شعار

/So~Ar/

مترادف شعار: علامت، نشان، نشانه، راه، رسم، روش، عادت، آرمان، زیرجامه

متضاد شعار: دثار

برابر پارسی: آرنگ، بانگ
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

device, motto, slogan, watchword, catchword, standard, colour, party-cry, battle-cryprofession

مترادف ها

slogan (اسم)
ورد، شعار، خروش، ارم، تکیه کلام، نعره

motto (اسم)
اندرز، پند، شعار، حکمت، سخن زبده

emblem (اسم)
نشان، تمثیل، نشانه، شعار، علامت، ارم

device (اسم)
اندیشه، دستگاه، اسباب، اختراع، شعار، شیوه

banner (اسم)
نشان، درفش، پرچم، شعار، بیرق، علم، سرصفحه

standard (اسم)
نشان، پرچم، شعار، علم، قالب، معیار، استاندارد، الگو، نمونه قبول شده

لغت نامه دهخدا

شعار. [ ش َ ] ( ع اِ ) درخت درهم پیچیده. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). || درخت بسیارمایه در زمین نرم که مردم در پناه آن از سرما و گرما پناه آرند و فرودآیند.( از منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ). || زمین بسیاردرخت. ( مهذب الاسماء ) ( ناظم الاطباء ) ( از منتهی الارب ). || جامه ای که بر تن ساید مانند پیراهن و کلاه و ازار. ضد دثار. ( از اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). شِعار. رجوع به شِعار شود.

شعار. [ ش ِ ] ( ع اِ ) جل اسب. || علامت و نشان اهل جنگ و سفر که یکدیگر را بدان شناسند و آن چیزی است که در وقت جنگ و در تاریکی شب یکدیگر را بدان می شناسند. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ) ( از ناظم الاطباء ). || نشان در حج. طاعت در حج. طاعتها که در حج کنند. ( یادداشت مؤلف ).
- شعار الحج ؛ مناسک حج و علامات آن. ( از منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).
|| آنچه بدان محافظت شراب کنند. || تندر. رعد. || درخت. || مرگ و موت. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). || جامه ای که بر تن ساید مانند پیراهن و ازار. ضد دثار. ج ، اَشعِرَة، شُعُر. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). جامه ای که چسبیده به بدن باشد و کنکلک نیز گویند و دثار جامه ای را گویند که بالای آن پوشیده شود مانند عبا و جبه و چادر. جامه ای که در زیر جامه دیگر پوشند. ( دهار ) ( مهذب الاسماء ). جامه ای که بر روی تن باشد؛ یعنی زیر آن جامه دیگرنباشد. زیرپوش. هر جامه که برتن ساید؛ یعنی واسطه ای میان آن و تن نباشد چون : پیراهن و ازار. اندرونه. مقابل دثار. ( یادداشت مؤلف ) :
گر بر تن گروهی درد دثار عمر
گاهی ز خون قومی سازد شعار تیغ.
مسعودسعد.
هیچ جاهل در جهان مفتی نگشته ست از لباس
هیچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته از شعار.
سنایی.
ای خواجه باجود بدان از قبل آنک
دارم طمع از جود توزین شعر شعاری.
سنایی.
ز جلالت تو شاها نکند زمانه باور
که شعار دولتت را فلک آستر نیاید.
خاقانی.
خوش دم است او و گلویش بس فراخ
با شعار تو دثار شاخ شاخ.
مولوی.
اشعار؛ شعار پوشانیدن کسی را. استشعار؛ شعار پوشیدن. ( منتهی الارب ).بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

لباس زیر، لباسی که درزیردثاربرتن کنند، ندا
( اسم ) ۱ - علامت نشانه . ۲ - نشانه گروهی از مردم که یکدیگر را به وسیله آن بشناسند . ۳ - لباس زیر مقابل دثار . ۴ - رسم عادت جمع : اشعره . یا شعار و دثار . ۱ - زیر پوش و روپوش لباس زیرین و لباس رویین . ۲ - پنهان و آشکار . ۳ - راه و روش .
بز موی فروش شعر فروش

فرهنگ معین

(ش ) [ ع . ] (اِ. ) ۱ - نشانه ، علامت . ۲ - نشانه ای مخصوص که گروهی از مردم به وسیلة آن یکدیگر را بشناسند. ۳ - لباس زیر. ۴ - رسم ، عادت .

فرهنگ عمید

۱. ندایی که در جنگ سر می دهند.
۲. [مجاز] سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست.
۳. [مجاز] روش، شیوه.
۴. علامت گروهی از مردم که بدان یکدیگر را می شناسند.
۵. [مقابلِ دثار] [قدیمی] لباسی که زیر دثار بر تن می کردند، لباس زیر.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] شعار (به کسر شین) در لغت به علامت، نشانه، رسم، سنت، وسیله شناسایی و لباس زیر گفته می‏شود.
در اصطلاح،ندای مخصوصی است که گروهی به وسیله آن یکدیگر را در جنگ شناسایی می‏کنند با کلمات نثری.

فرق شعار با رجز
فرق «شِعار» با «رَجَزْ» در این است که رَجَزْ یک وزن از اوزان شعری است که در میدان برای معرفی خویش یا مقصود دیگری، سروده می‏شود، بر خلاف شعار که جنبه نثری دارد.

شعار اول ابوسفیان در جنگ احد
شعار ابوسفیان در جنگ احد چنین بود: «اعْلُ هُبَلْ، اعْلُ هُبَلْ» یعنی بال ارو ای بت هبل.

شعار اول مسلمانان در جنگ احد
...

دانشنامه عمومی

شعار دارای معانی متفاوتی است:
در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی) به وسیله جمع یا گروهی بیان می گردد. که در گذشته عرب ها نیز در میدان های جنگ استفاده می کردند.
شعار به معنی نشان و علامت که نشانهٔ گروهی از مردم که بوسیلهٔ آن یکدیگر را شناسند.
نشان و علامت سلطان یا امیر یا خرقه ای چون علم سیاه یا سفیدو یا کلمه ها که طریقه و آیین او را نمودار سازد.
جمله ای که در پایین نشان یا درفش یک منطقه دیده می شود.
شعار (به انگلیسی: motto) به جمله ای که در پایین پرچم یا نشان یک منطقه سیاسی یا جغرافیایی نوشته می شود و این جمله بیان کننده دیدگاه و نظر مردم آن جامعه نسبت به سرزمین و محیط اطراف خود هست.
شعار رسمی ایران در زمان حکومت پهلوی مرا داد فرمود و خود داور است بود که این شعار به سبک غربی در پایین درفش در زیر علامت شیر و خورشید نوشته می شد و نشان شاهنشاهی ایران را شکل می داد.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شعار ایران، به الله اکبر و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تغییر یافت و فقط شعار جدید الله اکبر در پرچم ایران نوشته شد.عکس شعار
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

شُعار (slogan)
عبارتی رایج و ورد زبان که در حوزۀ تبلیغات و مسائل سیاسی به کار می رود. شعارها عباراتی کوتاه و به یادماندنی اند و غالباً از بازی با کلمات و جناس در آن ها استفاده می شود.

نقل قول ها

شُعار عبارت یا زبده گویه ای به یادماندنی است که در خاندان ها، امور سیاسی، بازرگانی، دینی و دیگر زمینه ها به عنوان تکرار بیان یک ایده یا هدف به کار می رود.
• « با واقع نگری در تضاد نیست، شعار بیدارکنندهٔ عواطف و احساسات افراد و نشان دهندهٔ مسیر حرکت جامعه است تا به سوی واقعیات بروند و برای رسیدن به آن ها تلاش کنند… شُعار مقدمهٔ رسیدن به واقعیات است و هیچ گاه مقدمه با ذی المقدمه در تضاد نیست بلکه هماهنگ می باشند.»حسینعلی منتظری ۲ فوریه ۱۹۹۹/ ۱۲ بهمن ۱۳۷۷/ ۱۵ شوال ۱۴۱۹؛ «در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی» -> شُعار

فارسی به عربی

شعار , صید

پیشنهاد کاربران

لباسی که در زیر دثار پوشند. ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر / سپیده دم ، که هوا چاک زد شِعار سیاه . "حافظ"
در پارسی " آرنگ " ، آرنگ های رستاخیزی = شعائر انقلابی ، سخنان آرنگی = حرف های شعاری و بی مایه.
سرلوحه ( اقدامات ) ، هدف دراز مدت راهبردی - شعار ( مختصر و رسا و عملی ) مانند لوگو و نام از ملزومات هر شرکت پیگیر و موفق است. هر نهاد سیاسی، اجتماعی. . از این منظر مستثنی نیست. به نحوی فشرده کردن مشی است
شِعار به کسرِ شین به لباس زیر که چسبیده و مماسّ با بدن است گفته می شود؛ بخلاف دِثار که به لباس رو اطلاق می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما