برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1397 100 1

طوق

/towq/

مترادف طوق: بند، پرگر، چنبر، قلاده، قید، گردن بند، خط دور گردن پرندگان، حلقه، لبه، رینگ چرخ، ترنج، سیاهی، کبودی زیر پلک

برابر پارسی: گردن بند

معنی طوق در لغت نامه دهخدا

طوق. [ طَ ] (ع اِ) هرچه گِرد گیرد چیزی را. (منتهی الارب ). هرچه مدور بوده و گرد چیزی برآمده باشد. (منتخب اللغات ). || گردن بند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). هرچه در گردن افکنند. (مهذب الاسماء). زیوری که گرد گردن برآرند. حلقه ٔ زر و غیره که بدان گردن را زینت دهند. قلاده که زنان به گردن کنند و بر آن جواهر و سکه های زر آویزند. حلقه. (منتخب اللغات ). گردن بند که به رشته نباشد بلکه از یک پاره ٔ فلز و امثال آن بود. (در تداول فارسی طوق متصل واحد است و گردن بند به رشته کرده است ). پرگر. || طوق مرصعی که ملوک پیشین در گردن میکرده اند و گاه بگردن اسب می انداخته اند. (برهان ). در سابق از زر میساخته اند ومردم بزرگ گردن خود را بدان می آراستند :
بیک گردش بشاهنشاهی آرد
دهد دیهیم وطوق و گوشوارا.
رودکی.
بدو گفت بی تو نخواهم جهان
نه اورنگ و نه تاج و طوق شهان.
فردوسی.
ابا طوق زرین پرستنده شست
یکی جام زرهر یکی را به دست.
فردوسی.
شهنشه به رستم قبائی بزر
ابا طوق زرین و تاج و کمر.
فردوسی.
همان یاره و تاج و انگشتری
همان طوق و هم تخت گندآوری.
فردوسی.
غلام و پرستار رومی هزار
یکی طوق پر گوهر شاهوار.
فردوسی.
بیاراسته طوق یوز از گهر
بدو اندر افکنده زنجیر زر.
فردوسی.
فرنگیس را گلشن زرنگار
بیاراست باطوق و با گوشوار.
فردوسی.
ابا یاره و طوق و با گوشوار
به دست اندرون گرزه ٔ گاوسار.
فردوسی.
یکی خلعت آراست پرمایه شاه
ز زرین وسیمین و اسب و کلاه
چه زرین کمرهای گوهرنگار
هم از یاره و طوق و از گوشوار...
بنزدیک خاقان فرستاد شاه
دو منزل همی بود با او براه.
فردوسی.
غلامان رومی وچینی هزار
همه پاک با طوق و با گوشوار.
فردوسی.
اَبَر پشت پیلانْش بر تخت زر
ز گوهر همه طوق شیران نر.
فردوسی.
بزرگان که با طوق و افسر بدند
جهانجوی و از تخم نوذر بدند. ...

معنی طوق به فارسی

طوق
گردن بند، چنبر، هرچه که گرداگردچیزی رابگیرد
( اسم ) ۱ - زیوری که گرد گردن بر آرند گردن بند . ۲ - آن چه که گرد چیزی را فرا گیرد . ۳ - خطی چون حلقه بر گرد گردن کبوتر و مانند آن . یا طوق بهار . قوس قزح رنگین کمان . یا طوق عنبر . نو دمیدگی خط خوبان . یا طوق فرمان . فرمانی است که در حکم گردن بند بر گردن خدمتگزاران است . یا طوق ماه . هاله قمر خرمن ماه . یا طوق کسی بر گردن داشتن . مطیع وی بودن بندگی وی را به عهده داشتن . یا لعنت به گردن کسی افتادن . ۱ - گناهی در ذمه کسی افتادن . ۲ - زن گرفتن .
ابن المغلس سردار علی بن الحسین بن قریش عامل کرمان بعهد یعقوب بن لیث صفار .
[annulus] [ریاضی] ناحیۀ حلقه مانندی که بین دو دایرۀ هم مرکز قرار دارد
( مصدر ) سرخ یا سیاه شدن اطراف زخم و قرحه یا پیرامون چشم از لاغری یا بیماری.
( صفت ) آن چه که با طوق ( گردن بند ) بازی کند : گردن طوق باز .
ظاهرا آنست که از عالم شمشیر باز باشد یعنی بازی کننده بطوق .
آنست که مبارزان هنرمند بر سر نیزه یا مناره حلقه ای نصب می کند و از دور تیر می اندازند بقصد آنکه از درون حلقه بگذرد پس هر که تیرش از حلقه بگذرد آن حلقه آن وی باشد حلقه ربایی .
قوس قزح بود آزفنداک آفنداک
[cervix dentis, cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervix of tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth] [پزشکی-دندان پزشکی] بخش باریک بین تاج و ریشۀ دندان در ناحیۀ اتصال ساروجه به مینا که در مجاورت لبۀ لثه قرار دارد
کنایه از خط نودمیدن
کنایه از نودمیدگی خط خوبان ...

معنی طوق در فرهنگ معین

طوق
(طُ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - گردن بند ۲ - هر آن چه که گرداگرد چیزی را فرا گیرد. ۳ - خطی بر گرد گردن پرندگان مانند کبوتر و قُمری . ،~ لعنت به گردن کسی انداختن او را گرفتار زحمت و ناراحتی طولانی کردن .
(طُ. بُ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) آن است که مبارزان هنرمند بر سر نیزه یا مناره حلقه ای نصب می کردند و از دور تیر می انداختند پس هر که تیرش از حلقه می گذشت آن حلقه مال وی می شد، حلقه - ربایی .

معنی طوق در فرهنگ فارسی عمید

طوق
۱. گردن بند.
۲. چیزی که گرداگرد چیزی را می گیرد. ٣. نخطی حلقه مانند دور گردن برخی پرندگان و حیوانات.
۱. دارای طوق، دارای گردن بند.
۲. (اسم) پرنده ای که خطی سیاه یا سفید مانند گردن بند بر گردن دارد، از قبیل قمری و کبوتر.

طوق در دانشنامه اسلامی

طوق
معنی سَيُطَوَّقُونَ: به زودي طوق زده مي شوند (در عبارت "سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ﭐلْقِيَامَةِ "يعني مالي که انفاق نکرده اند روز قيامت مانند زنجير بر گردنشان مي شود و آنان را اسير خود مي کند)
تکرار در قرآن: ۴(بار)
طوق و طاقت هر دو به معنی قدرت است . گفتند ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و لشکریانش نیست. * . فکر می‏کنیم مراد از اصر و تکلیف شاق همان است که در اثر نا فرمانی به بنی اسرائیل آمد چنانکه فرموده: . و نظیر قتل نفس در توبه از عبادت گوساله که موسی فرمود . ظاهراً مراد از «ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» عقوبات معاصی است که بر گذشتگان رسید چنانکه در جوامع الجامع فرموده یعنی گفتند: خدایا تکلیف شاقّ بر ما نفرما چنانکه بر گذشتگان فرموده‏ای و نیز عقوباتی را که قدرت آنها را نداریم بر ما تحمیل نکن و گرنه در صدر آیه فرموده «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها». در بعضی از تفاسیر شیعه و سنّی از قبیل جوامع الجامع و کشّاف در تفسیر این آیه نقل شده که در شریعت پیشینیان اگر به بدن یا لباس کسی نجاستی می‏رسید لازم بود آن محل را قطع کنند. در وسائل کتاب طهارت باب اول از تهذیب از امام صادق علیه السلام نقل شده: «قالَ کانَ بَنُو اِسْرائیلُ اِذا اَصابَ اَحَدَهُمْ قَطْرَةٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوا لُخُومَهُمْ بِالْمَقاریضِ وَ قَدْ وَسَعَ اللّهُ عَلَیْکُمْ بِاَوْسَعِ ما بَیْنَ السَّماءِ وَ الْاَرْضِ وَجَعَلَ لِکُمُ الْماءَ طَهُوراً فَانْظُرواکَیْفَ تَکُونُونَ». این سخن در ضمن حدیثی در تفسیر برهان و در تفسیر بیضاوی به لفظ «قطع موضع النجاسة» نقل شده و اللّه العالم و شاید مراد از «لحوم»گوشت بدن نباشد. * . به احتمال قوی مراد از اطاقه در آیه اتیان شی‏ء با مشقت کثیره است و ضمیر «یُطیقُونَهُ» به صوم راجع است یعنی بر آنانکه روزه را به زحمت و مشقّت کثیره می‏گیرند روزه نیست بلکه فدیه و طعام مسکین است. و این حکم ساخوردگان و غیره است که روزه بر آنهاسخت و طاقت فرسا است. در المیزان فرموده: اطاقه چنانکه بعضی گفته‏اند صرف تمام قدرت در فعل است و لازمه آن وقوع فعل با مشقت است. در المنار گوید: اطاقه پائین‏ترین قدرت بر شی‏ء است عرب «اطاق الشی‏ء» نمی‏گوید مگر آنگاه که قدرتش بر شی‏ء در نهایت ضعف است به طوری که با طاقت فرسائی متحمل می‏ش ...

طوق در دانشنامه ویکی پدیا

طوق
طوق به معنی گردن بند و حلقه است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:
طوق (بی دی اس ام)
طوق (میانه)، روستایی در آذربایجان شرقی
طوق یا قلاده (انگلیسی: Collar) در بی دی اس ام ابزاری است که به گردن شخص مطیع یا برده بسته می شود. به فردی که قلاده به گردن دارد طوقی (به انگلیسی: collared) گفته می شود. قلاده معمولاً از چرم سیاه است و مثل تسمه دور گلو بسته می شود.
خفت بندی
بی دی اس ام
برخی از افراد قلاده بندی را با آیین و تشریفات ویژه ای همراه می سازند و طوق همانند حلقهٔ ازدواج نقشی مقدس در رابطه شان ایفا می کند.
طوق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کله بوز شرقی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده است.
طوق تپه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان نکا، بخش قره طغان، روستای اسکاردین واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۱۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
طوق طلایی می تواند اشاره کند به:
توکانچه طوق طلایی
عسل کش طوق طلایی
مکائو طوق طلایی
طوق کبوتر (عربی: طوق الحمامة‎) رساله ای است دربارهٔ عشق به قلم ابن حزم که در حدود سال ۱۰۲۲م. نگاشته شده است. این تنها اثر ادبی حزم است.
این اثر چند بار به انگلیسی ترجمه شده است. ای آر نیکل از مؤسسهٔ خاورشناسی شیکاگو کتاب را ترجمه کرد ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طوق در دانشنامه آزاد پارسی

طوق (annulus)
در هندسه، ناحیه ای از صفحه، بین دو دایرۀ هم مرکز، به شکل یک حلقۀ تخت.

طوق در جدول کلمات

طوق
گردنبند
طوق اسارت
یوغ
طوق ناتمام
طو
طوق و بند
غل

معنی طوق به انگلیسی

circle (اسم)
محفل ، دور ، حوزه ، طوق ، چنبره ، قلمرو ، دایره ، مدار ، محیط دایره ، چنبر
ring (اسم)
محفل ، میدان ، طوق ، حلقه ، عرصه ، گود ، گروه ، ناقوس ، طنین صدا ، زنگ اخبار ، طنین ، چنبر ، طوقه ، انگشتر ، صحنه ورزش ، جسم حلقوی ، صدای زنگ تلفن
necklace (اسم)
عقد ، گردن بند ، طوق
anadem (اسم)
تاج گل ، گردن بند ، حلقه گل ، سربند ، گیس بند ، طوق
collar (اسم)
گردن بند ، طوق ، یقه ، گریبان ، یخه ، جیب
torque (اسم)
طوق ، چنبره ، طوقه ، گشتاور ، گشتاوری ، نیروی گشتاوری ، نیروی پیچشی
dog collar (اسم)
طوق ، قلاده ، قلاده سگ

معنی کلمه طوق به عربی

ربقة العبودية
ربقة العبودية

طوق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
سینی
Tavaq

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طوق محرم   • طوق طلا   • طوق گردنبند   • علامت طوق   • روستای طوق   • مدل گردنبند طوق   • طوق گردن در جدول   • توق   • معنی طوق   • مفهوم طوق   • تعریف طوق   • معرفی طوق   • طوق چیست   • طوق یعنی چی   • طوق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طوق
کلمه : طوق
اشتباه تایپی : x,r
آوا : towq
نقش : اسم
عکس طوق : در گوگل

آیا معنی طوق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )