شهرک صنعتی

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

شهرک صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهرکی در فاصله حداقل ۲۰ کیلومتری از شهر اصلی گفته می شود که فقط شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی می شود. مانند: شهرک صنعتی اراک، قم، سمنان
ویکی پدیای انگلیسی
شهرک صنعتی منطقه ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.
فهرست شهرک های صنعتی مراکز استان های ایران
شهرک صنعتی جیعکس شهرک صنعتی

شهرک صنعتی (آمل). شهرک صنعتی ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران است.
این روستا در دهستان بالاخیابان لیتکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵ نفر (۵خانوار) بوده است.

شهرک صنعتی (ابهام زدایی). شهرک صنعتی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شهرک صنعتی (آمل)
شهرک صنعتی (بهشهر)
شهرک صنعتی (تنکابن)
شهرک صنعتی (رینه)
شهرک صنعتی (ساری)
شهرک صنعتی (شاهین دژ)

شهرک صنعتی (بهشهر). شهرک صنعتی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان کوهستان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۷ نفر (۱۰خانوار) بوده است.

شهرک صنعتی (تنکابن). شهرک صنعتی، روستایی است از توابع بخش عباس آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان کلارآباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱ نفر (۱۳خانوار) بوده است.

شهرک صنعتی (رینه). شهرک صنعتی (رینه)، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان بالا لاریجان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۱ نفر (۴خانوار) بوده است.

شهرک صنعتی (ساری). شهرک صنعتی، روستایی است از توابع بخش رودپی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان رودپی شرقی قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۳۲نفر (۱۹خانوار) بوده است.

شهرک صنعتی (شاهین دژ). شهرک صنعتی شاهین دژ از توابع دهستان محمودآباد بخش مرکزی واقع در استان آذربایجان غربی در ۴ کیلومتری جاده میاندآب در شمال غرب شهر شاهین دژ قرار دارد این شهرک در سال ۱۳۷۵ تأسیس شد.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

industrial estate
industrial Township
Industrial zone
Industrial park
معادل ارائه شده توسط رضا تنها معادل صحیح در بین تمام معادل های ارائه شده است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما