شهرک صنعتی چرم شهر

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

شهرک صنعتی چرم شهر یکی از شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی است که در شهر تبریز واقع شده است.
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما