برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

شورای نگهبان

شورای نگهبان در دانشنامه ویکی پدیا

شورای نگهبان
عکس شورای نگهبان
پژوهشکده شورای نگهبان به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان مرکز تحقیقات شورای نگهبان از سال ۱۳۷۶ توسط این شورا ایجاد شده و در سال ۹۲ به پژوهشکده تبدیل گردیده است.
پژوهشکده شورای نگهبان، در سال های اخیر ارتباط تنگاتنگی با جامعه دانشگاهی کشور برقرار نموده است و در سال ۹۸ برای اولین بار اقدام به برگزاری رقابت های علمی شبیه سازی شورای نگهبان نمود.
ریاست این پژوهشکده، بر عهده سیامک ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان است.
(اصل ۹۳ قانون اساسی) شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند.
فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۹ آغاز گردید که عبارت بودند از:
با پایان سه سال اول دوره ششم (۲۶ تیر ۱۳۹۲) در میان فقهای شورای نگهبان، با حکم رهبر ایران، سه تن از ایشان؛ محمد مؤمن، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی؛ در سمت خود ابقاء شدند و مهدی شب زنده دار جهرمی با توجه به درگذشت غلامرضا رضوانی به عنوان عضو جدید منصوب گردید. همچنین در میان حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی مجدداً ابقا شد و بجای عباسعلی کدخدایی و حسینعلی امیری، سام سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان انتخاب شدند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شورای نگهبان در دانشنامه آزاد پارسی


از نهادهای قانونی که نخستین بار پس از پیروزی انقلاب تشکیل آن در قانون اساسی پیش بینی و وظایف و اختیارات خاصی برعهدۀ آن نهاده شد. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است که مهم ترین وظیفۀ آن بررسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است. علاوه بر این، پاره ای وظایف غیر مرتبط با قوۀ مقننه نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که برای مدت شش سال انتخاب می شوند: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ و شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوۀ قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند. شورای نگهبان جایگاه و نقش مهمی در اعتبار مجلس و مصوبات آن دارد و به موجب اصل ۹۳قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان». به موجب اصل ۹۶ قانون اساسی: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، برعهدۀ اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». ضمناً براساس اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص این امر برعهدۀ فقهای شورای نگهبان است. در مورد روش نظارت و بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان، اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر داشته «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف دَه روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». در صورتی که شورای نگهبان به مدت بیشتری برای بررسی و اظهارنظر نیاز داشته باشد، می تواند حداکثر برای دَه روز دیگر با ذکر دلیل، تقاضای تمدید وقت کند (اصل ۹۵ قانون اساسی) در صورتی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر احکام اسلامی و قانون اساسی تشخیص ندهد، مصوب مذکور تأیید می شود و پس از طی سایر مراحل قانونی (امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامۀ رسمی کشو ...

نقل قول های شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
• «نقش شورای نگهبان این نیست که در تصمیم گیری ها دخالت کند. شورای نگهبان به دو نکته رسیدگی می کند: مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلام است یا نه. شورای نگهبان نهاد مکملی است برای اطمینان از انطباق قوانین تصویب شده با قانون اساسی.» -> محمدجواد لاریجانی

شورای نگهبان در جدول کلمات

نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از اختیارات ایشان است
رهبر
نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف ایشان است
رهبر

شورای نگهبان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیام
council gaurd
پارسا
gaurd of council
علی باقری
شورای نگهبان : [ اصطلاحات مجلسی ] به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
امیر
Guardian council
ب. الف. بزرگمهر
شورای شبکورهای نگهبان تاریکی

برگرفته از یادداشتی در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵
https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_80.html

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شورای نگهبان   • مفهوم شورای نگهبان   • تعریف شورای نگهبان   • معرفی شورای نگهبان   • شورای نگهبان چیست   • شورای نگهبان یعنی چی   • شورای نگهبان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شورای نگهبان

کلمه : شورای نگهبان
اشتباه تایپی : a,vhd k'ifhk
عکس شورای نگهبان : در گوگل

آیا معنی شورای نگهبان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )