برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

عقیله

معنی اسم عقیله

اسم: عقیله
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: aqile) (عربی) (مؤنث عقیل )، زن بزرگوار، هر چیز گرامی و ارجمند، نفیس - زن با اصل و نسب، گرامی و نجیب زاده

معنی عقیله در لغت نامه دهخدا

عقیلة. [ ع َ ل َ ] (ع ص ) مؤنث عَقیل. رجوع به عقیل شود. || زن کریمه ٔ مخدره ٔ گرامی قبیله. (منتهی الارب ). کریمه ٔ مخدره. (اقرب الموارد) : در عهد ایلک خان عقیله ای از مخدرات اولاد او از بهر امیر جلیل ابوسعید مسعود نامزدکرده بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 395). || مهتر قوم. || شتر گرامی. || گرامی از هر چیزی. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). چیزی گرامی. (دهار). بهترین هر چیز و برگزیده ترین. (غیاث اللغات ). ج ، عَقائل. (اقرب الموارد) :
گرد دیوانگان عشق مگرد
که به عقل عقیله مشهوری.
حافظ.
- عقیلةالبحر ؛ در و مروارید. (از اقرب الموارد).
|| (اِ) در تداول امروزین عرب زبانان ، همسر و زوجه ٔ شخص. || تعهد و پیمان. (فرهنگ فارسی معین ). || پای بند و رسن. (غیاث اللغات ). ریسمانی که بدان ساق و وظیف شتر را بندند. || مایه ٔ گرفتاری. (فرهنگ فارسی معین ) : سلطان ماضی مردی بود مستبدرای خویش ، و آن خطا بکرد و چندان عقیله پیدا آمد تا ایشان را قفا بدریدند. (تاریخ بیهقی ص 267).
با بهان رای زن ز بهر بهی
کز دو عقل از عقیله ای برهی.
سنائی.
قدم صدق یافت نقل از وی
وز عقیله برست عقل از وی.
سنائی.
دین حق را بحق توئی برهان
مر مرا زین عقیله ها برهان.
سنائی.
در هفت دوزخ از چه کنی چارمیخشان
ویل لهم عقیله ٔ من بس عقابشان.
خاقانی.
در علقه ٔ آن اعلاق و عقیله ٔ آن عقایل فرومانده بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 264).
چون که عقل تو عقیله ٔ مردم است
آن نه عقل است آن که مار و کژدم است.
مولوی.

عقیلة. [ ع َ ل َ ] (اِخ ) از موالی بنی فزارة. از زنان محدث بود. عقیلة از سلامة دختر حر روایت دارد. و طلحة ام غراب از او روایت کرده است. (از اعلام النساء به نقل از العقدالفرید و نهایة الارب ).

عقیلة. [ ع َ ل َ ] (اِخ ) از زنان مغنی و آوازه خوان بود. وی معاصر معبد، مغنی مشهور بوده است. (از اعلام النساء به نقل از العقدالفرید و نهایة الارب ).

عقیلة. [ ع َ ل َ ] (اِخ ) دختراسمربن مضرس. از زنان محدث بود و حدیث را از پدرش روایت کرده است و دخترش سویدة دختر جابر، از او روایت ...

معنی عقیله به فارسی

عقیله
( اسم ) ریسمانی که بدان ساق و وظیف شتر را بندند پای بند . ۲ - مایه گرفتاری . ۳ - تعهد پیمان .
ابن احمد بن سعید حنفی مکی ملقب به شمس الدین از مورخان و محدثان قرن دوازدهم هجری بود و بسال ۱۱۵٠ قمری در مکه در گذشت

معنی عقیله در فرهنگ معین

عقیله
(عَ لَ) [ ع . عقیلة ] (اِ.) ۱ - زانوبند شتر، پای بند. ۲ - مانع و گره در کار.

معنی عقیله در فرهنگ فارسی عمید

عقیله
۱. ویژگی زن بزرگوار و گرامی، کریمه، مخدره.
۲. هر چیز گرامی.
۳. بزرگ و مهتر قوم.

عقیله در دانشنامه اسلامی

اِبْن ِ عَقیله ، ابوعبدالله جمال الدین محمد بن احمد بن سعید حنفی مکی ، ملقب به ظاهر (د ۱۱۵۰ق /۱۷۳۷م)، محدث ، صوفی و مورخ می باشد.
او در مکه زاده شد و در همان جا نشأت یافت.
اساتید
از عبدالله بن سالم بصری ، شهاب الدین احمد بن محمد نخلی ، الیاس بن ابراهیم کورانی ، ابن عبدالغنی و دیگران علم آموخت . محمد بن علی احمدی و عبدالله بن علی سقاف به او تلقین ذکر کردند و علی بن عبدالله عیدروس از هندوستان برای او اجازه نوشت و سرانجام خرقه قادریه را از دست قاسم بن محمد بغدادی پوشید. او به شام و روم و عراق سفر کرد و عده زیادی از او دانش آموختند، در دمشق علاوه بر تشکیل حلقه ذکر ، مدتی نیز در مدرسه جقمقیه تدریس نمود، از اجازه نامه ای که از او در دست است ، معلوم می شود که در ۱۱۴۳ق در دمشق بوده است . و در ۱۱۴۵ق به بغداد رفت و در آنجا، محمد سعید سویدی محضر او را درک کرد و از او حدیث شنید و سپس به مکه بازگشت.
شاگردان
امرالله بن عبدالخالق مزجاجی از او روایت کرده است و عبدالرحمان بن محمد رفاعی و پسرش احمد و مصطفی بن عبدالجلیل تلداوی از او اجازه گرفته اند.
وفات
...
طرق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی عقیله، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی عقیله می رسد.
شیخ طوسی در فهرست به حسن بن ایوب بن ابی عقیله دو طریق دارد که ذیلا بیان می شود:
← طریق اول
محقق اردبیلی در مورد طریق اول می فرماید: در طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب ابی عقیله ابوطالب انباری و احمد بن علی صیدی است و درباره طریق دوم می فرماید: در آن ابوطالب انباری است.آیة الله خویی در مورد طریق اول می فرماید: طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی عقیله در فهرست از جهت ابوطالب انباری و احمد بن علی حموی ضعیف است و در مورد طریق دوم می فرماید از جهت ابوطالب انباری ضعیف است.
طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۱-۱۰۲.    
 ۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الف ...

عقیله در دانشنامه آزاد پارسی

عَقیله
شهر کوچکی در لیبی، ساحل جنوبی خلیج سدره واقع در جنوب بنغازی است. این شهر که گلوگاه باریکی از خاک نرم بین دریا و مرداب های پهناور نمک است، تنگه ای طبیعی را تشکیل می دهد و لذا طی جنگ جهانی دوم در جریان مبارزات بین متحدین و متفقین در شمال افریقا برای هر دو طرف اهمیت استراتژیکی داشت. انگلیس ها پس از بیرون کردن ایتالیایی ها از سیرنائیکا این شهر را به منزلۀ پاسگاه مقدم خود برگزیدند اما در ۲۴ مارس ۱۹۴۱ در مصاف با یک تیم گشتی شناسایی آلمان آن را از دست دادند. رومل برای آزمایش توان دفاعی انگلیس ها این گروه را اعزام کرده بود. رومل این موفقیت را پی گرفت و به عقب راندن انگلیس ها به سوی بنغازی ادامه داد و این آغاز اولین حملۀ او بود. خود او موقتاً در ژانویۀ ۱۹۴۲ به عقیله بازگشت و سرانجام، در عقب نشینی او پس از نبرد اَلعَلَمَین در نوامبر ۱۹۴۲ نیروهای نیوزیلند در ناحیۀ صحرا حمله ای گازانبری داشتند که عقب نشینی رومل را تداوم بخشید.

عقیله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
این صفات یکی ازصفات بارز حضرت زینب سلام الله علیهااست که بمعنی زن کریم وآینده نگر وصبور است
رامین
نگین
چنانچه حضرت زینب س نگین بنی هاشم بود
مرتضی مهمدی کرتلایی
عاقل وبزرگوار،
علی باقری
عقیله:
دکتر شفیعی کدکنی در مورد واژه ی " عقیله" می نویسد : ((عقیله پایبند ،در عربی به این معنی عقال به کار رفته(=زانوبند شتر )و عقیله به معنی پای بند و زانوبند در عربی وجود ندارد، این کلمه به معنی چیز دست و پاگیر و مشغله و گرفتاری هنوز هم در بعضی نواحی خراسان از جمله کد کن به صورت اَقِلَه به کار می رود.))
((عقل اگر خواهی که ناگه در عقیله‌ت نفکند
گوش گیرش، در دبیرستانِ �الرّحمٰن� در آر!))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص 347.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عقیله یعنی چه   • معنی عقیله بنی هاشم   • عقیله العرب   • قربانی عقیله   • عقیله بنی هاشم به چه معناست   • عقیله بنی هاشم کیست   • مردم کدام طایفه برای دفن شهدای کربلا اقدام کردند؟   • مفهوم عقیله   • تعریف عقیله   • معرفی عقیله   • عقیله چیست   • عقیله یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی عقیله

کلمه : عقیله
اشتباه تایپی : urdgi
عکس عقیله : در گوگل

آیا معنی عقیله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )