برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1467 100 1

شابهار

معنی اسم شابهار

اسم: شابهار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام دشتی در نواحی کابل

معنی شابهار در لغت نامه دهخدا

شابهار. [ ب َ ] (اِخ ) نام بتکده ای بود در نواحی کابل که در اطراف آن دشتی بس بزرگ واقع است. (فرهنگ جهانگیری ) :
هر چه در هندوستان پیل مصاف آرای بود
پیش کردی و درآوردی بدشت شابهار.
فرخی (از تاریخ بیهقی چ فیاض ص 255).
همه شادی شابهار کزو
شد شکفته بهار دولت و فر.
مسعودسعد (از جهانگیری ).
و رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص 181 و 270 و 280 شود.
نام چمنی است در کابل که محل عرض لشکر و سپاه سلطان محمود غزنوی بوده چنانکه ابوالحسن فرخی در ابن باب گفته :
با من بشابهار بهم بود چاشتگاه
ماه من آنکه رشک برد زو دو هفته ماه
گفت این فراخ پهنا دشت گشاده چیست
گفتم که عرضه گاه شه بی عدوسپاه
گفت آن هزار و هفتصد و اند کوه چیست
گفتم هزار و هفتصدواند پیل شاه
اگر چه ممکن است که در قدیم در حوالی کابل بتکده بوده چه مذهب بودائی قرنها در افغانستان بوده و آثار آن هنوز بسیار است لیکن معنی شابهار را بتکده ٔ آنجا قرار دادن معلوم نیست از چه مأخذ است... شاید جهانگیری و دیگران شابهار را قیاس به نوبهار کردند که بمعنی بتکده آمده و نوبهار بلخ بتکده ٔ بودائیان بوده. (فرهنگ نظام ). رجوع به ماده ٔ ذیل شود.

شابهار. [ ب ُ ] (اِخ ) به قول سمعانی قریه ای است از قرای بلخ و عده ای از راویان بدان منسوبند. (معجم البلدان ). و رجوع به انساب سمعانی و ماده ٔ قبل شود.

معنی شابهار به فارسی

شابهار
نام دشتی است در ناحیه کابل و آن در عهد غزنویان محل عرض لشکر بوده : [ با من بشابهار بهم بود چاشتگاه ماه من آنکه رشک برد ز و دو هفته ماه ] [ گفت : این فراخ پهنا دشت گشاده چیست ? گفتم که : عرضه گاه شه بی عدد سپاه . ] ( فرخی سیستانی . عبد . ۳۴۵ )
نام بتکده ای بود در نواحی کابل که در اطراف آن دشتی بس بزرگ واقع است .

شابهار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شابهار   • مفهوم شابهار   • تعریف شابهار   • معرفی شابهار   • شابهار چیست   • شابهار یعنی چی   • شابهار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شابهار
کلمه : شابهار
اشتباه تایپی : ahfihv
عکس شابهار : در گوگل

آیا معنی شابهار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران