برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

عرشیه

عرشیه در دانشنامه اسلامی

عرشیة (الحکمة العرشیة) بنا به تصریح مؤلف آن(ملاصدرا) در مقدمه «الحکمة العرشیة» است که به «عرشیة» شهرت یافته است، مؤلف در مقدمۀ کتاب می گوید: «و هذه المسائل المرسومة فی هذه الرسالة الموسومة بالحکمة العرشیة...».
نامیدن کتاب به این نام از آن جهت است که مطالب عرضه شده، در آن از طریق معمول؛ یعنی بحث و تعلّم کسی به دست نیامده، بلکه مستقیما از مشکوة نبوت و ولایت و با روشی اشراقی حاصل گشته است.
«بل هذه قوابس مقتبسة من مشکوة النبوة و الولایة مستخرجة من ینابیع الکتاب و السنة و من غیر أن تکتب من مناولة الباحثین أو مزاولة صحبة المعلّمین...».
مؤلف در مقابل حکمت بحثی، عناوین حکمت متعالیه و حکمت مشرقیه و حکمت عرشیه را بکار برده است و نام مبسوطترین اثر خود را «الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة» نهاده و نام این اثر را نیز «الحکمة العرشیة» گزارده است.
کتاب دارای دو بخش مهم از مباحث فلسفی؛ یعنی مبدأ و معاد است.

عرشیه در دانشنامه آزاد پارسی

عَرشیّه
(یا: الحِکمةالعرشیه) کتابی به عربی، در فلسفه از ملاصدرا. این اثر مشتمل بر دو بخش الهیات به معنی اخص و معاد است. از آن جا که ملاصدرا خلاصۀ آرای خود دربارۀ معاد را در بخش دوم آورده، همواره این کتاب موجز، مورد توجه بوده و بر آن شرح های گوناگونی نوشته شده، مانند شرح ملا علی نوری، ملا محمداسماعیل اصفهانی، ملا مشهد شبستری و میرزا محمدهادی حسنی. شیخ احمد احسایی، شرحی مبسوط و انتقادی بر آن نوشته (دو چاپ سنگی ۱۲۷۱ـ۱۲۷۹ق، و نیز دو مجلد در کرمان)، مضامین انتقادات احسایی، در گزارش ملا محمداسماعیل اصفهانی، پاسخ داده شده. عرشیه، افزون بر چاپ سنگی آن، به انضمام شرح ملا محمداسماعیل اصفهانی و برخی حواشی، به کوشش غلام حسین آهنی تصحیح و ترجمه شده است (تهران، ۱۳۴۱ش).

عرشیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عرشیه   • مفهوم عرشیه   • تعریف عرشیه   • معرفی عرشیه   • عرشیه چیست   • عرشیه یعنی چی   • عرشیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عرشیه

کلمه : عرشیه
اشتباه تایپی : uvadi
عکس عرشیه : در گوگل

آیا معنی عرشیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )