سوره کافرون

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] یکصد و نهمین سوره قرآن از قرآن کریم به نام کافرون می باشد که به سوره جحد هو معروف است.
خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم فرمان می دهد از خدایان مشرکان و عقاید باطل آن ها برائت جوید؛ زیرا میان توحید و شرک هرگز سازشی نیست.
شان نزول
نزول این سوره پس از آن بود که بعضی از مشرکان از پیامبر می خواستند مدتی بت های آنان را عبادت کند تا آن ها هم خدای محمد را بپرستند. سوره، مسلمانان را از سازش بر سر اصول اعتقادی و مبانی بنیادین مکتب ( توحید ) برحذر می دارد.
ویژگی های سوره کافرون
۱. شش آیه، ۲۶، ۲۷ یا ۲۸ کلمه و ۹۴ یا ۹۹ حرف دارد. ۲. در ترتیب نزول ، هیجدهمین و در مصحف شریف یکصد و نهمین سوره قرآن است.۳. پس از سوره ماعون و پیش از سوره فیل و پیش از هجرت در مکه نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد. ۴. از سوره های مفصل و از نوع قصار آن به شمار می آید.۵. از سور جمعی النزول است.۶. برخی گفته اند آیه ۶ این سوره با آیه سیف نسخ شده است.۷. دومین سوره ای است که با لفظ « قل » آغاز می شود.۸. آخرین سوره از سوره های مخاطبات است که با خطاب ((یا ایها الکافرون)) آغاز شده و درباره کافران سخن گفته است؛ به همین مناسبت، سوره را «کافرون» نامیده اند.

[ویکی شیعه] سوره کافرون از سوره های مکی قرآن است. در این سوره خداوند به پیامبر (ص) فرموده است که قاطعانه به کافران بگوید که در دین و عبادت خویش استوار است و در این امر با آن ها سازش نخواهد کرد. جحد، عبادت و مشقشقه دیگر نام های سوره کافرون هستند. شأن نزول این سوره را پیشنهادی از جانب کفار برای پرستش نوبتی خدا و بت ها دانسته اند.
نام ها: نام اصلی این سوره کافرون است و به جهت این می باشد که در مورد کافران نازل شده و با خطاب به آنان آغاز شده است. علاوه بر آن به نام های «جَحد» به معنای انکار (چون این سوره از کسانی سخن گفته که دین خدا را انکار می کنند)، «عبادت» (زیرا این کلمه با مشتق های آن، ۸ بار در این سوره کوتاه به کار رفته است) و «مُشَقشَقه» به معنای پاک کننده و دور نگه دارنده از نفاق، شرک و آلودگی (به علت اینکه این سوره به طور قاطع و صریح عبادت بت ها و غیر خدا را رد می کند و انسان را از شرک و نفاق دور نگه می دارد و پاک و بری می کند) نیز نام گذاری شده است.
تعداد آیات و کلمات و حروف: این سوره ۶ آیه و ۲۷ کلمه و ۹۹ حرف است. این سوره از سوره های «قصار» است و در ردیف سوره های جزءعم در حزب چهارم جزء ۳۰ قرار دارد.

[ویکی اهل البیت] سوره کافرون صد و نهمین سوره از قرآن کریم است و دارای 6 آیه است.
سوره کافرون مکی است و از نظر ابن عبّاس و قتاده مدنی است.این سوره در ترتیب مصحف صد و نهمین سوره و در ترتیب نزول هجدهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره ماعون و پس از آن سوره فیل نازل شده است.
سوره کافرون به اتّفاق شامل شش آیه است.
از جبیر بن مطعم روایت شده که گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: آیا دوست داری ای جبیر اینکه هر گاه برای سفر بیرون رفتی از بهترین یارانت باشی از جهت شخصیت و بیشترین ایشان باشی از جهت زاد و توشه؛ گفتم بلی پدرم و مادرم بفدایت ای رسول خدا، فرمود: این پنج سوره «قل یا ایها الکافرون» و «اذا جاء نصراللَّه و الفتح» و «قل هو اللَّه احد» و «قل اعوذ برب الناس» را با «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم» در هر سوره بخوان...
واز فروه بن نوفل اشجعی از پدرش روایت کرده که او خدمت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله آمده و گفت یا رسول اللَّه آمدم محضر شما برای اینکه مرا چیزی بیاموزی که در موقع خوابم بگویم، فرمود آن گه که در خوابگاهت رفتی بخوان «قل یا ایها الکافرون»، آن گاه بخواب بر پایان آن که برائت و بیزاری از شرک است.
شعیب الحداد از امام صادق علیه السلام روایت کرده که پدرم می فرمود، «قل یا ایها الکافرون» ربع (یک چهارم) قرآن است و آن بزرگوار هر گاه از قرائت آن فارغ می شد می گفت «اعبد اللَّه وحده»...
و هشام بن سالم از ابی عبد اللَّه علیه السلام روایت کرده که فرمود: هرگاه گفتی «لاأَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ»، پس بگو: (و لیکن اعبد اللَّه مخلصا له دینی) پس هر گاه از آن فارغ شدی بگو (دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام)...
حسین بن ابی العلاء روایت کرده که فرمود کسی که قرائت کند «قل یا ایها الکافرون» و «قل هو اللَّه احد» را در نماز واجب، خدا او را و پدر و مادرش و فرزندانش را بیامرزد، و اگر شقی باشد از دیوان اشقیاء محو و در دیوان سعداء نوشته شود و خدا او را سعید زنده نماید و شهید بمیراند و در زمره شهیدان مبعوث گرداند.

معنی یا پیشنهاد شما