طراحی داخلی

فارسی به انگلیسی

interior design

دانشنامه عمومی

طراحی داخلی گروهی از کارهای مختلف را توصیف می کند که در عین حالی که مرتبط با پروژه می باشد مرتبط با تبدیل آن به تنظیمات مؤثر برای طیف وسیعی از فعالیت های انسانی است. طراح داخلی کسی است که چنین پروژه هایی را انجام دهد. طراحی داخلی حرفه ای چند بعدی است که شامل توسعه مفهومی، ارتباط با ذینفعان پروژه و مدیریت و اجرای طرح است.
در لغت نامه ی وبستر، طراحی داخلی چنین تعریف شده است: «هنر یا عمل برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای معماری داخلی و مبلمان»
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

طرّاحی داخلی (interior design)
طرّاحی داخلی
طرّاحی داخلی
طرّاحی داخلی
طرّاحی داخلی
طرّاحی داخلی
طراحی، تزیین، و تجهیز فضای داخلی ساختمان. در دوران اخیر گرایش به تزیینات کمتر و کارکرد بیشتر رواج داشته است، که حاصل تعامل معماران و طراحانی است که در یک گروه کار می کنند؛ چه در اصلاح و طراحیِ مجدد یک فضای داخلی، همچون کاری که میشا بلَک و هیو کَسون انجام دادند، و چه در طراحی یک ساختمانِ جدید، همچون طرح جو پونتی برای ساختمان پیرِلّی در میلان، طرح اسکار نیمایر برای شهر پایتختی برازیلیا، و بسیاری از آثار لوکوربوزیه، ارو سارینن، و شرکت اسکیدمور، اُوینگز و مریل. مبلمان سبک بین المللی که سبُک، هندسی، ساده و کارکردی است، اغلب توسط معماران، و برای هماهنگی با طرح های مدرنِ معماری طراحی می شد. برخی نشانه های طراحی داخلیِ دورۀ باستان در اشیاء درون مقابر مصری، نقاشی های روی سفالینه های یونانی، و دیوارنگاره ها و موزائیک فرش های زیبای برجا مانده از شهرهای روم، پومپئی و هرکولانوم، مشهود است. در اروپای قرون وسطا، از مبلمان ساده، و پرده نگاره، برای تزیین و عایق سازی فضا، استفاده می کردند. در دورۀ رنسانس در سقف نگار ه ها، دیوارنگاره ها، و برجسته کاری های پیچیدۀ کاخ ها و ویلاها تزیینات بسیار زیبا و ظریفی به کار می رفت. با سبک های باروک و روکوکو، آذین بندی ها و کنده کاری های بسیار نظرگیری رواج یافت.

معنی یا پیشنهاد شما