برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

طاق کسری

معنی طاق کسری در لغت نامه دهخدا

طاق کسری. [ ق ِ ک ِ س را ] (اِخ ) مشهورترین بنائی که پادشاهان ساسانی ساخته اند. قصری است که ایرانیان طاق کسری یا ایوان کسری مینامند و هنوز ویرانه ٔ آن در محله ٔ اسپانبر موجب حیرت سیاحان است. ساختمان این بنا را در داستانها بخسرو اول نسبت داده اند به عقیده ٔ هرتسلفد از بناهای عهد شاهپور اول است اما مسیو روتر روایات متداوله را تأیید کرده است و گوید: طاق کسری بارگاهی است که خسرو اول بنا نهاد. مجموع خرابه های این کاخ و متعلقات آن مساحتی بعرض و طول 400*300 گز را پوشانیده است ، در این مساحت آثار چند بنا دیده میشود، علاوه بر طاق کسری عمارتی است در فاصله ٔ 100 گز در مشرق طاق و تلی که معروف به حریم کسری است. درسمت جنوب طاق و در جانب شمال ویرانه هائی است که در زیر قبرستان جدید پنهان شده ، طاق کسری تنها قسمتی است از کل عمارت که اثر قابل توجهی از آن باقی است. نمای این بنا که متوجه بشرق است و 29 یا 28 گز ارتفاع دارد، دیواری بوده است بی پنجره لکن طاقنماهای بسیار و ستونهای برجسته و طاقهای کوچک مرتب بچهار طبقه و دیواری « دهلیزی » داشته است. نظیر آن را باید در بلاد شرقی که نفوذ یونانی در آن راه یافته خاصه در پالمورجستجو کرد. نمای عمارت شاید از صاروج منقش یا سنگهای مرمر یا چنانکه بعضی از نویسندگان جدید ادعا کرده اند از صفحات مسین زراندود و سیم اندود پوشیده بوده است اما هرتسفلد راجع به این قسمت اخیر که این جانب (کریستین سن )، در کتاب خود موسوم به «دولت ساسانی » ص 102 اشارتی به آن کرده ام روایتی در هیچیک از مأخذهای قدیم پیدا نکرده است. تا سال 1888 نما و تالار بزرگ مرکزی بر پا بود، اما در آن سال جناح شمالی خراب شد و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است. در وسط این جلوخان ، دهانه ٔ طاق بزرگ بیضی شکلی نمایان است که عمل آن تا آخر بنا پیش میرفته است. این تالار که 25/63 گز پهنا و 43/72 گز درازا دارد بارگاه شاهنشاه بوده است. در پشت هر یک از جناحین نمای عمارت ، پنج تالار کوتاه تر که طاقنماهائی در بالای آن دیده میشود موجود بوده و از بیرون بوسیله ٔ دیوار بلندی بسته میشده است. در عقب دیواری که حد غربی عمارت است. ظاهراً تالار مربعی در وسط بوده که دنباله ٔ تالار بار شمرده میشده و دو اطاق کوچکتر در طرفین آن وجود داشته است. در حفاریهای جدید که آلمانیها کرده اند چ ...

معنی طاق کسری به فارسی

طاق کسری
مشهورترین بنایی که شاهنشاه ساسانی ساخته اند کاخیست که ایرانیان آنرا طاق کسری یا ایوان کسری مینامندو هنوز ویرانه آن در محله اسپانبر موجب حیرت سیاحان است. ساختمان این بنا را در داستانها بخسرو اول نسبت داده اند. هر تسفلد آنرا از بنا های عهد شاهپور اول میداند اما روتر روایات متدوال را تایید کرده و گوید : طاق کسری بارگاهی است که خسرو اول بنا نهاد. مجموع خرابه های این کاخ و متعلقات آن مساحتی بطول و عرض ۳٠٠ ۴٠٠ متر را پوشانیده است درین مساحت آثار چند بنا دیده میشود.علاوه بر طاق کسری عمارتی است در فاصله ۱٠٠ متر در مشرق طاق و در جانب شمال ویرانه هایی است که در زیر قبرستان جدید پنهان شده . طاق کسری تنها قسمتی است از کل عمارت که اثر قابل توجهی از آن باقی است . نمای این بنا که متوجه بشرق است و ۲۹-۲۸ متر ارتفاع دارد دیواری بوده است بی پنجره ولی طاقنما های بسیار و ستونهای بر جسته و طاقهای کوچک مرتب بچهار طلقه و دیواری [ دهلیزی ] داشته است نظیر آنرا باید در بلاد شرقی که نفوذ یونانی در آنها راه یافته خاصه در پالمور جستجو کرد. نمای عمارت شاید از صاروج منقش با سنگهای مرمر یا چنانکه بعضی از نویسندگان جدید ادعا کرده اند از صفحات مسین زراندود و سیم اندود پوشیده بوده است . تا سال ۱۸۸۸ م . نما و تالار بزرگ مرکزی برپا بود اما در آن سال جناح شمالی خراب شد و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است . در وسط جلوخان دهانه طاق بزرگ بیضی شکلی نمایان است که عمل آن تا آخر بنا پیش میرفته است. این تالار که ۲۵/۶۳ متر پهنا و ۴۳/۷۲ متر درازا دارد. بارگاه شاهنشاه بوده است . در پشت هر یک از جناحین نمای عمارت پنج تالار کوتاهتر که طاق نما هایی در بالای آن دیده میشود موجود بوده و از بیرون بوسیله دیوار بلندی بسته میشده است . در عقب دیواری که حد غربی عمارتست ظاهرا تالار مربعی دروسط بوده که دنباله تالاربار شمرده میشده و دو اطاق کوچکتر در طرفین آن وجود داشته است.در حفاری هایی که آلمانیان کردند چند قطعه تزیینات صاروجی از عهد ساسانیان بدست آمده است . طاق کسری که مقر عادی شاهنشاه بود نه از حیث جزئیات و نه از لحاظ کلیات و جاهتی نداشت لکن نظارگان از عظمت و شکوه ظاهری و ضخامت اضلاع آن بحیرت و رعب دچار میشدند. ابن خردادبه گوید: کاخ کسری در مداین از همه بنا ه ...

طاق کسری در دانشنامه اسلامی

طاق کسری
طاقِ کَسریٰ، ایوانِ کَسریٰ یا ایوانِ مَدائِن، مشهورترین بنای ساخته شده توسط پادشاهان ساسانی که در شب ولادت پیامبر اسلام(ص) لرزید و ۱۴ کنگره آن سقوط کرد. مسلمانان پس از فتح مدائن، از ایوان کسری به عنوان محل نماز خواندن استفاده کردند. روایات تاریخی حاکی از نماز خواندن امام علی(ع) در این مکان است. طاق کسری در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد، پایتخت عراق و در نزدیکی شهر کوچک سلمان باک یا سلمان پاک است که مزار سلمان فارسی در آن قرار دارد.
طاق کسری، ایوان کسری یا ایوان مدائن، مشهورترین بنای بازمانده از دوران ساسانی است که در مدائن و حدود ۴۰ کیلومتری جنوب بغداد، در ساحل شرقی رود دجله قرار دارد و ساخت آن به انوشیروان نسبت داده شده و تاریخ ساخت آن ۵۵۰ میلادی ذکر شده است. این بنا از آجر و گچ ساخته شده و ۳۰ متر بلندی دارد. طاق کسری هم اکنون در نزدیکی شهر کوچک «سلمان پاک» یا «سلمان باک» است؛ شهری که مزار سلمان فارسی در آن قرار دارد.
بخشی از ساختمان های اطراف ایوان کسری به دستور منصور عباسی با هدف استفاده از مصالح آن در ساخت شهر بغداد در سال ۱۴۶ قمری تخریب شد. با این حال خلیفه عباسی به دلیل هزینه فراوان انتقال مصالح از ادامه این کار پشیمان شد. بر اساس برخی منابع، وقوع سیل در سال ۱۸۸۸ میلادی منجر به ویران شدن بخش های دیگری از ساختمان های اطراف طاق کسری شده است. از دهه ۱۹۷۰ میلادی تلاش هایی برای جلوگیری از ریزش بخش های باقی مانده بنای شمالی طاق کسری صورت گرفت و از دهه ۱۹۸۰ میلادی، بخش تخریب شده ایوان مدائن با همکاری دانشگاه شیکاگو در بخش شمالی آن بازسازی شد.

طاق کسری در دانشنامه ویکی پدیا

طاق کسری
مختصات: ۳۳°۵′۳۷.۴″ شمالی ۴۴°۳۴′۵۰.۶″ شرقی / ۳۳.۰۹۳۷۲۲° شمالی ۴۴.۵۸۰۷۲۲° شرقی / 33.093722; 44.580722
نقش و نگار دیوارهای کاخ را ببین /تا به چگونگی نبرد ایرانیان با رومیان در انطاکیه پی ببری//. آنجا که انوشیروان پوششی سبزرنگ، /گراینده به رنگ زرد زعفرانی بر تن دارد //و باشکوه و جلال به آرامی /در زیر درفش کاویانی سپاه خود را سان می بیند//. کاخ خسرو چندان شکوهمند و سربلند است// که گویی کوهی سرفراز در آنجا قرار دارد.
طاق کسری یا ایوانِ مداین برجسته ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون واقع در عراق فعلی است. این اثر باستانی در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد در کناره خاوری رود دجله واقع شده است. طاق کسرا همچنین نزدیک به آرامگاه سلمان فارسی از یاران محمد پیامبر اسلام است.
این ویرانه، که احتمالاً در زمان شاپوراول در نیمه دوم سده سوم ساخته شده، نمونه ایی از ایوان ساسانی است. ایوان آن به قطر ۲۵متر و بزرگتر از هر طاق اروپایی، به بلندی ۳۰متر و عمق نزدیک به ۵۰ متر دارد. بر بالای این طاق، زمانی یک دیواری به بلندی ۷متر وجود داشت.
این بنا نه برای نمایش مهندسی، بلکه به منظور نمایش عظمت ساخته شده، تا قدرت و ثروت را نشان دهد، سفیران ملت های دیگر را حیران سازد و به دولت های دست نشانده سرکش اخطارکند که این سلسله قدرت درهم شکستن هر مبارزه ای را دارد. ارزیابی این اثر تاریخی از روی نمای آن، یعنی از روی وضع کنونی آن به صورتی که اینک مجبوریم، تا حدی نابجاست، چون این ویرانه جز یکی ازچهار جبهه ای نبوده که حیاط بزرگ مرکزی را احاطه می کرد، جز واحدی در یک فضای محصور نبوده است. ایوان، آن چنان که اینک می بینیم تنها یک شکاف حیرت انگیز نبود، در اصل آن را یک پرده سنگین زربفت می پوشاند که ارتفاع زیاد و فضای نقش های متنوعش گویای ثروت فراوان بود.
ابوجعفر منصور خلیفه عباسی نخستین کسی بود که کوشید تا آن را ویران کند ولی در این کار ناکام ماند. وی از مصالح آن برای ابنیه شهر جدید بغداد استفاده کرد و بخاطر اینکه در نظر وی حمل مصالح به بغداد از ارزش خود مصالح بیشتر شده از ادامه تخریب آن خودداری کرد.
ط ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طاق کسری در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:ایوان مداین

نقل قول های طاق کسری

طاق کسری یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد در ساحل شرقی رود دجله و از مهم ترین سازه های دوران ساسانیان است.
• «نقش و نگار دیوارهای کاخ را ببین /تا به چگونگی نبرد ایرانیان با رومیان در انطاکیه پی ببری//. آنجا که انوشیروان پوششی سبزرنگ، /گراینده به رنگ زرد زعفرانی بر تن دارد //و باشکوه و جلال به آرامی /در زیر درفش کاویانی سپاه خود را سان می بیند//. کاخ خسرو چندان شکوهمند و سربلند است// که گویی کوهی سرفراز در آنجا قرار دارد.»

طاق کسری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " تاگ خسرو "

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دیوار کج کاخ کسری   • عکس طاق کسری   • ترک خوردن طاق کسری   • کاخ کسری انوشیروان   • عکس دیوار کج کاخ کسرا   • پلان طاق کسری   • معماری طاق کسری   • کجی دیوار کاخ کسری   • معنی طاق کسری   • مفهوم طاق کسری   • تعریف طاق کسری   • معرفی طاق کسری   • طاق کسری چیست   • طاق کسری یعنی چی   • طاق کسری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طاق کسری

کلمه : طاق کسری
اشتباه تایپی : xhr ;svd
عکس طاق کسری : در گوگل

آیا معنی طاق کسری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )