برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

سوره

/sure/

برابر پارسی: بخش

معنی اسم سوره

اسم: سوره
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sure) (عربی) هر یک از بخش های صد و چهارده گانه ی قرآن که خود شامل چند آیه است، سورت - هریک از بخش های صدو چهاردهگانه قرآن که شامل چند آیه است

معنی سوره در لغت نامه دهخدا

سورت. [ س َ / سُو رَ ] (از ع اِمص ) تیزی. حدت. تندی هر چیز. (غیاث ). تیزی از هر چیزی. (آنندراج ). سورة : در خانه ٔ پیرزنی از عجائز بخارا متواری شد تا فورت حادثه و سورت واقعه ٔ او سکون یافت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). رجوع به سورة شود. || برجستن شراب بسوی دماغ. (آنندراج ) : ساغری چند شراب خورده بود و سورت مستی استیلا یافته. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || شدت سردی وشدت تب. (آنندراج ). || ظلم و خشم. (غیاث ). خشم سلطان و بیدادی او. (آنندراج ) : او چون سورت آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده کرد انگشت ندامت گزیدن گرفت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). که از حدت و سورت پادشاهان برحذر باید بودن. (گلستان سعدی ).

سورت. [ رَ ] (ع اِ) شرف. منزلت. || پاره ای از قرآن مجید. (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به سورة شود.

سورة. [ رَ ] (ع اِ) هر یک از فصول یکصد و چهارده گانه ٔ قرآن مجید. (ناظم الاطباء). پاره ٔ قرآن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 60). عبارت است از پاره ٔ قرآن که مشتمل برآیاتی که دارای فاتحه و خاتمه است باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) : وقت سحر غسل کرد و نماز جماعت بامداد بگذارد و سوره ٔ نون و القلم و سوره ٔ هل اتی علی الانسان در دو رکعت بخواند. (تاریخ بیهقی ).
ای که ندانی تو همی قدر شب
سوره ٔ واللیل بخوان از کتاب.
ناصرخسرو.
چه عجب گر ز سوره ٔ والتین
دزد جان غراب دیدستند.
خاقانی.
او سوره ٔ حقایق و من کمتر آیتش
زآنم بنامه آیت حق کرده بود نام.
خاقانی.
سورةالرحمن بخوان ای مبتدی
تا شوی بر سرّ پریان مهتدی.
مولوی.
بهیچ صورتی اندر نباشد اینهمه معنی
به هیچ سوره ای اندر نباشد اینهمه آیت.
سعدی.
- سوره ٔ اخلاص ؛ قل هواﷲ. (غیاث ) (آنندراج ).
- سوره ٔ نور ؛سوره ای از سوره های قرآن مجید. (غیاث ).

سورة. [ س َ رَ ] (ع اِمص ) تیزی هر چیزی. (منتهی الارب ). || خشم سلطان و بیدادی آن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || علامت و نشان بزرگی و رفعت آن. (منتهی الارب ). || سورةالمجد؛ علامت و نشان بزرگی. (اقرب الموارد). || سورة الخمر؛ برجستن شراب بسوی دماغ. || سورةالبرد؛ شدت سردی. || ...

معنی سوره به فارسی

سوره
فصل یاقطعه مستقل ازکتاب، یک فصل ازکتاب، سورات
( اسم ) هر یک از فصلهای یکصد و چهارده گانه قران مجید جمع : سور .
دهی است جزئ دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان تهران
دهی است از دهستان کیوی بخش سنجبد شهرستان هرو آباد
پنج سوره از قر آن که سوره یس فتح واقعه ملک و نبائ باشد
دهی از دهستان سرله است که در بخش جانگی گرمسیر شهرستان اهواز واقع است .
دهی از دهستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان
دهی از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع در ۷۵٠٠ گزی جنوب باختری سردشت و ۷ هزار گزی جنوب راه ارابه رو بیوران به سردشت . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و جنگلی و معتدل سالم است .

معنی سوره در فرهنگ معین

سوره
(رَ یا رِ) [ ع . سورة ] (اِ.) هریک از فصل - های یکصد و چهارده گانة قرآن مجید.

معنی سوره در فرهنگ فارسی عمید

سوره
۱. ‹سورت› هریک از قسمت های صدوچهارده گانۀ قرآن که خود شامل چند آیه است.
۲. [مجاز] سورۀ توحید.

سوره در دانشنامه اسلامی

سوره
قرآن کریم در قالب مجموعه آیاتی نازل شده که خداوند متعال آنها را به سوره نام بردار ساخته است.قرآن کریم دارای ۱۱۴ سوره است که هریک به نام ویژه ای دارد.
برای لفظ سوره معانی گوناگونی ذکر کرده اند، از جمله:۱ـ مخفَّف و تسهیل یافته، در این صورت، سؤره، تلفظ می شود که در اصل به معنای باقی ماندة آشامیدنی در ظرف می باشد و چون سوره قرآن قطعه و قسمتی از آن است، بدین جهت سوره اش نامیده اند.۲ـ سوره از سور، به معنی حصار و بارة شهر است، چون سورة قرآن، پیرامون آیاتی را احاطه کرده و آنها را گرد هم به صورت واحدی درآورده و نیز همچون بارة شهر، بلند مرتبت و رفیع است، آن را سوره می نامند.۳ـ سوره از سوار است که معرب دستواره (= دستبند) می باشد و چون سورة قرآن مانند دستواره ای آیاتی از قرآن را در بر گرفته است سوره نامیده شده است.۴ـ مقام و منزلت رفیع.۵ـ سوره از تصور (= تصاعد و ترکیب) است و از کلمة تَسَوَّرُوا در آیة «إِذْ تَسَوَّرُوا الِْمحْرابَ» همین معنی اراده شده است زیرا سوره های قرآن بر روی هم قرار گرفته اند، لذا آنها را سوره می نامند .
سوره
سوره در اصطلاح قطعه ای از قرآن است که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است. قرآن کریم ۱۱۴ سوره دارد که اول آن فاتحه و آخر آن سوره ناس است.
سوره های قرآن - جز سوره توبه- با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. لفظ سوره هشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع در قرآن کریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیب سوره های قرآن کریم اختلاف نظر وجود دارد.
سوره در لغت به معنای مرتبه و منزلت، قطعه و بخشی از شیء و هیجان همراه با ارتفاع و اعتلا است. در اصطلاح قطعه ای از کلام الهی است که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است. سوره های قرآن کریم - جز سوره توبه- با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. لفظ سوره هشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع، در قرآن به کار رفته است. قطعه های مختلف کتاب الهی نیز بدین مناسبت به سوره نام گذاری شده که مانند سور شهر یا روستا، مانع تهاجم مخالفان است و هر سوره مظهر هیجان و اعتلا و ظهور خداوند در برابر معاندان است. و یا از آن ر ...


سوره در دانشنامه ویکی پدیا

سوره
سوره در لغت به معنای «بریده شده» است و در اصطلاح گروهی مستقل از آیه های قرآن که مطلع «بسم الله الرحمن الرحیم» و مقطعی دارد.
قرآن
فهرست سوره های قرآن
ترتیب نزول سوره های قرآن
به اعتقاد شیعیان هر سوره قرآن جز سوره توبه با آیهٔ «به نام خداوند بخشنده مهربان» آغاز می شود؛ و اهل سنت فقط «بسم الله الرحمن الرحیم» سوره حمد را جزء سوره می دانند. در قرآن این کلمه به همین معنا به کار رفته است. مثلاً در آیه تحدی (هماوردجویی) (بقره، ۲۳)
قرآن ۱۱۴ سوره دارد. هر سوره یک یا دو نام دارد، که معمولاً از کلمه ای از آن سوره گرفته شده است. برخی معتقدند ترتیب سوره ها توسط پیامبر تعیین شده و برخی بر این باورند که آنها به هنگام گردآوری در زمان عثمان کما بیش به ترتیب طول مرتب شده اند. سوره های قرآن به دو دسته مکی (فرو فرستاده شده در مکه) و مدنی (فروفرستاده شده در مدینه) تقسیم می شوند. سوره ها لزوماً وحدت موضوعی ندارند. عایشه این مهم را اینطور تشریح می کند که اگر ابتدا حرمت خمر و زنا مطرح شده بود کسی مسلمان نمی شد، پس ابتدا آیات مربوط به بهشت و جهنم مطرح می شوند و پس از مسلمان شدن اصحاب باقی آیه ها می آیند. (صحیح بخاری ۶–۵۱۵)
بخاری از قول عمر نقل می کند که وقتی عمر نسخه متفاوتی از سوره فرقان را می شنود، محمد به او می گوید که هر سوره هفت صورت جداگانه دارد. (صحیح بخاری ۶–۵۱۴)
عکس سوره
سوره در اصطلاح گروهی مستقل از آیه های قرآن گفته می شود.
سوره (ورامین)
سوره (خرمشهر)
سوره (سلماس)
سوره سینما
سوره همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سوره یک منطقهٔ مسکونی در ایران است که در دهستان خبر واقع شده است. سوره ۸۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای ایران
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با سوره

سوره در جدول کلمات

سوره «انجیر»
تین
سوره 13 قرآن مجید
مریم
سوره ۱۰ قرآ ن مجید
سوره ۱۰۲ قرآن کریم
تکاثر
سوره ۱۱۴ قرآن کریم
ناس
سوره 20 قرآن
طاها
سوره 20 قرآن کریم
سوره ۲۰ قران
طه
سوره ۲۳
مومنون
سوره 34
سبا

سوره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عزیز
زیبا صورت
مهدی
زیبایی خدا
محمد صادق
جمع چندین آیه،سوره بمعنای جشن و برنده شدن شادی،آیات که کامل میگردیده میگفتن سوره
ایرزاد
این واژه ای پارسی است و کوتاه شده ی فرشته ی وای یا وایو یا وَهی / وَحی : سُروش است :
سُروش < سوروش< سور-اوش< سور-ه = سوره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سوره دانشگاه   • شهریه دانشگاه سوره تهران   • سایت سوره   • باشگاه فیلم سوره   • مجله سوره   • سوره الرحمن   • دانشگاه سوره بدون کنکور   • حمد و سوره   • معنی سوره   • مفهوم سوره   • تعریف سوره   • معرفی سوره   • سوره چیست   • سوره یعنی چی   • سوره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوره
کلمه : سوره
اشتباه تایپی : s,vi
آوا : sure
نقش : اسم
عکس سوره : در گوگل

آیا معنی سوره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )