برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

شبهه

/Sobhe/

مترادف شبهه: ابهام، احتمال، اشکال، التباس، تردد، تردید، دودلی، ریب، شبهت، شک، ظن

متضاد شبهه: یقین

برابر پارسی: گمان، پندار، دودلی، پوشیدگی

معنی شبهه در لغت نامه دهخدا

شبهه. [ ش ُ هََ / هَِ ] (ع اِمص ، اِ) پوشیدگی کار و مانند آن و امری که در آن حکم به صواب و خطا نکنند. (منتهی الارب ). گفته شده است که شبهة اسم است از اشتباه و آن در اموری است که جواز و حرمت و صحت و فساد و حق و باطل اشتباه شده باشد. ج ، شُبَه ْ و شُبُهات. (از اقرب الموارد). || مثل و مانند. (از اقرب الموارد). || اسم از اشتباه است و آن امر مابین حلال و حرام و درست و صواب است. (کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 790). در اصطلاح اصول فقه تردید بین امور محرمه و محلله و تردید میان خطا و صواب بود و بالجمله اموری که تشخیص آنها ممکن نباشد و یا آنچه از راه اشتباه انجام شده است ، مشتبه گویند چون : اموال شبهه و وطی به شبهه و ولد شبهه. (از تعریفات جرجانی ).
- شبهه ٔ اشتباه ؛ رجوع به شبهه ٔ فعل شود.
- شبهه ٔ عقد ؛ مانند آنکه با زنی ازدواج عقد نماید بدون شهود. در حد جاری شدن بر این شبهه اختلاف است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 790).
- شبهه ٔ عمد ؛ در قتل. رجوع به شبه عمد و تعریفات جرجانی شود.
- شبهه ٔ فاعل ؛ چون زنی را در فراش خود ببیند و به گمان اینکه زن خویش است با او مجامعت کند در این صورت اگر ادعای شبهه و گمان کند حدی بر او جاری نیست. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 790).
- شبهه ٔ فعل ؛ آن است که گمان رود به چیزی که دلیل حلیت و یا حرمت است و حال آنکه دلیل برحلیت و یا حرمت نباشد. و آن را شبهه ٔ اشتباه و شبهه ٔ مشابهة و شبهه ٔ ظن نیز گویند. (از تعریفات جرجانی )(کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 790).
- شبهه ٔ ظن ؛ رجوع به شبهه ٔ فعل شود.
- شبهه ٔ مشابهة ؛ رجوع به شبهه ٔ فعل شود.
- شبهه ٔ ابن کَمّونِه ؛ شبهه ای است که بر یکی از ادله ٔ توحید وارد شده است و آن دلیل «لزوم ترکیب » است که خلاصه ٔ آن چنین است که اگر دو خدا موجود باشد هر دو در وجود مشترک خواهند بود واگر یک مابه الامتیاز آنها را جدا نسازد متحد خواهند بود. پس چون مابه الامتیاز آمد هر یک از آن دو خدا مرکب از مابه الاشتراک (وجود) و مابه الامتیاز خواهد شد و هر مرکب ممکن الوجود است نه واجب الوجود و شبهه ٔ معروف منسوب به ابن کمونه که گویا از مانی ابتداء شده و اب ...

معنی شبهه به فارسی

شبهه
پوشیدگی کاری یاامری، شک وگمان، اشکال درحق وباطل
بدون شبهه بی شک بلاشک بی گمان .
بدون شبهه بی شک بلاشک بی گمان .
۱ - بی شک و تردید . ۲ - بی اشتباه .

معنی شبهه در فرهنگ معین

(شُ هَ یا هِ) [ فا - ع . ] (ق مر.) ۱ - بی شک و تردید. ۲ - بی اشتباه .

معنی شبهه در فرهنگ فارسی عمید

شبهه
۱. پوشیدگی کاری یا امری.
۲. امری که در آن حکم به صواب یا خطا نتوان کرد.
۳. شک و گمان.
۴. (اسم مصدر) (فقه) اشکال در تمیز دادن حق از باطل یا حلال از حرام.
بی شک وتردید.

شبهه در دانشنامه اسلامی

شبهه
شبهه (بر وزن شِبْه و شَبَه) به معنای مثل و نظیر است.
شبهه در لغت به معنای مشابهت و پوشیدگی است. معانی دیگری چون اشتباه، احتمال اشکال و شک نیزداردو همچنین چیزی که حق و باطل در آن معلوم نیست را شبهه می نامند. شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند «وما قتلوه و ما صلبوه و لکن شُبِّه لهم» عیسی را نکشتند و به دار نزدند لیکن کار بر آنها مشتبه شد. تشابه، متشابه و مشتبه به ترتیب در آیات ۱۱۸/ بقره و ۹۹/ انعام به کار رفته است.شبهه یعنی هر اشکال، پرسش یا ابهامی که در برداشت ها، تحلیل ها، تصمیمات و رفتارهای مرتبط با سعادت فرد یا جامعه منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد.به عبارت دیگر شبهه خود را شبیه به حق می نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل و افراد رادچار شک و تردید می کند
نخستین شبهه
گویند نخستین شبهه که در خلقت شد بوسیله ابلیس بوده در باب خلقت آدم، او گفته است که آدم را از خاک بیافریدی و من را از نار و نار را بر خاک مزیت است و در شأن من نیست که به آدم سجده کنم.
تفاوت پرسش و شبهه
درباره تفاوت پرسش و شبهه تفاوت های چندی بیان شده است که می توان به مهم ترین آن در این جا اشاره کرد.پرسش در حقیقت جستجوی بشر برای شناخت است و پرسشگر با بیان پرسش و سؤال می کوشد تا موضوع و مطلبی را بشناسد و آن را درک و فهم کند. در حالی که هدف از شبهه، ایجاد تردید و شک در دل مخاطب است و شبهه گر می کوشد تا در بنیادهای اعتقادی و باوری شخص تردید افکند. درحقیقت تفاوت شبهه و پرسش را باید در کارکرد و اهداف آن دانست. کارکرد پرسش فهم و شناخت است، در حالی که شبهه برای این طرح می شود تا مخاطبان خود را به چالش بکشاند. از سوی دیگر در شبهه، باطل به طور عمدی و خواسته حضور دارد و شبهه گر با آمیختن حق و باطل می کوشد کلام باطل خود را با رنگ و لعابی از حق به دیگران منتقل کند، از این روست که حضرت امیرمؤمنان(ع) فرمودند: «انما سمیت الشبهه شبهه لانها شبهت بالحق» ؛ از آن رو شبهه را شبهه نامیده اند که به حق شبیه و همانند است.
شُبهه آکِل و مَأکول، شبهه‎ای قدیمی در نفی و انکار معاد جسم ...


معنی شبهه به انگلیسی

doubt (اسم)
دو دلی ، گمان ، نا معلومی ، شک ، تردید ، شبهه
misgiving (اسم)
بیم ، ترس ، اشتباه ، بدگمانی ، شبهه ، مشتبه سازی ، سوء تفاهم ، عدم اطمینان

معنی کلمه شبهه به عربی

شبهه
شک

شبهه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
question
سوال،
شک،
شبهه
e.g. there has been some question as to whether or not he will resign
در مورد اینکه آیا استعفا خواهد داد یا نه شبهه وجود دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شبهات روز   • پاسخ به شبهات شیعه   • شبهات دینی اعتقادی   • شبهه های دینی   • شبهات دین اسلام   • پاسخ به شبهات سیاسی   • شبهات قرآن   • پاسخ به شبهات وهابیت   • معنی شبهه   • مفهوم شبهه   • تعریف شبهه   • معرفی شبهه   • شبهه چیست   • شبهه یعنی چی   • شبهه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبهه

کلمه : شبهه
اشتباه تایپی : afii
آوا : Sobhe
نقش : اسم
عکس شبهه : در گوگل

آیا معنی شبهه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )