برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

عرضه پول

عرضه پول در دانشنامه ویکی پدیا

عرضه پول
عرضه پول یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است، عرضه پول در یک کشور به معنای مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در یک کشور است. تفاوت عرضه پول با حجم پول یک کشور، در سپرده های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. عرضه پول شامل تمامی پول های منتشر شده توسط سیستم بانکی و دیگر انواع سپرده هایی است که توسط عموم مردم در بانک های تجاری و سایر موسسات سپرده گذاری از قبیل اتحادیه های اعتباری نگهداری می شود. بانک مرکزی به عنوان گردانندهٔ اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلاً خرید اوراق قرضه از دولت (افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلاً فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.
ریسک نقدینگی
تورم
تورم منفی
پول بی پشتوانه
پایه پولی
بانک مرکزی
اسکناس
پول گرایی
بازار پول
سرمایه مالی
بانکداری ذخیره کسری
چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان عرضه پول به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان عرضه پول افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد(تورم).
کنترل عرضه پول از مهم ترین خواسته های کشورها است و سیاست های گوناگونی را بدین منظور تدوین می کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می کند درصورت رشد متناسب عرضه پول و سطح تولید در جامعه، می توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله ای) که به صورت ساده MV=PY مطرح می شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می کند، درصورتیکه رشد حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می ماند اما چنانچه عرضه پول بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عرضه پول در دانشنامه آزاد پارسی

عَرضۀ پول (money supply)
مقدار پول در گردش در هر اقتصاد، در زمانی معین، شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده های مربوط به چک ها و اسناد اعتباری واریزی و سایر سپرده های مورد استفاده برای پرداخت های روزانه. تغییرات در مقدار وام تعیین کنندۀ اصلی تغییرات در عرضۀ پول است. یکی از اصول مهم پول محوری این است که افزایش عرضۀ پول فراتر از نرخ رشد اقتصادی، علت اصلی تورم است.

عرضه پول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عرضه پول   • مفهوم عرضه پول   • تعریف عرضه پول   • معرفی عرضه پول   • عرضه پول چیست   • عرضه پول یعنی چی   • عرضه پول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عرضه پول

کلمه : عرضه پول
اشتباه تایپی : uvqi ~,g
عکس عرضه پول : در گوگل

آیا معنی عرضه پول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )