صغری


معنی انگلیسی:
lesser, minor, smaller, minor premiss, feminine proper name

فرهنگ اسم ها

اسم: صغری (دختر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: soqrā) (فارسی: صغري) (انگلیسی: soghra)
معنی: کوچک تر، کوچک، ( اَعلام ) فاطمه ی صغری: دختر علی ابن ابی طالب ( ع )، ( عربی ) ( مؤنث اصغر )، ( در اعلام ) ( فاطمه ی صغری ) دختر علی بن ابی طالب ( ع )، مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد
برچسب ها: اسم، اسم با ص، اسم دختر، اسم عربی، اسم مذهبی و قرآنی

لغت نامه دهخدا

صغری.[ ص ُ را ] ( ع ن تف ) تأنیث اصغر. ( منتهی الارب ). زن کوچکتر و هر شی مؤنث که کوچک باشد. ( غیاث اللغات ). خردتر. کوچک تر. صغیرتر : بر وجود خویش که عالمی صغری است اندیشه گماشت که این نقش که گماشت ؟ ( ترجمه تاریخ یمینی ). || ( اِ ) در اصطلاح اهل منطق قضیه ای است که اصغر در آن باشد. یکی از دو مقدمتین شامل اصغر. رجوع به قضیه و رجوع به اصغر شود.
- غیبت صغری ؛ در نزد شیعه اثناعشریه بر مدتی قریب هفتاد و چهار سال گفته میشود که امام دوازدهم آنان محمدبن الحسن العسکری از دیده ها ناپدید گشت ودر این مدت چهار تن بنام عثمان بن سعید عمروی ، محمدبن عثمان ، حسین بن روح ، علی بن محمد سمری که سفرای وی هستند، واسطه او و مردم بودند و پس از مرگ علی بن محمد سمری دیگر نایبی از جانب امام تعیین نشد. لاجرم شیعیان از سال 329 هجری به بعد را که سال مرگ علی بن محمد سمری است غیبت کبری نامند برابر آن هفتاد و چهار سال که غیبت صغری است. ( تلخیص از منتهی الاَّمال ). نقل صاحب منتهی الاَّمال در تحدید مدت غیبت صغری در صورتی صحیح است که آغاز غیبت صغری را از سال تولد امام عصر یعنی سال 255 بدانیم ولی باید دانست که امام حسن عسکری به سال 260 هَ. ق. درگذشته است و در فاصله این پنج سال جمعی از اصحاب امام حسن عسکری امام عصر را در خانه پدر و نزد او دیده اند، بنابراین اگر غیبت صغری را بدان معنی که ذکر شد تفسیر کنیم می بایست آغاز آن را از سال 260 یعنی سال وفات امام حسن عسکری ( ع ) بدانیم پس مدت غیبت صغری مجموعاً شصت و نه و یا شصت و هشت سال خواهد بود. رجوع به غیبت صغری و رجوع به مهدی شود.

صغری. [ ص ُ ] ( ع ن تف ) ممال صُغری ̍ :
به تیرماه بهاری شکفت حضرت را
گشاده چهره تر از کارنامه مانی
بزرگوارا شهرا که شهر غزنین است
چه شهر عالم کبری به عالم صغری.
ابوالفرج رونی ( دیوان ص 119، 120 ).
رجوع به صغری شود.

صغری. [ ص ُرا ] ( اِخ ) ( فاطمه ٔ... ) رجوع به فاطمه صغری شود.

فرهنگ فارسی

مونث اصغر، زن کوچکتر، هرشی کوچک مونث، مقابل اکبر، دراصطلاح منطق: قضیه کوچک یاقضیه اول
( صفت ) مونث اصغر ۱ - زن کوچکتر . ۲ - هر چیز کوچک ( مونث ) . ۳ - قضیه ایست که اصغر در آن باشد و آن قضیه اول است . مقابل کبری مثلا هر انسان جانور است و هر جانور جسم است . نخستین ( هر انسان جانور است ) صغری است .
ممال صغری

فرهنگ معین

(صُ را ) [ ع . ] (ص . ) مؤنث اصغر. ۱ - زن کوچک تر. ۲ - هر چیز کوچک . ۳ - قضیة اول در منطق .

فرهنگ عمید

= صغرا

دانشنامه آزاد فارسی

صُغْری
(در لغت مؤنث اصغر، به معنای خردتر و کوچک تر) در اصطلاح منطق، یکی از دو مقدمۀ قیاس اقترانی که حد اصغر در آن ذکر شده باشد. حد اصغر حدی است که موضوع نتیجه واقع می شود.

مترادف ها

minor (صفت)
کوچکتر، خرد، خردسال، محزون، پایین رتبه، صغیر، اصغر، کمتر، صغری، کماد

فارسی به عربی

قاصر

پیشنهاد کاربران

اسمم صغرا از اسمم متنفرم چون هرکسی یجوری تلفظ میکنه. سوره ، صوغورا، صوغرا،
صغرا یک لقب هست، لقب هم باید زیبا باشه. کوچلو واقعا بیخوده. صغرای خالی کجاش اسم مذهبی هست. وقتی کنار فاطمه بیاد میشه لقب دختر امام حسین ( فاطمه ی کوچک )
...
[مشاهده متن کامل]

ثبت احوال هم عوضش نمیکنه چون عربی
صغرا اسم آخه، اسم باید معنی قشنگ داشته باشه وخوب تلفظ بشه،

پیشنهاد ، آن که بزرگی و حکمت داد بنی بشر را پس شایسته ندانست که بر فرزندان خود نامی را از صفات انتخاب کنید. چنان که میدانید مردان خدا صفت های اصغر و اکبر و صغری و. . . در انتهای اسامی مبارک رب العالمین
...
[مشاهده متن کامل]
قرار میدادند. پس ای مردم رنگ خدایی بگیرید پیش از آنکه رنگی بر رخسار شما نماند و سیاه چهره ی روزگار گردید.

حقیر
صغری یعنی کوچیک مهربون دوست داشتن لقب حضرت فاطمه ص، ، ، ، صغری هستم😍😍😘😘😘
صغری مونث اصغر به معنای کوچکتر
فاطمه صغری دختر امام حسین علیه السلام
صغری آبجی عزیز و دوست داشتنی من

بپرس