برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1433 100 1

فارسی

/fArsi/

مترادف فارسی: ایرانی، عجم، پارسی، دری، فرس

برابر پارسی: پارسی

معنی فارسی در لغت نامه دهخدا

فارسی. (ص نسبی ) منسوب به فارس که فارسیان و ممالک آنها باشد. (منتهی الارب ). معرب پارسی. || ایرانی. (حاشیه ٔ برهان چ معین : پارس ). فارس. عجم. رجوع به عجم وفارس شود. || پارسی. زبان فارسی ، که شامل سه زبان است : پارسی باستان ، پارسی میانه (پهلوی و اشکانی )، و پارسی نو (فارسی بعد از اسلام )، و چون مطلقاً فارسی گویند مراد زبان اخیر است. (حاشیه ٔ برهان چ معین : پارس ). رجوع به فارسی باستان ، فارسی جدید و فارسی میانه و زبان فارسی شود. || ابن الندیم از عبداﷲبن مقفع حکایت کند که لغات فارسی شش است : فهلویه (پهلوی )، دریه (دری )، فارسیه (زبان مردم فارس )، خوزیه (زبان مردم خوزستان )، و سریانیه. فهلویه منسوب است به فهله (پهله ) نامی که بر مجموع شهرهای پنجگانه ٔ اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان دهند . دریه لغت شهرهای مداین است و درباریان پادشاه بدان سخن کنند و غالب آن لغت مردم خراسان و مشرق ایران و اهل بلخ است. فارسیه لغت موبدان و علما و امثال آنان است و آن زبان اهل فارس باشد. خوزیه زبانی است که ملوک و اشراف در خلوت خانه ها و بازی جایها و عیش گاهها و با حواشی بدان تکلم کنند. سریانی زبان ویژه ٔ اهل دانش و نگارش است . (از الفهرست چ مصر ص 19).
- تمر فارسی ؛ نوعی از خرمای خوب است.
- خط فارسی ؛ خطی که امروز در نوشتن بوسیله ٔ ایرانیان بکار میرود و الفبای آن با الفبای بسیاری از کشورهای اسلامی و بخصوص ممالک عربی تقریباً یکی است. در تداول عام در برابر خط لاتین (اروپایی )، فارسی گفته میشود.
|| (اِخ ) یکی از مردم فارس . (حاشیه ٔ برهان ). مقابل ترک و عرب. || زردشتی ، مخصوصاً زردشتی مقیم هند. (حاشیه ٔ برهان ). به دین.

فارسی. (اِ) در اصطلاح بنایان ، مقسمی. (از یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به مُقَسَّمی شود.
- فارسی بریدن ؛ مقابل راسته بریدن. بریدن آهن و تیر است بطوری که مقطع عمود بر طول آن نباشد. مورب بریدن.

فارسی. (اِخ ) ابراهیم بن علی ، مکنی به ابواسحاق. از اعیان علم لغت و نحو بود. وی به بخارا آمد و مورد احترام واقع شد. فرزندان بزرگان و کاتبان به شاگردی نزد او رفتند و او تا پایان عمر در بخارا بود و در دیوان رسائل نیز سمتی داشت ...

معنی فارسی به فارسی

فارسی
خجندی ( امام ) ضیائالدین بن جلال الدین مسعود ( ف. هرات ۶۲۲ ه ق . ) اصل وی از شیراز بود ولی در جوانی به خراسان رفت و در خجند اقامت گزید و بدین جهت به خجندی معروف شد اما در اشعار خود پارسی ] تخلص میکرد .نسبش به سلمان فارسی میرسد . وی از شاعران مشهور قر. ۶ ه. و از شاگردان فخرالدین رازی بود و شرحی بر [ الحصول ] فخرالدین نوشته است او ملوک خانیه و خوارزمشاهیان را ستوده است و از جمله ممدوحانش بیغوملک از آل افراسیاب و علائالدین محمد بن تکش خوارزمشاهاند .
( صفت ) ۱ - اهل فارس پارسی ۲ - زبان ایرانی .
خلیج
زبان دوره هخامنشی ایران که مطالب آنرا با خط میخی می نوشته اند و از آن سنگ نبشته هایی برجاست .
( مصدر ) چون قطعه چوب مکعب مستطیلی را از طرف سر به بطری ببرند که زاویه دو سطح مجاور مکعب از حالت قایمه به حالت حاده در آید این عمل را فارسی بریدن یا فارسی کردن گویند .
( صفت ) آنکه نوشته های فارسی را می تواند بخواند فارسی زبان .
فارسی جدید.زبان ایرانی که بعد از اسلام رواج یافت و زبان رسمی و ادبی گردید . پارسی نو زبانهای شهرهای شرقی و تاجیکان ناحیه ایران خاوری افغانستان پامیر و ترکستان است . پارسی نو لهجه ای بود که بر طبق مبانی بسیار قدیم با لهجه های دیگر اختلاط یافت . این اختلاط قبلا در عصر ساسانی هم صورت گرفته بود .
( صفت ) آنکه به زبان فارسی تکلم کند .
دهی از دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین .
پارسی میانه یا فارسی میانه زبان ایرانی است که در دوره اشکانی و ساسانی در ایران رایج بوده و واسطه زبانهای پارسی ...

معنی فارسی در فرهنگ معین

فارسی
(ص نسب .) ۱ - پارسی ، ایرانی . ۲ - زبان مردم ایران . ، ~ امروز فارسی رایج زمان حال . ، ~ باستان زبان دورة هخامنشیان . ،~ دَری زبان سده های سوم تا ششم هجری و زبان رایج افغانستان . ، ~ میانه زبان فارسی دورة اشکانی و ساسانی . ۳ - نوعی بُرش چوب در نج

معنی فارسی در فرهنگ فارسی عمید

فارسی
۱. زبانی از شاخۀ زبان های هندوایرانی که در ایران، افغانستان، و تاجیکستان رایج است.
۲. از مردم استان فارس.
۳. هریک از زردشتیان ساکن هند.

فارسی در دانشنامه ویکی پدیا

فارسی
فارسی (منسوب به فارس) می تواند به موارد زیر اشاره کند:
زبان فارسی
ادبیات فارسی
خط فارسی
الفبای فارسی
فارسی (منسوب به فارس) می تواند به موارد زیر اشاره کند:
زبان فارسی
ادبیات فارسی
خط فارسی
الفبای فارسی
فارسی (پارسیان)، روستایی از توابع بخش کوشکنار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان ایران است.
جداسازی بخش هایی از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس
این روستا در دهستان کوشکنار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۱ نفر (۴۲خانوار) بوده است.
زبان فارسی در افغانستان به زبان فارسی رایج در این کشور که عمدتاً پارسی دری است می پردازد. از این گونهٔ زبانی در نگارش های رسمیِ دولتیِ افغانستان با نام زبان دری یاد می شود، ولی مردم افغانستان در زبان گفتاری، زبان خود را با نام فارسی می شناسند. پارسی دری و پشتو در افغانستان دو زبان رسمی در کل کشور هستند.
فارسی دری
فارسی افغانستان
فارسی تاجیکی
گویش هزارگی
گونه های منطقه ای و اجتماعی زبان فارسی:
دستور زبان:
ویژگی های زبان:
فارسی اول دبستان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فارسی اول دبستان (بخوانیم)
فارسی اول دبستان (بنویسیم)
وب گاه اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی
کتاب فارسی اول دبستان، فارسی بخوانیم کتابی است درسی و آموزشی که توسط ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فارسی

فارسی در جدول کلمات

فارسی
دری
فارسی آسانسور
آسانبر
فارسی امروزی
دری
فارسی تکنولوژی
فناوری
فارسی روزگار ما
دری
فارسی زبان
تاجیک
فارسی سانسور
اسانبر
فارسی سوبسید
یارانه
فارسی قدیم
دری
فارسی هود
هوابر

معنی فارسی به انگلیسی

persian (صفت)
پارسی ، ایرانی ، فارسی

معنی کلمه فارسی به عربی

فارسی
فارسي

فارسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حیدر نیک آیین
همانگونه که آگاهید، گفتار و نوشتار ما از بهم آمیختگی واژه های پارسی و تازی است. بنا بر این واژه پارسیتاز را برایش پسندیدم که هم واژه پارسی و تازی دارد و هم پهلو زدن به تازش زبان عربی به فارسی است
سید احمد مرتضوی
پارسی
زمان
دوست گرام فارسی برگردان پارسی است چرا برگردان تازی میگذارید سپس اینکه پارسی به لهگه پاره ای از ایرانیان گفته میشود که پیرو لهگه بخش کنونی پارس میباشد خنیا یا دستور زبان مردم ایران نیز ایرانیست شما نمی توانید به مردم مازندران و گیلان و اصفهان و خراسان واذری و کرد و لر و...بگویید پارسی باید بگویید زبان ایرانی پارسی لهگه ای از لهگه های ایرانیست
متین
رد برق شب طنین خنده اش سیر طوفان نره ی توفنده اش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فارسی گوگل   • زبان فارسی چندمین زبان دنیاست   • رستوران فارسی   • زبان فارسی چیست   • زبان فارسی برای اندروید   • خلاصه تاریخچه زبان فارسی   • زبان فارسی باستان   • معنی فارسی   • مفهوم فارسی   • تعریف فارسی   • معرفی فارسی   • فارسی یعنی چی   • فارسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فارسی
کلمه : فارسی
اشتباه تایپی : thvsd
آوا : fArsi
نقش : صفت
عکس فارسی : در گوگل

آیا معنی فارسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )