برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1339 100 1

سلطانعلی مشهدی

معنی سلطانعلی مشهدی در لغت نامه دهخدا

سلطانعلی مشهدی. [ س ُ ع َ ی ِ م َ هََ ] (اِخ ) (841 - 926 هَ.ق.) نظام الدین ، خطاط، او را به القاب «قبلةالکتاب «»زبدةالکتاب » «سلطان الحفاظین » «کاتب السلطانی » «کاتب السلطان » خوانده اند. وی در زادگاه خود کسب کمال کرد و بسال 865 هَ.ق. سلطان ابوسعید گورکانی او را به هرات دعوت نمود. سلطانعلی پس از مرگ او در دربار حسین میرزا بایقرا به کتابت مشغول شد و مدت 40 سال ملازم و کاتب آن امیر بود و پس از مرگ او بمشهد بازگشت و بسن 85 سالگی درگذشت و در جوار مرقد حضرت رضا (ع ) دفن شد. سلطانعلی در خط نستعلیق شاگرد اظهر بود و معروفترین شاگردان او عبارتند از سلطان محمد نور و سلطان محمد خندان و سلطان محمد ابریشمی و علاءالدین محمدو زین الدین محمد و محمدقاسم. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی سلطانعلی مشهدی به فارسی

سلطانعلی مشهدی
نظام الدین خطاط او را بالقاب قبله الکتاب زبده الکتاب سلطان الحفاطین کاتب السلطانی کاتل السلطان خوانده اند .

سلطانعلی مشهدی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلطانعلی مشهدی   • مفهوم سلطانعلی مشهدی   • تعریف سلطانعلی مشهدی   • معرفی سلطانعلی مشهدی   • سلطانعلی مشهدی چیست   • سلطانعلی مشهدی یعنی چی   • سلطانعلی مشهدی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلطانعلی مشهدی
کلمه : سلطانعلی مشهدی
اشتباه تایپی : sgxhkugd laind
عکس سلطانعلی مشهدی : در گوگل

آیا معنی سلطانعلی مشهدی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )