برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1402 100 1

فقیه

/faqih/

مترادف فقیه: دانشمند، شریعتمدار، عالم، مجتهد، مرجع

برابر پارسی: دین شناس

معنی فقیه در لغت نامه دهخدا

فقیه. [ ف َ ] (ع ص ) دانا. (منتهی الارب ). دانشمند. (غیاث ) (از اقرب الموارد). || دریابنده. رجوع به فَقِه شود. || فحل فقیه ؛ گشن ماهر و زیرک در گشنی کردن. (منتهی الارب ). || دانای علم دین. ج ، فقهاء. (منتهی الارب ) (غیاث ). عالم علم فقه. (از اقرب الموارد) : عجب است از روزگار که میان خواجه احمد و آن فقیه همیشه بد بود. (تاریخ بیهقی ). بخط بوحنیفه چند کتاب دیده بود. (تاریخ بیهقی ). من در مطالعت این کتاب تاریخ ، از فقیه بوحنیفه ٔ اسکافی درخواستم تا قصیده ای گفت. (تاریخ بیهقی ).
آنکه فقیه است از املاک او
پاکتر آن است که از رشوت است.
ناصرخسرو.
آن را بدو بهل که همی گوید
من دیده ام فقیه بخارا را.
ناصرخسرو.
از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم
کز بیم مور در دهن اژدها شوم.
ناصرخسرو
مؤدب شوم یا فقیه و محدث
کاحادیث مسند کنم استماعی.
خاقانی.
در ناف دو علم بوی طیب است
وآن هر دو فقیه یا طبیب است.
نظامی.
پس فقیهش بانگ برزد کای پسر
باز کن دستار را، آنگه ببر.
مولوی.
راستی کردند و فرمودند مردان خدای
ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را.
سعدی.
سرهنگ لطیف خوی دلدار
بهتر ز فقیه مردم آزار.
سعدی.
هرکه هست از فقیه و پیر و مرید
وز زبان آوران پاک نفس.
سعدی.
آنکه نداند رقمی بهر نام
به ز فقیهی که بود ناتمام.
امیرخسرو.

معنی فقیه به فارسی

فقیه
دانا، دانشمند، عالم به احکام شرع، متخصص درعلم فقه
۱ - دانا عالم ۲ - آنکه باحکام شرع عالم است دانشمند جمع : فقها (ئ ) .
[ گویش مازنی ] /faghih aabaad/ از توابع دهستان نشتای عباس آباد
دهی است از دهستان چغاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر در۳٠ کیلومتری جنوب خورموج دامنه کوه مند معتدل ۴۹۳ تن سکنه آب از چاه محصول غلات خرما شغل زراعت.
دهی است از دهستان حومه بخش خورموج شهرستان بوشهر در ۱۸ کیلومتری مغرب خور- موج دامنه شرقی کوه مند و کلات بوربال جلگه و معتدل ۹۳۸ تن سکنه آب از چاه محصول غلات خرما شغل زراعت عبابافی.
ابوبکر شهاب الدین احمد بن محمد بن اسحاق همدانی از جغرافی دانان مشهور بود ٠ وی درسال ۲۹٠ ه . ق ٠ کتاب البلدان را تالیف کرد ٠ این کتاب به گفته ابن الندیم نزدیک هزار ورق است که بیشتر آن را ابن فقیه از جیهانی گرفته است ٠
( خواجه ) عمادالدین کرمانی متخلص به عماد فقیه و زاهد و شاعر معروف ( ف. ۷۷۳ ه.ق .). وی در عهد امیر مبارزالدین و شاه شجاع در کرمان محترم میزیست و هر دو پادشاه نسبت باو اخحلاص وارادت داشتند . عماد درکرمان خانقاهی داشت و بسرودن شعر نیز می پرداخت . از آثار او دیوان غزل وی و پنج مثنوی ( صحبت نامه مونس الابرار صفانامه محبت نامه صاحبدلان طریقت نامه ) را باید نام برد. بعضی نوشته اند که وی گربه ای تربیت کرده بود بطوری که چون وی نماز میگزارد گربه بدو اقتدا میکرد و همین مورد توجه خلق و از جمله شاه شجاع بود و حافظ بتعریض اوست که میگوید : [ صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد آغاز مکر با فلک حقه باز کرد ] [ بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد ] [ ای کبک خوشخرام کجا میروی ? بایست غره مشو که گربه عابد نماز کرد ]. ولی صحت این داستان مورد تردید فاضلانست چه در مدا ...

معنی فقیه در فرهنگ معین

فقیه
(فَ) [ ع . ] (ص .) عالم به احکام شرع .

معنی فقیه در فرهنگ فارسی عمید

فقیه
عالِم به احکام شرع، متخصص در علم فقه.

فقیه در دانشنامه اسلامی

فقیه
فقیه به معنای دارنده ملکه استنباط حکم فرعی شرعی از منابع معتبر می باشد.
فقه در لغت به معنای فهم، فطانت و درک عمیق و دقیق آمده است و اساس و ریشه آن به گشودن و شکافتن باز می گردد و فقیه به کسی اطلاق می شود که دارای فهم عمیق و دقیق است، احکام را می کاود و گره ها و معضلات آن را می گشاید و حل می کند.در کلمات متأخران، واژه مجتهد نیز به معنای فقیه به کار رفته است.
از نگاه قرآن و روایات
واژه فقه و فقیه در آیات و روایات در همان معنای لغوی به کار رفته و همه معارف و آموزه های دینی؛ اعم از اصول و فروع را دربر می گیرد و اختصاص به حوزه خاصی ندارد؛ لیکن به تدریج در اصطلاح فقها محدود به حوزه خاصی شده است و امروزه فقیه به کسی اطلاق می گردد که در رشته ای خاص از علوم اسلامی؛ یعنی احکام فرعی شرعی دارای ملکه استنباط است و می تواند حکم شرعی هر مسئله ای را با بحث و بررسی از ادله معتبر شرعی به دست آورد.
احکام مرتبط
از احکام مربوط به آن، ذیل عناوین اجتهاد ، تقلید و فقه سخن رفته است؛ چنان که قلمرو ولایت فقیه در عنوان ولایت فقیه مطرح خواهد شد.
فقیه
کلید واژه: فقیه، فقه، دین اسلام؛
«فَقیه» از ریشه «فقه» و جمع آن «فقهاء» است، و به معنی دانشمند، دانشمند دینی، عالم به احکام دین اسلام از روی دلیل می باشد. اما در اصطلاح کنونی آن فقیه به معنای دارنده ملکه استنباط احکام شرعی از منابع معتبر می باشد.
مراد از «فقیه» در روایات، بصیر در امر دین است.
در حدیث حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) آمده: «من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً بعثه الله «فقیهاً» عالماً».(هر کس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقیه و عالم محشور کند).
«فقه» و بصیرت دینی، گاه به موهبت پروردگار حاصل شود، مانند این دعای پیغمبر (صلی الله علیه و آله) در باره امام علی (علیه السلام)، هنگامی که وی را به یمن اعزام داشت و فرمود: «اللهم فقّههُ فی الدین» (خدایا او را در دین فقیه و دانا گردان).
و گاه به کسب و تحصیل بدست آید، چنان امیرالمؤمنین (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود: «و تفقَّه یا بنیّ فی الدین».
بزرگان متفقند که فقیه ترین پیشینیان شش تن بودند که آ ...


فقیه در دانشنامه ویکی پدیا

فقیه
فقیه از واژه "فقه" مشتق شده است. و فقه در لغت، به معنای دانستن و فهمیدن، است. اما فقیه در اصطلاح علوم اسلامی، به معنای مجتهد و متخصص در علم فقه به کار رفته است. بنا براین، فقیه به کسی می گویند که قادر به استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل باشد.
فقه
اصول فقه
قواعد فقهیه
علم حدیث
علم رجال
علم درایه
دستور زبان عربی
منطق
تفسیر آیات الاحکام در قرآن
فقه اللغة
در متن های فارسی کهن تا قرن های هفتم و هشتم هجری، معمولاً واژۀ دانشمند در زبان فارسی به معنای فقیه در زبان عربی استعمال می شده است. مجتهد کسی است که حداقل دوره های سه گانه حوزوی را گذرانده و قادر به استنباط احکام فقهی باشد. اما فقیه مجتهدی است که علاوه بر این در علم فقه تسلط دارد و صاحب نظر و نوآوراست و مرادف با دانشمند است.
فقیه باید علوم یادشده در زیر، آشنایی کافی داشته باشد:
به مجتهد و فقیهی که علاوه بر بعد فقاهت و تسلط بر علوم مذکور، حائز شرایط دیگری مانند عدالت، مدیریت، آشنایی به وضعیت جهان اسلام و تقوا باشد، فقیه جامع الشرایط می گویند.
عکس فقیه
فقیه می تواند به افراد زیر اشاره کند:
مهدی فقیه (متولد ۱۳۲۴)، بازیگر ایرانی
ابوالحسن فقیه (زاده ۱۳۵۱) رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم
مختصات: ۳۶°۴۳′۳۱″ شمالی ۵۱°۲′۱″ شرقی / ۳۶٫۷۲۵۲۸°شمالی ۵۱٫۰۳۳۶۱°شرقی / 36.72528; 51.03361
فقیه آباد، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان تمشکل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۴۳ نفر (۲۷۹خانوار) بوده است.
مختصات: ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فقیه

فقیه در جدول کلمات

آخرین قیلم زنده یاد ساموئل خاچیکیان با بازی مرحوم خسرو شکیبایی | رضا رویگری | حسین یار یار | مهشید افشارزاده و آتنه فقیه نصیری
بلوف
ساخته ساموئل خاکیچیان با بازی مرحوم خسرو شکیبایی | رضا رویگری | مهشید افشارزاده و آتنه فقیه نصیری
بلوف
ساخته علی قوی تن در سال 76 با بازی آتنه فقیه نصیری
تنها
ساخته علی قوی تن با بازی امیر ماستری و آتنه فقیه نصیری در سال 76
تنها
ساخته علیرضا داودنژاد با بازی مهتاب کرامتی | آتنه فقیه نصیری | ماهایا پطروسیان
هشت پا
ساخته محمدعلی سجادی در سال 77 با شرکت آتنه فقیه نصیری | بهزاد فراهانی و مرحومان فیروز بهجت محمدی و احمد آقالو
مهره
ساخته محمدعلی سجادی | آتنه فقیه نصیری | بهزاد فراهانی | محمود جعفری
مهره
سریال در حال ساخت سروش صحت با بازی حسن معجونی | آتنه فقیه نصیری و•••
شمعدونی
سریال طنز در حال تصویربرداری سروش صحت با بازی حسن معجونی و آتنه فقیه نصیری
شمعدونی
سریالی از اصغر فرهادی با بازی فرامرز صدیقی | آتنه فقیه نصیری | امیرحسین صدیق | علی قربان زاده | رامبد شکرابی | علی سلیمانی و •••
داستان یک شهر

معنی فقیه به انگلیسی

lawyer (اسم)
مدافع ، فقیه ، قانون دان ، حقوق دان ، مشاور حقوقی ، شارع ، وکیل دادگستری
jurisconsult (اسم)
فقیه ، قانون دان ، حقوق دان ، مشاور حقوقی ، مشاور قضایی

معنی کلمه فقیه به عربی

فقیه
محامي

فقیه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیماحبیب پور
عالم به احکام شرع
سید مهدی امیری
حاکمو اگاه به احکام شرعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فقیه کیست   • حکم فقیه در جدول   • شرايط مرجع تقليد   • شرایط ولی فقیه چیست   • شرایط ولی فقیه در قانون اساسی   • معنی فقید   • معنی کلمه فقیه   • شرایط مجتهد   • معنی فقیه   • مفهوم فقیه   • تعریف فقیه   • معرفی فقیه   • فقیه یعنی چی   • فقیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فقیه
کلمه : فقیه
اشتباه تایپی : trdi
آوا : faqih
نقش : اسم
عکس فقیه : در گوگل

آیا معنی فقیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )