برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1382 100 1

سرداب غیبت

سرداب غیبت در دانشنامه اسلامی

سرداب غیبت
سرداب و سردابه به خانه ای گفته می شود که آن را در زمان های سابق ـ به ویژه در مناطق گرمسیر ـ در آن موقع که هنوز وسایلی چون کولر، پنکه، یخچال و... ساخته نشده بود، در زمین می ساختند تا در ایام بسیار گرم تابستان از طریق سکونت در آنجا از گزند گرما در امان باشند و به وسیله قرار دادن اغذیه و اشربة فاسدشدنی در این مکان، از فاسدشدن آن ها جلوگیری نمایند.
از بررسی کاربردهای گوناگون واژه سرداب در لغت و عرف عامه مردم به خوبی معلوم می شود که این کلمه در کتاب های لغت و اصطلاح رایج در زبان اغلب مردم در طول تاریخ به یک معنی بکار می رود. توضیح آن که سرداب و سردابه به خانه ای گفته می شود که آن را در زمان های سابق ـ به ویژه در مناطق گرمسیر ـ در آن موقع که هنوز وسایلی چون کولر، پنکه، یخچال و... ساخته نشده بود، در زمین می ساختند تا در ایام بسیار گرم تابستان از طریق سکونت در آنجا از گزند گرما در امان باشند و به وسیله قرار دادن اغذیه و اشربة فاسدشدنی در این مکان، از فاسدشدن آن ها جلوگیری نمایند.مرحوم دهخدا در این باره می نویسد: سرداب خانه ای را گویند که در زمین سازند، خانه ای که در زیرزمین سازند تا در گرما به آن پناه برند و آب در آنجا نگاه دارند تا سرد بماند...
سرداب غیبت
متوکل عباسی نسبت به شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام بسیار سخت گیری می کرد. تاریخ نگاران نقل می کنند که هیچ کس مثل متوکل به گماردن جاسوس و جمع آوری اخبار مناطق گوناگون اهتمام نداشت. وقتی جاسوسان وی و فرماندار نظامی مدینه، عبدالله بن محمد هاشمی در مورد فعالیت های سیاسی امام هادی علیه السلام و نفوذ معنوی او در بین مردم و به ویژه شیعیان گزارش هایی به متوکل دادند او بسیار نگران شد؛ زیرا شرایط به گونه ای نبود که بتواند آن حضرت را به زور به زندان یا تبعید بفرستد یا جلوی فعالیت های او را بگیرد؛ از این رو به حیله و نیرنگ متوسل شد و به ظاهر نامه محبت آمیزی به امام هادی علیه السلام نوشت و او را به سامرا دعوت کرد.آن گاه بدون معطلی یحیی بن هرثمه را با سیصد سرباز مأمور کرد که امام هادی علیه السلام را به همراه خانواده به سامرا، مرکز خلافت عباسی، منتقل نماید تا در سامرا از هر جهت بتواند آن حضرت را زیر نظر داشته باشد. به این ترتیب حضرت هادی علیه السلام در سال ۲۳۶ ق. به ...

ارتباط محتوایی با سرداب غیبت

سرداب غیبت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرداب غیبت   • مفهوم سرداب غیبت   • تعریف سرداب غیبت   • معرفی سرداب غیبت   • سرداب غیبت چیست   • سرداب غیبت یعنی چی   • سرداب غیبت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرداب غیبت
کلمه : سرداب غیبت
اشتباه تایپی : svnhf ydfj
عکس سرداب غیبت : در گوگل

آیا معنی سرداب غیبت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )