شایار

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ اسم ها

اسم: شایار (پسر) (فارسی، کردی) (تلفظ: shayar) (فارسی: شایار) (انگلیسی: shayar)
معنی: یار پدر، وزیر ( نگارش کردی
برچسب ها: اسم، اسم با ش، اسم پسر، اسم فارسی، اسم کردی

لغت نامه دهخدا

شایار. ( اِ ) کار مفت و رایگان. ( ناظم الاطباء ). رجوع به شاکار و شایگان شود.

فرهنگ فارسی

کار مفت و رایگان

پیشنهاد کاربران

وزیر
شایار یعنی یار شاه یا همان به اصطلاح وزیر
شایار همون شهیار هستش در تلفظ کوردی که معنیش یار شاه میشه
یار شاه وزیر شاه https://gamepassultimate. ir/
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما