برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

طلاق

/talAq/

مترادف طلاق: بیزاری، جدایی، متارکه، رهایی

متضاد طلاق: ازدواج، نکاح، وصلت

برابر پارسی: جدایی

معنی طلاق در لغت نامه دهخدا

طلاق. [ طَ ] (ع مص ) رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی ). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب ). بیزاری : هر زنی که در عقد من است یا بعد از این در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق باین که رجعت در او نگنجد. (تاریخ بیهقی ص 318).
لیک با ام الخبائث چون طلاقش واقع است
خسروش رجعت نفرماید به فتوای جفا.
خاقانی.
صاحب آنندراج گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح... و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن مستعمل :
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب
رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود.
حافظ.
پارسایان عهد با قدسی وشاقی بسته اند
دهر را بر گوشه ٔ چادر طلاقی بسته اند.
سنجر کاشی.
دی طلاق رستگاری خورده ام
با بلا سوگند یاری خورده ام.
سنجر کاشی.
صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق میدادند تا اینکه مسیح آنها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. (قاموس کتاب مقدس ). طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنائی و امر غیرعادی بوده است. در دینکرد آمده است : اگر شوهری از روی سؤنیت بکوشد رابطه ٔ زناشوئی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم میگردد که طلاق امری استثنائی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی الامکان از طلاق احتراز میکرده است. و در فقه اسلام چنانکه علامه در تبصره آورده است در طلاق دهنده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط میباشد و از برای ولی است طلاق دادن از طرف شوهر مجنون نه شوهر صغیر و شوهر مست و در طلاق داده شده خالی بودن از حیض و نفاس در صورتی که شوهر حاضرباشد و دخول به آن زن نموده باشد شرط میباشد و اگر شوهر غایب (مسافر) باشد به اندازه ٔ انتقال «گردیدن » زن از طهری (پاکی از حیض ) به طهر دیگری طلاق آن زن صحیح ...

معنی طلاق به فارسی

طلاق
سوره شصت وپنجم قر آن مجید ( پس از تغابن و پیش از تحریم ) مدنیه و شامل دوازده آیه است .
۱ - جدا شدن زن از مرد رها شدن زن از قید نکاح ( طبق شرایط مقرر در دین ) . ۲ - جدایی زن از مرد . یا سه طلاق . طلاق دادن مرد زن خود را سه بار . درین صورت رجوع جایز نیست مگر پس از ازدواج زن با محلل . یا طلاق بائن ( باین ) . طلاقی که از برای مطلق رجوع از آن در ایام عده ابتدا موجود نیست . طلاق زوجه ای که زوج با او نزدیکی نکرده و طلاق زوجه ای یائسه و صغیره از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند از این طلاق رجوع بدون نکاح جایز نیست .یا طلاق بدعت . طلاق حائض غیر آبستن یا نفسائ است با حضور زوج یا مسترابه به بیش از سه ماه و سه طلاق مرسلا ( پشت سر هم ) به طوری که در شرایط طلاق مقرر است . یا طلاق خلع . طلاقی است که زن به واسطه اکراهی که از زوج دارد با دادن مال یا بخشیدن کابین می گیرد . یا طلاق رجعی . طلاقی است که بعد آن در میان مدت عده رجوع کردن زن بدون طلاق نکاح جایز است و آن یک بار یا دو بار لفظ طلاق گفتن است بخلاف طلاق بائن . یا طلاق سنت ( سنی ) طلاقی که به واسطه رعایت شرایط جایز است مقابل طلاق بدعی .
[divorce] [مطالعات زنان] پـــایـــان دادن بـه یــک ازدواج به صورت قانونی
طلاق باین طلاقیکه از برای
طلاق حائض غیر آبستن یا نفسائ است با حضور زوج یا مسترابه بیش از سه ماه و سه طلاق مرسلا بطوریکه در شرط سوم از شرایط سیغه طلاق مذکور است .
ازیک قسمت از مادیکان هزار داستان چنین معلوم میشود که در حقوق ساسانی طلاقی شبیه بطلاق خلع وجود داشته و زن میتوانسته با واگذاری اموال خود بشوهر خود را از رابطه زناشوئی آزاد کند .
( مصدر ) رها کردن ( زن و غیره ) طلاق گفتن .
رها کردن زن تسریح تطلیق
طلاقی که بعد آن در میان مدت عدت رجوع کرد ...

معنی طلاق در فرهنگ معین

طلاق
(طَ) [ ع . ] (مص ل .) جدا شدن زن و شوهر.

معنی طلاق در فرهنگ فارسی عمید

طلاق
۱. (فقه، حقوق) جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر، به وسیلۀ فسخ قید نکاح.
۲. (اسم) شصت وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۱۲ آیه، نساءالصغری، نساءالقصری.
* طلاق بائن: [مقابلِ طلاق رجعی] (فقه، حقوق) نوعی طلاق که رجوع در آن بدون عقد نکاح جایز نیست.
* طلاق خُلع: (فقه، حقوق) طلاقی که زن به واسطۀ اکراهی که از شوهر دارد با دادن مالی یا بخشیدن مهریۀ خود از او طلاق می گیرد.
* طلاق خُلعی: (فقه، حقوق) =* طلاق خلع
* طلاق رجعی: [مقابلِ طلاق بائن] (فقه، حقوق) طلاقی که در مدت عده رجوع شوهر به زن بدون عقد نکاح جایز است.
* طلاق مبارات: (فقه، حقوق) نوعی طلاق که زن و شوهر به واسطۀ بیزاری از یکدیگر قرار بگذارند که زن قسمتی از مهریۀ خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز از آنچه قبلاً داده صرف نظر کند.
سندی که در آن وقوع طلاق را می نویسند.
نوعی از طلاق که در آن مرد سه بار زن خود را طلاق بدهد و هرگاه بخواهد بار دیگر با او ازدواج کند باید مرد دیگری محلل شود.

طلاق در دانشنامه اسلامی

طلاق
طلاق، برداشتن پیوند ازدواج. طلاق در اسلام عملی مشروع و جایز است؛ اما بر پایه روایات منفورترین حلال نزد خداوند به شمار می رود. قرآن توصیه کرده است که در صورت شکل گیری اختلاف میان زن و مرد، خویشاوندان آنها تلاش کنند میانشان آشتی برقرار کنند تا در صورت امکان از طلاق جلوگیری شود. در قرآن برخی از احکام طلاق و پند و اندرزهایی درباره آن بیان شده است. در قرآن سوره ای به نام طلاق وجود دارد.
طلاق جزء ایقاعات است؛ یعنی برخلاف ازدواج ، یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می شود. طلاق احکام فراوانی دارد؛ از جمله زنی را که بعد از عقد با او آمیزش شده است، نمی توان در حال حیض و نفاس طلاق داد؛ مگر آنکه زن باردار باشد؛ همچنین دو مرد عادل، باید شاهد خواندن صیغه طلاق باشند. طلاق به دو قسم رِجعی و بائن تقسیم می شود. در طلاق رجعی مرد می تواند در زمان عده زن، رجوع کند؛ یعنی بدون خواندن عقد، از طلاق برگردد و او را دوباره همسر خود کند؛ اما در طلاق بائن مرد نمی تواند رجوع کند.
در قانون مدنی ایران به پیروی از دین اسلام، حق طلاق در اختیار مرد است؛ اما شرایطی در نظر گرفته شده است که با وجود آنها زن می تواند برای طلاق اقدام کند؛ مانند پرداخت نکردن نفقه (خرجی زن) به مدت شش ماه و بدرفتاریِ غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
طلاق
نظام خانواده در اسلام به گونه ای طراحی شده که اگر به خوبی اجرا شود کمتر خانواده ای در چنبره مشکلات جدی گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخی خانواده ها به چنین بن بستی گرفتار خواهند شد. اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است. طلاق در لغت به معنای ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایی است و در اصطلاح شرعی «گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص» است.
در روایات معصومین علیهم السلام به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهی شده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَیْ ءٍ ابْغَضُ الَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَخْرَبُ فِی الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛ چیزی نزد خداوند بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه ای در اسلام به سبب جدایی (طلاق) ویران گردد».
بدین سبب ...


طلاق در دانشنامه ویکی پدیا

طلاق
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.
میان طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی اعتبار بوده است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.
واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می شود. در فارسی از واژهٔ هِلِش، برای اشاره به طلاق استفاده می شده که از تغییریافتهٔ hiliŠn از پارسی میانه است.
طلاق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
طلاق به معنی جدایی زن و شوهر از یکدیگر.
طلاق نام یکی از سوره های قرآن.
طلاق نام فیلمی ایرانی به کارگردانی «گرجی عبادیا» محصول ۱۳۴۲
طلاق نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «مسعود اسداللهی» محصول ۱۳۵۶
طلاق نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «محمد دستگردی» محصول ۱۳۶۹
سوره طلاق سوره ۶۵ از قرآن است و در مدینه نازل شده و دارای ۱۲ آیه است.
سوره طلاق بر اساس روایات معتبر ترتیب نزول نود و نهمین سوره نازل شده از آسمان وحی است. این سوره در سال هفتم هجرت در مدینه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طلاق در دانشنامه آزاد پارسی

انحلال رسمی ازدواج قانونی، و پایان دادن به نکاح دائم. امر طلاق باید به صورت صیغۀ طلاق و در حضور حداقل دو مرد عادل که صیغه را بشنوند، صورت گیرد وگرنه باطل است (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی). طبق مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق در حالت کلی با مرد است امّا قانون گذار در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامۀ زندگی زناشویی برای وی غیرقابل تحمل باشد و نیز در صورت عجز یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی به دادن آن، و یا در مواردی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه شود، از دادگاه درخواست طلاق کند. دادگاه در صورت احراز، رأساً زن را مطلقه می کند. اصولاً زن در حین ازدواج می تواند در عقدنامه شرط کند که حق طلاق گرفتن دارد و این حق صرفاً با مرد نیست که آن را «شرط ضمن عقد» گویند.

طلاق در جدول کلمات

طلاق
متارکه
طلاق گرفتن
متارکه

معنی طلاق به انگلیسی

divorce (اسم)
جدایی ، فسخ ، طلاق

طلاق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پهلوی " هلش helesh " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلیدن = طلاق دادن
هلیده = مطلقه
مهرداد کاظمی
حلقه های شکسته
چراغها هنوز سبز نشده اند
ایرزاد
طَلاق
این واژه اَرَبیدهء واژهء " تَلاغ " پارسی است.
دَر زَبان ِ آلمانی کارواژه ای است به مینهء جُدا کردن یا جُدا شُدَن : teilen : teil- en
teil = جُدا وَ en = پَس وَند کُننَدِگی مانند ِ : اَن دَر پارسی
اَلاوه بَر این ما می گوییم : نان را تِلیت یا تیلیت کردن در آبگوشت یا آبدوغ یا آبکَشک ، یَنی نان را تِکه و ریز و خُرد کردن یا تکه ها را از نان ِ یک پارچه جُدا کردن.
به گُمان تَلاغ : تَل - آغ = جُدا یی مینه می دَهَد.
- آغ پَسوَند ِ نام ساز اَست که می تَوانَد گویِش ِ دیگَری اَز - آک باشَد ، ماننَد : خوراک ، پوشاک..‌
می تَوان اَز سِتاک ِ : تَل یا تِل کارواژه ساخت :
تَلیدن ، تَلاندَن یا تِلیدَن ، تِلاندَن
پارسا میریوسفی
طلاق:
جدا شده رهانیده
جفتی که از هم جدا شده اند
Samdani Aqdam
از هم جدا شدن
نقی معمولی🤣
جدایی، جدا شدن
دوست نداشتن یکدیگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طلاق با زنان چه میکند   • طلاق در اسلام   • آثار طلاق   • مقاله طلاق   • طلاق زن   • طلاق چیست   • تحقیق طلاق   • طلاق pdf   • معنی طلاق   • مفهوم طلاق   • تعریف طلاق   • معرفی طلاق   • طلاق یعنی چی   • طلاق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طلاق

کلمه : طلاق
اشتباه تایپی : xghr
آوا : talAq
نقش : اسم
عکس طلاق : در گوگل

آیا معنی طلاق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )