهان فیلان فقط ۴ آسیا وجود دارد که یک عدد بر روی هر نیم فکی است نمو دندانهای آسیا تدریجی است یعنی در هر زمانی بیش از ۴ دندان آسیایی عامل در دهان وجود ندارد ولی به محض این که دندانی ساییده شد در عقب آن دندان آسیای دیگری رشد می کند بقسمی که در دوران عمر فیل در هر رنیم فک ۶ آسیا تدریجا ظاهر میشود که ۳ تای اولی را می توان به جای آسیاهای شیری محسوب داشت سه تای دوم را به جای آسیاهای دایمی . اولین دندان آسیای شیری در فیلها در سه ماهگی و دومی در دو سالگی و سومی در ۹ سالگی ظاهر می شود . اولین دندان آسیایی اصلی ( دایمی ) در ۱۵ سالگی و دومی در ۲٠ سالگی و سومی در ۳۵ سالگی ظاهر می گردد . دست و پای فیلها حجیم و عضلانی است و هر کدام به ۵ انگشت ختم می شوند . انگشتان مجموعا در داخل یک توده عضلانی قرار دارند فقط انتهای آنها که به سم پهنی ختم میشوند آزاد است . فیل را در هندوستان و افریقا اهلی می نمایند و جهت بارکشی و شخم از آن استفاده می کنند . فیلهای افریقایی بیشتر وحشی هستند و آنها را جهت استفاده از عاج شکار می کنند . برخی فیلها بالغ بر ۵٠ تا ۶٠ کیلوگرم عاج می دهند . ارتفاع فیلهای افریقایی تا ۴ / ۵ متر نیز می رسد پیل جمع : افیال فیول . یا فیل و فنجان . دو چیز غیر متناسب . یا فیل هوا می کند . چون در جایی ازدحام و شلوغی بینند و از کسی علت را پرسند وی در جواب چنین گوید . یا کار حضرت فیل است . کاری بسیار مشکل است . یا مثل فیل باید تو سرش کوبید . درباره کسی که نصیحت نمی پذیرد استعمال کنند ( زیرا فیلبان با کجک بسر فیل می کوبد )
شهر ولایت خوارزم را می گفته اند و آن را در ابتدا فیل و بعد ...

معنی فیل در فرهنگ معین

فیل
[ معر. پیل ] (اِ.) ۱ - پستانداری است عظیم الجثه و علف خوار با بینی درازی موسوم به خرطوم و دو دندان نیش به نام عاج که بسیار گران بهاست . ۲ - یکی از مهره های شطرنج . ، ~ و فنجان دو چیز نامتناسب ازنظر اندازه . ، ~ کسی یاد هندوستان کردن کنایه از:به هوس
(چُ س ) (اِمر.) دانة ذرت بو داده شده .

معنی فیل در فرهنگ فارسی عمید

فیل
۱. (زیست شناسی) پستاندار خرطوم دار با پوست ضخیم و چروک دار، پاهای ستون مانند، و عاج بلند و نسبتاً خمیده که بزرگ ترین جانور خاک زی است.
۲. صد وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵ آیه، الم تَرَ.
۳. (ورزش) در شطرنج، هر یک از دو مهرۀ هر بازیکنی که دارای حرکت مورب می باشد.
= پیل اوژن
= پیلگوش

فیل در دانشنامه اسلامی

فیل
معنی فِيلِ: فيل
معنی خُرْطُومِ: بيني فيل وخوک (اطلاق خرطوم بر بيني آن شخص کافر ، با اينکه خرطوم تنها بيني فيل و خوک است ، در حقيقت نوعي توبيخ و ملامت است ، و در اين آيه تهديدي است به آن شخص ، به خاطر عداوت شديدي که با خدا و رسول او و ديني که بر رسولش نازل کرده ، ميورزيده است )
معنی مَّأْکُولٍ: خورده شده (عصف ماکول به معناي برگ زراعتي ، مثل گندم است که دانههايش را خورده باشند ، و نيز به معناي پوست زراعتي است مانند غلاف نخود و لوبيا ، که دانهاش را خورده باشند ، و منظور آيه اين است که اصحاب فيل بعد از هدف گيري مرغان ابابيل به صورت جسدهايي بي...
تکرار در قرآن: ۱(بار)
فیل ممکن است، اشاره به معانی ذیل باشد: • سوره فیل، صد و پنجمین سوره قرآن کریم• اصحاب فیل، سپاهی به فرماندهی ابرهه به قصد تخریب خانه کعبه• فیل (حیوان)، بزرگ ترین جانور خاک زی
...
فیل، بزرگ ترین جانور خاک زی می باشد.
از آن به مناسبت در بابهای طهارت ، تجارت و سبق و رمایه نام برده اند.
← در طهارت
 ۱. ↑ مستند الشیعة، ج۱۵، ص۱۰۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۷۳۳.    
...
فیل نام حیوانی است که در قرآن کریم در داستان ابابیل از آن یاد شده است.
فیل نام حیوانی است معروف و سوره ای در قرآن به همین نام وجود دارد که به داستان اصحاب فیل می پردازد. «ا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؛ آیا (به چشم دل) ندیدی و ندانستی که پروردگار تو با اصحاب فیل (سپاه ابرهه که برای تخریب خانه خدا آمده بودند) چگونه رفتار کرد؟!».
...


فیل در دانشنامه ویکی پدیا

فیل
فیل یا پیل (انگلیسی: Elephant) نام حیوانی بزرگ جثه از راسته خرطوم داران (Proboscidea) از خانواده فیلان (Elephantidae) است که بیشتر بومی هندوستان و آفریقا هستند. گذشته از اندازه فیل ها، دو چیز دیگر که آن ها را از بقیه پستانداران متمایز می کند، خرطوم و عاج آن هاست.
فیل ها سنگین ترین جانوران خشکی هستند. نوع بالغ فیل نر حداکثر ۶۰۰۰ کیلوگرم وزن دارد. فیل ها ۳/۶ تا ۶ متر طول و ۳٬۲ متر ارتفاع دارد و معمولاً وزن آن ها هفت تن است
فیل گیاه خوار است و در یک روز ممکن است ۷۰ کیلوگرم برگ و علف خورده و گاهی گوشتخواری کند یا ۲۰۰ لیتر آب بیاشامد. در پارک های طبیعت آمریکا و روسیه فیل های گوشتخوار زندگی می کنند
خط فرگشتی دو گونه فیل آفریقایی و فیل آسیایی در حدود ۶٫۷ میلیون سال پیش از هم جدا شد. هم اکنون دو گونه فیل به نام های فیل آفریقایی و فیل آسیایی وجود دارد. فیل ها ۴ زانو دارند که دو زانو رو به عقب و دو زانو رو به جلو خم می شود. وزن فیل ها تا هفت تن میرسد و ان ها حدود ۷۰ سال عمر میکنند
عکس فیل
فیل ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:
فیل نام یک جانور است.
فیل (سوره)، سوره ای در قرآن
فیل (شطرنج)، از مهره های شطرنج
فیل (فیلم ۱۹۸۹)، به کارگردانی آلن کلارک
فیل (فیلم ۲۰۰۳)، به کارگردانی گاس ون سنت
عام الفیل یا عام الفیل سالی مهم در تاریخ اعراب
سوره فیل در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است.
ترجمهٔ فارسی
این سوره بعد از سوره کافرون در اوائل بعثت در مکه نازل شده است.
در این سوره داستان فیل سواران (اصحاب فیل) ابرهه را که برای ویران کردن خانه کعبه، هجوم آورده بودند و با قدرت خداوند نابود شدند به طور خلاصه بیان کرده است.
این واقعه (که قبل از اسلام رخ داده بود) مبدأ تاریخ شد و آن سال به «عام الفیل» مشهور گشت. بنا به نقل مورخین، در همان سال هم محمد متولد شد و ۴۰ سال ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فیل در دانشنامه آزاد پارسی

فیل (elephant)
پستاندار بزرگ چرنده ای با پوست ضخیم، چروکیده و خاکستری، گوش هایی بزرگ، خرطومی بزرگ و قابل انعطاف، و عاج های بزرگ و منحنی شکل. این جانور در انتهای خرطوم خود زواید انگشت مانندی دارد که از آن ها برای گرفتن و بردن غذا به سمت دهان استفاده می کند. از خرطوم برای بردن آب به دهان نیز استفاده می شود. فیل ها علفخوارند و چون بدنی بسیار بزرگ دارند بیشتر وقت آن ها صرف تغذیه از برگ ها، جوانه ها، بامبو، نی، علف، میوه ها، و در صورت امکان محصولات زراعی، ازجمله ذرت و موز می شود. فیل ها بزرگ ترینجانور خشکی زی زنده اند. معمولاً به صورت گله ای زندگی می کنند. هر گله بیست تا ۴۰ ماده دارد و یک مادۀ بالغ و باتجربه رهبری گله را عهده دارد. فیل های نر اغلب تنها، یا در دسته های کوچک زندگی می کنند. فیل های نر جوان تا زمانی که به بلوغ جنسی برسند با گلۀ ماده ها می مانند. فیل ها طولانی ترین دورۀ بارداری را در میان تمامجانوران دارند. این دوره هجده تا ۲۳ ماه بین لقاح و تولد، طول می کشد. فیل ها معمولاً یک بچه به دنیا می آورند، که بعد از دَه تا پانزده سال بالغ می شود. دندان های عاج آن ها، که در ابتدا با لایۀ نازکی از مینا پوشیده شده است، بعداً به کل به عاج تبدیل می شود و در تمام طول زندگی به رشد ادامه می دهد. فیل ها در ابتدا دندان عاج شیری دارند که در سال های اول زندگی می افتد. در طبیعت، فیل ها حدود ۶۰ سال عمر می کنند، اما در اسارت مواردی مشاهده شده است که بیش از ۶۵ سال هم زنده مانده اند. فیل ها در شاخۀ طناب داران، ردۀ پستانداران، راستۀ خرطوم داران یا شنگ داران، خانوادۀ فیل ها قرار دارند. در حال حاضر دو گونه فیل یافت می شود: فیل افریقایی (Loxodonta africana)، و فیل آسیایی یا فیل هندی Elephas maximus). فیل افریقایی بسیار بزرگ تر است، قدش به چهار متر و وزنش به هشت تن می رسد. قد فیل هندی۲.۷ متر و وزنش چهار تن است.گونه های در معرض خطر. فیل ها را به سبب عاجشان به قتل می رسانند. همچنین، تولیدمثل در آن ها بسیار آهسته است و در اسارت به آسانی تولید مثل نمی کنند. مجموعۀ این عوامل باعث شده است این جانوران در معرض انقراض قرار گیرند. در افریقا، شکار بی رویه باعث کاهش سریع تعداد فیل ها در دهۀ ۱۹۸۰ شد و جمعیت فیل های افریقای شرقی در معرض انقراض قرار گرفت. فیل ها، از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، در ...

نقل قول های فیل

فیل، حیوانی است بزرگ جثه از راسته خرطوم داران.
• «گاندی، فیل بزرگ و سیاهی بود که سوار موش کوچک و سفیدی شده بود. کینگ، موش کوچک و سیاهی است که برپشت فیل بزرگ و سفیدی سوار است.» -> مالکوم ایکس
• «آشنایی با فیل بان خانه به خورد لازم دارد.»
• «دشمن اگر پشه است فیل بشمارش.»
• «فیل روی پلک چشمان دیده نمی شود اما مورچه آن طرف رودخانه دیده می شود.» -> ضرب المثل اندونزیایی
• «از تنگی چشم فیل معلومم شد// کانان که غنی ترند محتاج ترند» -> سعدی
• «ای صفدری که در صف هیجا ترا خرد// همتای پیل جنگی و شیر ژیان نهاد» -> ظهیرالدین فاریابی
• «سر چشمه شاید گرفتن به بیل// چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» -> سعدی
• «یا مکن با پیل بانان دوستی// یا بنا کن خانه ای در خورد پیل» -> سعدی
• «اگر پیل با پشه کین آورد// همه رخنه در داد و دین آورد» -> فردوسی
• «چو پیلان به زور و چو مرغان به پر// چو ماهی به دریا چو آهو به بر» -> فردوسی
• «گاو از من و تو فراخ تر دارد چشم// پیل از من و تو بزرگ تر دارد گوش» -> سعدی
• «پشه چو پر شد بزند پیل را// با همه تندی و صلابت که اوست» -> سعدی
• «پشه از پیل کم زید بسیار// زانکه کوته بقا بود خونخوار» -> سنایی
• «پشه ز چه یک روز زید پیل به صدسال// زیرا ز پشه پیلان در رنج و عنایند» -> ناصرخسرو
• «تا صعوه به منقار نگیرد دل سیمرغ// تا پشه نکوبد به لگد خرد سر پیل» -> منجیک ترمذی
• «دیگران کی به پایه تو رسند// پشه را کی بود مهابت پیل» -> ظهیرالدین فاریابی
• «سلیمانی افتاده در پای مور// همان پشه ای کرده بر پیل زور» -> نظامی
• «قوت پشه نداری چنگ با پیلان مزن// همدل موری نه ای، پیشانی شیران مخار» -> جمال الدین عبدالرزاق

فیل در جدول کلمات

فیل باستانی
فیل دریایی
مرس
فیل دریایی پستانداری شبیه فک
مرس
فیل ماقبل تاریخ
ماموت
از فیل مهای سیروس الوند با بازی ابوالفضل پورعرب | عاطفه رضوی | سعید پورصمیمی | گوهر خیراندیش و سیروس ابراهیم زاده
چهره
از فیل مهای آرنولد شوارتزنگر
کماندو
از فیل مهای رابین ویلیامز به کارگردانی لس می فلید
فلابر
این سوره بعد از سوره تکاثر و قبل از سوره فیل و در مکه در سال ۲ بعثت نازل شد ه است
ماعون
بچه فیل کارتونی گوش دراز
دامبو
رهبر گروه فیل سواران
ابرهه

معنی فیل به انگلیسی

elephant (اسم)
پیل ، فیل

معنی کلمه فیل به عربی

فیل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل
فیل یا پیل حیوانی بزرگ جثه از راسته خرطوم داران (Proboscidea) از خانواده فیلان (Elephantidae) است که بیشتر بومی هندوستان و آفریقااست.
فیل ها سنگین ترین جانوران خشکی اند.دو گونه فیل داریم؛ فیل آفریقایی که در آفریقا می زید و فیل هندی. فیل ها از خرطوم دراز خود همچون دست استفاده می کنند و با آن غذا و آب را در دهان خود می گذارند. جنس عاج فیل ها مانند جنس دندان است. فیل های نر عاج خود رابکار جنگ برند.
فیل ها خیلی نیاز به دفاع از زیستگاه خود ندارند٬ چرا که گوئی همسایگان خود را می شناسند و با آن ها روابط دوستانه دارند.
بینایی شان ضعیف ولی حس شنوایی و بویایی شان بسیار خوب است. اگر یکی از فیل ها احساس خطر کند٬ همهٔ گله گوش به زنگ می شوند.[۱]
رابطه با انسان
درمان
از فیل ها برای درمان بعضی بیماری های روانی در انسان ها بهره گرفته اند. پزشکان در تایلند از فیل ها برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم و نیز کودکان نابینا کمک گرفته اند تا این کودکان، که از ارتباطات اجتماعی گریزان هستند، وارد تعاملات اجتماعی شوند.[۲]
خرطوم و عاج
خرطوم
گذشته از اندازه دو چیز دیگر فیل ها را از بقیهٔ پستان داران متمایز می کند٬ خرطوم و عاج. خرطوم٬ بینی فیل است. خرطوم استخوان ندارد و ماهیچه ای است و یک یا دو لب انگشت در نوک آن وجود دارد .فیل از خرطوم برای نفس کشیدن و آب خوردن استفاده می کند٬ به این صورت که ابتدا آب را بالا می کشد و سپس آن را از گلویش پایین می فرستد. خرطوم فیل مثل دست نیز عمل می کند. آنقدر قوی که شاخه های پربرگ را بشکند و آنقدر دقیق که میوه ای به کوچکی تمشک را بر چیند.
خرطوم فیل بسیار حساس است: فیل هایی که می خواهند جفت گیری کنند خرطوم هایشان را در هم حلقه می کنند.فیل های مادر وقت زیادی را صرف لمس و نوازش بچه هایشان می کنند. این کار را با خرطوم هایشان انجام می دهند.این «نوازش فیل» برای بچه فیل بسیار مهم است. بچه ای که نوازش نشود به اندازهٔ بچه ای که تماس زیادی با مادرش داشته باشد رشد نمی کند.[۳]
عاج
عاج ها٬ در واقع دومین دندان های پیشین بالایی فیل اند. وقتی این دندان ها شروع به رشد می کنند٬ همانند دندان انسان٬ لایه ای از مینا دارند. ولی وقتی بزرگتر می شوند٬ مینا دیگر روی دندان ها را نمی پوشانند. بخش بزرگی از این دندان ها از عاج ساخته شده است. فیل ها این عاج ها را بکار دفاع و خوردن زنند. این دندان ها در تمام طول عمر فیل رشد می کنند٬ بنابراین فیلی که عاج های بسیار بزرگی دارد معمولاً حیوانی پیر است. عاج ماده ها کوچک تر از عاج نرهاست و عاج فیل آسیایی هم کوچک تر از فیل آفریقایی است.[۴]
اقسام
فیل آفریقایی
فیل آسیایی
فیل چینی
فرگشت دو گونه فیل آفریقایی و فیل آسیایی در حدود ۶٫۷ میلیون سال پیش از هم جدا شد.[۵]
جستارهای وابسته
ماموت
منابع
↑ دانشنامهٔ آکسفورد
↑ «فیل درمانی نابینایان در تایلند». سایت خبری آینده، آگوست ۲۰۱۱. بازبینی شده در ۲۱ آگوست ۲۰۱۱.
↑ دانشنامهٔ آکسفورد
↑ دانشنامهٔ آکسفورد
↑ «تاریخ دقیق جدایی فیل آفریقایی از آسیایی تعیین شد». بی بی سی فارسی. بازبینی شده در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱.
از میکی پدیا با کمی ویرایش
حسین
فیل . (اِفا.) در اصل یونانی. در اصطلاحات سیاسی یا فرهنگی، در ترکیبات، به معنی "دوست دارنده" می آید مانند رسوفیل، انگلوفیل، ژرمنوفیل و... که صفت مرکب میسازد به معنی کسی که دوستدار و طرفدار روسها، انگلها یا ژرمنهاست(دوستدار مردم، فرهنگ و یا نفوذ آنها).
آزاد ادوای
فیل درستش پیل هست چون خیلی قدرت مند هست
به بطی هم پیل میگویند چونداسم فیل گرفته میشود وهنیها هم بهش پیل میگوید ودر زبان لکی یا کلهوری یا لری به پول پیل میگوند چون پول نیز مانند پیل یا فیل یا قدرت دارد
من
فیل نه پیل من طرز نوشتن فیل یعنی الفنت رو میخوام.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیل آسیایی   • بچه فیل   • غذای فیل   • فیل سریلانکایی   • فیل هندی   • فیل جنگلی آفریقایی   • فیل بیشه آفریقایی   • فیل راستعاج   • معنی فیل   • مفهوم فیل   • تعریف فیل   • معرفی فیل   • فیل چیست   • فیل یعنی چی   • فیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فیل

کلمه : فیل
اشتباه تایپی : tdg
آوا : fil
نقش : اسم
عکس فیل : در گوگل

آیا معنی فیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )