برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

شادی

/SAdi/

مترادف شادی: ابتهاج، انبساط، بهجت، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نزهت، نشاط، جشن، طرب، عشرت، عیش، بوزینه، میمون

متضاد شادی: اندوه، غم

معنی اسم شادی

اسم: شادی
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šādi) وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالی، سرور، (در قدیم) جشن، (در عرفان) بسطی که پس از قبض برای سالک حاصل می شود - خوشحال، شادمانی

معنی شادی در لغت نامه دهخدا

شادی. (حامص ) شادمانی. خوشحالی. بهج. بهجت. استبهاج. بشاشت. مسرت. نشاط. طرب. ارتیاح. وجد. انبساط. سرور. فرح. سراء. (ترجمان القرآن ). مرحان. (منتهی الارب ). خوشدلی. شادمانی. رامش. مقابل اندوه و غم. مقابل سوگ. مقابل تیمار. کروز. کروژ :
از او بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی
به تیمار جهان دل را چرا بایدکه بخسانی.
رودکی.
بسا که مست در این خانه بودم و شادان
چنانکه جاه من افزون بد از امیر و بیوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان
مرا نگویی کز چه شده ست شادی سوک.
رودکی.
آه از این جور بد زمانه ٔ شوم
همه شادی او غمان آمیغ.
رودکی.
بسا خان کاشانه و خان غرد
بدو اندرون شادی و نوشخورد.
ابوشکور.
شادیت باد چندانک اندر جهان فراخا
تو با نشاط و شادی بارنج و درد اعدا.
دقیقی.
دریغا میر بونصرا دریغا
که بس شادی ندیدی از جوانی
ولیکن رادمردان جهاندار
چو گل باشند کوته زندگانی.
دقیقی.
زن پار او چون بیابد بوق
سر ز شادی کشد سوی عیوق.
منجیک.
هنوز از لبت شیر بوید همی
دلت ناز و شادی بجوید همی.
فردوسی.
تهمتن چو گرز نیا رابدید
دو لب کرد خندان و شادی گزید.
فردوسی.
او می خورد بشادی و کام دل
دشمن نزار گشته و فرخسته.
ابوالعباس.
یارب چه جهان است این یارب چه جهان
شادی به ستیر بخشد و غم به قبان.
صفار.
هر روزشادیی نو بنیاد و رامشی.
زین باغ جنت آیین زین کاخ کرخ وار.
فرخی.
روزگار شادی آمد مطربان باید کنون
گاه ناز و گاه راز و گاه بوس و گه عناق.
منوچهری.
همواره همیدون بسلامت بزیادی
با دولت و با نعمت و با حشمت و شادی.
منوچهری.
بشادی داردل را تا توانی
که بفزاید ز شادی زندگانی.
(ویس و رامین ).
خواستم این شادی بدل امیر برادر رسانیده آید که دانستم که سخت شادشود ...

معنی شادی به فارسی

شادی
شعبه ای از لهجه کرمانجی .
۱ - خوشحالی شادمانی مسرت . ۲ - به سلامتی ( بهنگام نوشیدن باده به یاد عزیزی یا دوستی گویند ) : نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست شادی روی کسی خور که صفایی دارد . ( حافظ ) ۳ - فرح . یا شادی ستاره . فرح کوکب . ۴ - ( اسم ) میمون بوزینه .
نام طایفه ای است
[joy] [روان شناسی] احساس خوشحالی و شعف و وجد بسیار ناشی از رضایت یا آسایش
[ گویش مازنی ] /shaadi/ میمون
موضعی است در تبریز و مولد قطران شاعر معروف قرن پنجم هجری است .
محمد بن داود العلوی معاصر ناصر الدین خلجی شارح دیوان های انوری و خاقانی است وی پیرو مذهب سنت و جماعت بود .
( صفت ) آن که تولید شادی کند کسی که موجب نشاط گردد .
( صفت ) آن که تولید شادی کند کسی که موجب نشاط گردد .
تولید شادی کردن ایجاد طرب کردن
شادی افزودن شادی افزا بودن
در حال شادی انگیختن
نعت از شادی باریدن شادی آور
بخشنده شادی شاد کننده
شاد بودن شاد شدن
از اولاد و احفاد جوجی خان پسر ارشد چنگیز خان از خانان دشت قبچاق .
نعت از شادی پذیرفتن پذیرنده ...

معنی شادی در فرهنگ فارسی عمید

شادی
۱. شادمانی، خوشحالی، خوش دلی.
۲. (اسم) [قدیمی] جشن.
ویژگی آنچه سبب شادی و نشاط می شود، شادی آورنده.
ویژگی آنچه به انسان شادی و نشاط بدهد، بخشندۀ شادی.
شادی افزا، افزایندۀ شادی و نشاط.
گراینده به شادی و نشاط، اهل عیش و عشرت: بخفتند شادان دو شادی گرای / جوانمرد هزمان بجستی ز جای (فردوسی: ۵/۳۳).
شادی گسترنده، ویژگی آنچه یا آن که سبب شادی و نشاط همگان شود.
۱. مرگ از غایت شادی، مرگی که به سبب شادی مفرط ناگهان عارض شود.
۲. (صفت) ویژگی کسی که ناگهان از شادی بسیار بمیرد: من که از تلخی دشنام شدم شادی مرگ / چه توقع کنم از لعل شکر خای کسی (صائب: لغت نامه: شادی مرگ).
در حال شادی کردن: مگوی انده خویش با دشمنان / که لاحول گویند شادی کنان (سعدی: ۱۲۸).

شادی در دانشنامه اسلامی

شادی
شادی حالت مثبتی است که در انسان به وجود می آید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد. در قرآن و روایات به شادی با اهداف الهی سفارش شده است.
آیات قرآن به صورت کلی به شادی پرداخته، اما احادیث به صورت مفصل و جزئی به شادی و اسباب آن اهتمام خاص نشان داده است.؛ لذا آیات قرآن درباره شادی دو دسته اند؛
← دعوت به شادی
احادیث معصومین که مفسر و مبین آیات الهی می باشد، معیار و ملاک شادی ها را بیان کرده است؛ مانند:حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «سرور المومن بطاعة ربّه و حزنه علی ذنبه»؛ شادی مؤمن به طاعت پروردگار می باشد و حزنش بر گناه و عصیان است.از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) سؤال شد: بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ فرمود: آن هایی هستند که وقتی نیکی می کنند، خوشحال می شوند و زمانی که بدی کردند، ناراحت هستند و طلب استغفار می کنند». امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «شادی به سه خصلت است: وفاداری، رعایت حقوق دیگران، ایستادگی در گرفتاری ها و مشکلات». حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای به عبدالله بن عباس می فرماید: شادی تو به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد. همچنین در روایات شرایط و آداب شادی را بیان کردند. برای مثال آمده است: شادی همراه گناه و معصیت نباشد، همراه با اذیت و آزار نباشد، لهو نباشد و....
کاربرد فقهی
احکام شادی به مناسبت در باب های امر به معروف، قضاء و شهادات آمده است.از رسول خدا (صلی اللَّه علیه وآله ) نقل شده که فرمود: «هر کس مؤمنی را خوشحال کند، مرا خوشحال کرده است و هر کس مرا خوشحال کند، خدا را خوشحال نموده است». و نیز در سخنی دیگر فرمود: «محبوب ترین اعمال نزد خداوند (عزوجل)، شاد کردن مؤمنان است». همچنین از امام عسکری (علیه السّلام) نقل شده که فرمود: «اظهار سرور و شادمانی نزد فرد غمگین خلاف ادب است». شاد کردن مؤمن، مستحب است. قضاوت کردن در حالت دل مشغولی به چیزی که مانع تمرکز فکر و پراکندگی حواس می گردد، مانند خوشحالی از رخداد مشغول کننده دل، مکروه است. از جمله گناهان، اظهار شادی از اندوه مؤمن و ابراز ناراحتی از خوشحالی او است.
نتیجه بحث
...
هدف این نوشت ...

شادی در دانشنامه ویکی پدیا

شادی
خوشحالی
شاده (گروه موسیقی)
شادی (فیلم ۱۹۹۸)
شادی (انیمه)
شادی (جانور) جانوری از تیره میمون ها
خوشحالی
شادی (گروه موسیقی)
شادی (فیلم ۱۹۹۸)
شادی (انیمه)
شادی (جانور) جانوری از تیره میمون ها
شادی (تایباد)، روستایی از توابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان دشت تایباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است.
شادی (به لاتین: Şada) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان شاه بوز واقع شده است. شادی ۱۶۴ نفر جمعیت دارد. به آن شادا و شادی کند هم می گویند.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
جمهوری خودمختار نخجوان
شادی فیلمی است آمریکایی به کارگردانی فیلم ساز مستقل آمریکایی تاد سولوندز. این فیلم که به سال ۱۹۹۸ ساخته شده است، داستان زندگی سه خواهر و خانواده هایشان را روایت می کند.
شادی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
شادی (به هندی: Ssukh) فیلمی محصول سال ۲۰۰۵ و به کارگردانی کرتی آهوجا است. در این فیلم بازیگرانی همچون گوویندا، پریتی جانگیانی، چانکی پاندی، آرتی چهابریا، جکی شروف، پریم چوپرا، شارات ساکسنا ایفای نقش کرده اند.
۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-06-۱۷)
شادی (گروه ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های شادی

شادی به چم خوشحالی و خوشی است.
• «طفلی به نام شادی، // دیری است گم شده است! // با چشم های روشن براق، // با گیسویی بلند، به بالای آرزو! // هر کس از او دارد نشان، // ما را کند خبر! // این هم نشان ما: // یک سو خلیج پارس، // سوی دگر خزر!» -> محمدرضا شفیعی کدکنی
• «همه جا شادمانی، قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند.»

شادی در جدول کلمات

شادی
بهجت, خنج
شادی و شادمانی
فرح
شادی و شعف
وجد
شادی و مسرت
فرح
شادی و سرخوشی
نشاط
شادی و سرور
جشن
شادی و شور
شعف
شادی و نشاط
طرب
الهه عشــق و شادی مصریان قدیم
هاتور
این حشره با رنگهای شادی که دارد توجه شکارگران حشرات را به خود جلب می کند
کفش دوزک

معنی شادی به انگلیسی

airiness (اسم)
ظرافت ، شادی ، خوش اندامی
happiness (اسم)
شادی ، طالع ، سعادت ، خرسندی ، خوش وقتی ، خوش بختی ، سعد کوفی
rejoicing (اسم)
شادی ، خوشی ، وجد
jubilation (اسم)
شادی ، جشن ، شادمانی ، هلهله
gaiety (اسم)
شادی ، خوشی ، خوشدلی ، خوشنودی ، شادمانی ، بشاشت ، سبک روحی
glee (اسم)
شادی ، خوشی ، زیبایی ، خوشحالی ، سرور و نشاط ، خوشی ونشاط ، ساز و نواز ، اسباب موسیقی ، کامیابی
mirth (اسم)
شادی ، نشاط ، خوشی ، طرب ، سرور ، خوشحالی ، عیش ، شنگی
caper (اسم)
شادی ، جست و خیز ، جهش
curvet (اسم)
شادی ، شوخی ، جست و خیز ، وجد
exultation (اسم)
شادی ، وجد و سرور ، شادمانی از فتح و ظفر
gala (اسم)
شادی ، جشن و سرور
pleasance (اسم)
شادی ، خوشی ، ادب ، عیش ، مطبوع بودن
joyance (اسم)
شادی ، خوشی ، مسرت

معنی کلمه شادی به عربی

شادی
ابتهاج , احتفال , سعادة , غبطة , مرح , نبات الکبر ، اِبتهاجٌ
بهجة
فرح
استقبال حافل
يوبيل
انتشاء
انفعال
کرنفال

شادی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
شادی . (در زبان اردو ) عروسی .
سجاد
میمون - در شرق خراسان ( افغانستان) کنونی.
درویش علی ادریساوی فیه
شادی ترجمان نشود. چون احوالی ست درونی. در کنار ما نشسته و با اندوه درهم است. حیّ بودن همان شادی ست، وَ ساکن در اندوه بسر می برد.
شادی
ب معنای شاد بودن
زندگی کردن
شادی
شادی نام بسیار زیبایی است اسم من شادی هست واقعا این اسم رو دوست دارم و بهم انرژی میده ممنونم از پدر و مادرم
شيما
شادي زيبا ترين اسم جهان به معني جشن و سرور است
لیدا
شاد بودن یعنی سرزنده بودن
علی طاهری
آوازخوان
شادی
شادی یعنی لذت بردن از زندگی
یعنی زندگی کردن
خوش بودن
خوب بودن حال دل
——————
شاد باشید همیشه :)
شادی
اسم شادی پر معنی ترین اسمه اسم من شادیه و از داشتن این اسم خوشحالم
شادی
در زبان هندی به معنای عروسی و در زبان ایرانی هم به همون معناست منم اسمم شادیه و عاشقه اسمم هستم چون تکه
Shadi
اسم من شادیه
شادی اسم تک و قشنگیه
ولی اشکالش اینه که همه فک میکنن چون اسمم شادیه باید همیشه شاد باشم .
به معنی شادی و خوشحالی و جشن و...
شادی
به معنی زندگی عالی
به معنی شادمانی
به معنی زندگی جهان
شادی
شادی اسم قشنگی ممنونم از مامانم که اسمم رو شادی گذاشته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شادی خانم   • اسم شادی   • معنی شادی   • شادی خواننده   • متن شادی   • شادی تی وی پرشیا   • شادی شعر   • شادی چیست   • مفهوم شادی   • تعریف شادی   • معرفی شادی   • شادی یعنی چی   • شادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شادی

کلمه : شادی
اشتباه تایپی : ahnd
آوا : SAdi
نقش : اسم
عکس شادی : در گوگل

آیا معنی شادی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )