برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

سد

/sadd/

مترادف سد: بستن، مسدود کردن، حایل، رادع، مانع، آب بند، مسدود، بست، صد، حد، مرز | قرن، مائه، مئه

متضاد سد: دهه، هزاره

برابر پارسی: بند، آب بست، آبگیر

معنی سد در لغت نامه دهخدا

سد. [ س َدد ] (ع مص ) راست و استوار گردیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). استوار شدن. (غیاث اللغات ). || (مص ) استوار کردن رخنه را و اصلاح آن نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بند کردن. (غیاث ). || بازداشتن. || برآوردن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || قطع کردن سخن بر کسی. (منتهی الارب ).

سد. [ س َ ] (از ع ، اِ) مخفف سَدّ است. (ناظم الاطباء) :
این جهان محدود و آن خود بی حد است
نقش و صورت پیش آن معنی سد است.
مولوی.
رجوع به سَدّ (اِ) شود.

سد. [ س َدد / س َ ] (از ع ، اِ) حائل و مانع میان دو چیز. (غیاث اللغات ). بند. (ترجمان جرجانی بترتیب عادل بن علی ). حائل یا عام است و در آینده میان دو چیز. (آنندراج ). در آینده میان دو چیز. (منتهی الارب ) :
ترا سدّ روئین کفر از زر است
نه روئین چو دیوار اسکندر است.
سعدی.
وجودم بتنگ آمد از جور تنگی
چو یأجوج بگذشتم از سد سنگی.
سعدی.
پشت بکوه داد و سدی از هیکل فیلان در حوالی لشکر کشید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
قلعه ویران کرد و از کافر ستد
بعد از آن برساختش سد (صد) برج و سد.
مولوی.
- سد باب ؛ بستن در و ممانعت کردن. (ناظم الاطباء).
- سد راه ؛ ممانعت از عبور و مرور. (ناظم الاطباء).
- سد رمق ؛ بازداشت واپسین نفس. و هر چیز که حیات زندگی موقتاً نگاه دارد و مانع از مرگ گردد. (ناظم الاطباء) : مرا سد رمق حاصل میبود. (کلیله و دمنه ). بعضی بگیاه و کشت سد رمق میکردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).

سد. [ س َدد/س َ ] (از ع ، اِ)بند بسته ٔ هر چیز. حایل میان دو چیز. (مهذب الاسماء). بنایی که در جلو آب کنند. هر چیز که جلو آب گذارندتا مانع جریان شود. بازداشت و مانع. حایل و حاجز و فاصل. حد و بند. بندروغ. (ناظم الاطباء) :
هم ز پیش آب حیوان سدّ ظلمت برگرفت
هم میان آب کر سدی دگر کرد ابتدا.
خاقانی.
شاه سد آب کرد اینک رکاب شاه بوس
تا برای سدّ آتش بندها سازد ترا.
خاقانی.
سدّ سیلاب حوادث در این بلیه... (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
بر ...

معنی سد به فارسی

سد
۱ - ( مصدر ) بستن . ۲ - اصلاح کردن . ۳ - ( اسم ) حایل میان دو چیز . ۴ - دیواری ضخیم و محکم که با سنگ آجر سیمان آهک و مصالح دیگر بمنظور ذخیره کردن مقدار بسیار آب در پشت آن بنا کنند . جمع : اسداد .
کوهی است غطفان را
[ژئوفیزیک] ← سد جنبش
[block] [ورزش] 1. در بسکتبال، هرنوع مانع یا ایجاد مانع 2. در بسکتبال، تماس غیرقانونی که مانع از حرکت مهاجم شود
[ground water barrier] [زمین شناسی] مانعی طبیعی یا مصنوعی در برابر حرکت افقی آب زیرزمینی
[barrage] [علوم نظامی] تیراندازی پیوسته برای ایجاد خط آتش و جلوگیری از پیشروی دشمن و حفاظت از نیروهای خودی
سدیست که دولت مصر برای ذخیره آب بکمک خارجیان ساخته است و آن تاثیری مهم در اقتصاد آن کشور داشته است .
[cloud bar] [علوم جَوّ] کنارۀ ضخیم اَبر که با نزدیک شدن چرخند حارّه ای قوی یا توفند در افق ظاهر می شود
در اصطلاح مسلمانان [[ دیوار چین ]] زیرا تصور میکردند که اسکندر مقدونی آنرا برای جلوگیری از حملات یاجوج و ماجوج ساخته است .
[ گویش مازنی ] /sad andoohe baar/ صدبار اندوه – مقیاس اندوه و حسرت
از جمله قلاع محکمی است که در زمان انوشیروان عادل ساخته شده که دشت گرگان را در مقابل حملات تورانیان و ازبکها و ترکمانان حفظ کنند .
هزار پا
هزار پا
دارای صد و عدد کثیر پا
سد پتانسیل ...

معنی سد در فرهنگ معین

سد
(سَ دّ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) بستن . ۲ - (اِ.) بند، حایل میان دو چیز. ۳ - دیواری که برای جلوگیری از سیل یا ذخیره کردن آب می سازند. ، ~ سکندر کنایه از: سد یا مانع استوار و محکم .

معنی سد در فرهنگ فارسی عمید

سد
صد، عدد صد.
۱. دیواری ضخیم که از سنگ و سیمان یا آجر و آهک یا چوب و آهن برای بالا آمدن سطح آب و آبیاری زمین های اطراف یا جلوگیری از سیل، در جلو آب می سازند.
۲. [عربی: سَدّ، جمع: اَسداد] بند، حائل میان دو چیز.
۳. (اسم مصدر) بستن، بند کردن.
۴. (اسم مصدر) به هم آوردن رخنه.

سد در دانشنامه اسلامی

ساخت مسجد در شهر مدینه از نخستین اقدامات رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) پس از هجرت به این شهر است. همزمان با ساخت مسجدی که بعدها «مسجدالنبی» نامیده شد، حجره هایی برای سکونت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و برخی از همسران آن حضرت متصل به مسجد ساخته شد. پس از مدتی، برخی از صحابه که توانایی داشتند حجره ای در کنار مسجد ساختند. این حجرات علاوه بر دری که به سمت بیرون داشتند، دری نیز به سمت مسجد داشتند و در وقت نماز، صاحبان حجرات از این درها وارد مسجد می شدند و دوباره از همان در به خانه هایشان برمی گشتند. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) در سال سوم هجری به امر الهی مامور شد همه آن درها را غیر از در حجره علی (علیه السّلام) ببندد. عده ای از صحابه ناراحت شدند و به پیامبر اعتراض کردند. آن حضرت اعلام کرد که خداوند او را به این کار، مامور کرده و این اقدام، خودسرانه نبوده است.
از زید بن ارقم روایت شده است که خانه عده ای از صحابه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) درهایی به سوی مسجد داشتند. روزی حضرت فرمود که این درها غیر از در خانه علی (علیه السّلام) را ببندید. مردم در این باره اعتراض کردند. حضرت که متوجه سخنان مردم شده بود، فرمود: «من مامور بستن این درها غیر از در خانه علی (علیه السّلام) شده ام. شما در این باره سخنانی گفتید. به خدا سوگند ! من از پیش خودم به بستن یا گشودن دری دستور ندادم. من به وظیفه ای مامور شدم و از آن تبعیت کردم.» در حدیثی دیگر آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم)درهای مردم را به سمت مسجد بست و فقط در حجره علی (علیه السّلام)را باز گذاشت. برخی از مردم به باز ماندن در حجره او اعتراض داشتند، حضرت فرمود: «من آن را باز نگذاشتم. خداوند دستور داد که باز بماند.» در موردی دیگر آمده است که پیامبر در جواب اعتراض معترضان فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده اید! من این درها را نبستم و نگشودم، بلکه خداوند آنها را بست.» سپس پیامبر این آیات را خواند: «و النجم اذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی... ان هو الا وحی یوحی.» .در منابع آمده است که حمزة بن عبدالمطلب با حالتی گریان نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم)آمد و گفت: «عمو را بیرون می کنی و پسر عمو را جای می دهی؟» پیامبر (ص ...


سد در دانشنامه ویکی پدیا

سد
سَد یا به فارسی «بَند» مانعی است که در جلوی جریان آب و برای مهار کردن آن ساخته می شود. سد دیواری محکم است که به منظور مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان دو کوه و در مسیر رود ایجاد می کنند.
سدهای وزنی
سدهای قوسی
در پشت سد، دریاچه ای درست می شود که آبش را اندوخته می کنند تا در موقع نیاز از آن استفاده کنند. سدها در نگهداری و استفاده از منابع آب و زمین به انسان یاری می رسانند. سدی که در جای مناسب ساخته می شود، می تواند جلوی بسیاری از سیل ها و طغیان های آبی را بگیرد.
در دریاچه های پشت سدها، آب آشامیدنی مورد نیاز مردم و چارپایان اندوخته می شود. با ساختن هر سد، بسیاری از زمین های خشک به زیر کشت می روند. جاری شدن آب از سدها، ماشین هایی به نام توربین را به حرکت درمی آورد و اینها نیز به نوبهٔ خود، مولّدهای برق را به چرخش درمی آورند و نیروی برق پدیدمی آورند.
افزودن ارتفاع آب به وسیله ایجاد سد، می تواند فقط به منظور مهار یا تغییر مسیر آب رودخانه باشد یا به یک یا چند منظور مانند ذخیره کردن آب در پشت سد برای کشاورزی، آبیاری و آبرسانی، مصرف صنعتی، آبزی پروری، آب راه گستری یا تولید انرژی برقابی هدف اصلی در ایجاد سد بوده باشد.
عکس سد
سد ۹۹۹ (به انگلیسی: Dam 999) فیلمی محصول سال ۲۰۱۱ و به کارگردانی مادهور بااندارکار است. در این فیلم بازیگرانی همچون وینی رای، اشیش ویدیارتی، جاشوا فردریک اسمیت، راجیت کاپور، ویمالا رامان، لیندا آرسینو ایفای نقش کرده اند.
۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-11-۲۵)
سد آبسرده در فاصله ۱۶ کیلومتری از شهرستان بروجرد در منطقه آبسرده در حال احداث می باشد. این سد از نوع خاکی تک قوسی با هسته رسی می باشد که در زمان بهره برداری دو هزار و ۲۰۰ شغل جدید در منطقه ایجاد خواهد کرد. جاده دسترسی از محل تقاطع با محور بروجرد - چغلوندی تا محل سد ۵/۲ کیلومتر است.
آغاز عملیات اجرایی بدنه سد آبسرده بروجرد
سد مخزن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سد در دانشنامه آزاد پارسی

سد (dam)
سازه ای برای جلوگیری از جاری شدن سیل و جمع آوری آب برای ذخیره سازی ، آبیاری ، و تولید برق. بزرگ ترین سدها از نوع خاک وسنگی اند که به سد خاکینیز معروف اند. سدهای قدیمی بریتانیا، که حدود ۱۸۰۰ و پیش از آن ساخته شدند، هسته ای از خاک رُس ورزداده(مخلوطِ خاک رُس و آب برای افزایش نفوذناپذیری) داشتند. این نوع سد را معمولاً در درّه های عریض می سازند . در درّه های باریک و عمیق باید سد بتونی ساخت ، زیرا فقط بتون مسلح در برابر فشار بالای آب پشت این سدها مقاومت می کند.سدهای بتونی . یکی از پیشرفت های ارزشمند در نواحی کم باران ، مانند بخش هایی از برزیل ، ساخت سدهای زیرزمینی است که در آن ها آب روی بستر سنگیذخیره می شود. دیواری تا سطح زمین احداث می شود تا از تبخیر سریع آب جلوگیری کند. بسیاری از سدهای بتونی مقطع مثلثی دارند و وجه عمودی آن ها به طرف بالادست سد است . وزن عمودی این سدها آن ها را در جای خود نگه می دارد. این سدها را سد وزنیمی نامند. امروزه برای ساختن سدهای بسیار بزرگ از این روش استفاده نمی کنند، زیرا بسیار پرهزینه و وقت گیر است . سایر سدهای بتونی را به شکل قوسی می سازند. شکل قوسی سد سبب می شود نیروی افقی به دیواره های درّه منتقل شود. مقاومت سد قوسی، درست مانند پل قوسی ، به سبب شکل قوسی آن است . در قرن ۲۰ ساخت این نوع سد بسیار رایج شد . این سدها از انواع دیگر مقاوم ترند و مصالح کمتری برای ساختن آن ها مصرف می شود.
سد پشت بنددار. این نوع سد زمانی ساخته می شود که صرفه جویی در هزینۀ ساخت اهمیت داشته باشد یا شرایط پی چنان باشد که نشود سد دیگری را انتخاب کرد. قسمت بالادست سد پشت بنددارمتشکل از تعدادی طرّه ، دال، قوس یا گنبداست که از پشت به ردیفی از پشت بند تکیه دارند. این نوع سد را معمولاً از بتون مسلح و بتون پیش تنیده می سازند.
سدهای خاکی . این سدها هسته ای نفوذناپذیر دربرابر آب دارند که قبلاً از خاک رُس ورزداده ساخته می شد، اما اکنون آن را از بتون می سازند. ساخت این نوع سد، حتی در اندازه های بسیار بزرگ ، کاملاً به صرفه است . سد سنگریزنوعی سد خاکی است که در آن ، به جای تودۀ متراکم خاک ، از سنگریزه استفاده می شود.
سدهای مهم . سد روگوندر تاجیکستان ، با ارتفاع ۳۳۵ متر، مرتفع ترین سد جهان است . سد نیو کورنلیا تِیلینگز، در امریکا، با حجم ۲۰۹میلی ...

سد در جدول کلمات

سد
ترا
سد آذربایجان شرقی
ارس
سد آذری
نهند
سد استان اردبیل
گیلارلو
سد استان فارس
دوردزن
سد استان مرکزی
ساوه
سد ایرانی
دز
سد تهران
لار
سد جاجرود
لتیان
سد جنوب ا یران
دز

معنی سد به انگلیسی

dyke (اسم)
نهر ، بند ، مانع ، بند آب ، سد ، خاکریز ، اب گذر ، اب بند
dike (اسم)
نهر ، بند ، مانع ، بند آب ، سد ، خندق ، خاکریز ، اب گذر ، اب بند
dam (اسم)
بند ، سیل گیر ، سد ، اب بند
block (اسم)
توده ، قلنبه ، سد ، قطعه ، کند ، بلوک ، جعبه قرقره ، کنده ، انسداد ، مانع ورادع ، ساختمان چهارگوش
obstacle (اسم)
مانع ، محظور ، سد ، انسداد ، گیر ، مشکل ، رادع ، رداع ، سد جلو راه ، پاگیر
barrier (اسم)
مانع ، حصار ، سد ، حائل ، نرده یا مانع عبور دشمن
wall (اسم)
حصار ، سد ، دیوار ، جدار
sluice (اسم)
انبار ، سد ، ابگیر ، دریچه تخلیه ، بند سیل گیر
rampart (اسم)
سد ، بارو ، استحکامات
massif (اسم)
مانع ، سد ، توده سنگ
stank (اسم)
سد ، مخزن ، استخر
stoppage (اسم)
جلو گیری ، بازداشت ، ایست ، سد

معنی کلمه سد به عربی

سد
حوض , خندق , سد
عقبة
متراس
حصار
سد
قفل
بوابة

سد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هنرزاده شیراز
در زبان عربی علاوه بر معانی ذکر شده
سَدّ = زولی سَدّی یعنی قالی را دار کن شروع به بنا کردن دار قالی برای بافتن بکن
برای هر سَدّی نَسجی هست
قالی که دار می کنند برای بافتن
اشکان
این واژه عربی است
پارس آن بند است
بند کرخه
بند منجیل
بند دز
نادر
در زبان ترکی برای سد های کوچک که جلوی نهرها بسته می شود، از کلمه های، " بَرَه " ، " وَریا " ، " وَریان " ، بند " و" بَت " ( که همان ترکی شده بند است )، استفاده می شود. در خسروشاه آذربایجان ، " وَریان " می گویند. در مناطق ترک نشین نیز معمولاً برای نامیدن سدهای بزرگ روی رودها از واژه عربی آن، ( سد ) استفاده می نمایند.
علی باقری
سد :[ اصطلاح تخته نرد] بستن راه حریف
فر کیانی
.
واژه ی �سد� در فرهنگ واژگان سانسکریت که خواهر زبان پارسی ست، به شکل सेतु setu و به معنای dike, نهر، بند، مانع، بند آب، سد، خندق، خاکریز، اب گذر، اب بند آمده است.
شاهپور
"شمارها در پارسی" (Numbers in Persian)
یک [۰^۱۰]
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده [۱^۱۰]
بیست
سی
چهل
پنجاه
شست
هفتاد
هشتاد
نود
یک سد [۲^۱۰]
دو صد (دوی‌ست)
سه صد (سی‌سد)
چهار صد
پنج صد (پان‌صد)
شش صد
هفت صد
هشت صد
نه صد
یک هزار [۳^۱۰]
دو هزار
سه هزار
چهار هزار
پنج هزار
شش هزار
هفت هزار
هشت هزار
نه هزار
ده هزار [۴^۱۰]
یک صد هزار [۵^۱۰]
یک م‌یلیون [۶^۱۰]
یک بی‌یلیون (یک م‌یلیارد) [۹^۱۰]
یک تری‌یلیون [۱۲^۱۰]
یک کوادریلیون
یک کویینت‌یلیون
یک سکست‌یلیون
یک سپت‌یلیون
یک اوکت‌یلیون
یک نون‌یلیون
یک دس‌یلیون
یک اون‌دس‌یلیون
یک دوئودس‌یلیون
یک تره‌دس‌یلیون
یک کواتوردس‌یلیون
یک کویین‌دس‌یلیون
یک سکس‌دس‌یلیون
یک سپتن‌دس‌یلیون
یک اوکتودس‌یلیون
یک نووم‌دس‌یلیون
یک ویجینت‌یلیون
شاهدخت
شکل درست نوشتن عدد سد ۱۰۰ چون واژه ای پارسی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سد ایران   • سد خاکی   • سد چیست   • سد بتنی   • انواع سد   • تعریف سد   • معنی سد   • سد دو قوسی چیست   • مفهوم سد   • معرفی سد   • سد یعنی چی   • سد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سد

کلمه : سد
اشتباه تایپی : sn
آوا : sadd
نقش : اسم
عکس سد : در گوگل

آیا معنی سد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )