برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

زبان مقدس

زبان مقدس در دانشنامه ویکی پدیا

زبان مقدس
زبان مقدس یا زبان آیینی زبانی است که توسط اهالی زبانی غیر از این زبان با اهداف دینی مورد استفاده قرار می گیرد. مقدس شمرده شدن یک زبان به وجود متون مذهبی اصلی و دعاهای قدیمی برای پیروان آن مذهب بسته است. شمار زیادی از این زبان ها امروز زبان مرده محسوب می شوند.
زبان اوستایی: به عنوان زبان مقدس برای زرتشتیان جهان کاربرد دارد و نیایش های دینی و متون آن در اوستا به این زبان باستانی نوشته شده اند. این زبان بیش از دوهزار سال است که متروک شده است.
زبان عربی: زبان مقدس مسلمانان جهان است. متن کتاب قرآن به زبان عربی بوده و بیشتر دعاها و نیایش های مسلمانان به این زبان است. وجود حدیث های عربی از شخصیت های مقدس دینی نزد مسلمانان بر اهمیت این زبان افزوده است.
زبان عبری: زبان مقدس کلیمیان جهان و زبان نوشتار کتاب مقدس عهد عتیق و بویژه بخش تلمود است.
زبان آرامی: زبان مادری عیسی مسیح پیامبر مسیحیان جهان و زبان گفتاری میان او و حواریون دوازده گانه بوده است.
زبان یونانی کوئینی که عهد جدید به آن نوشته شده.
زبان سریانی: زبان مقدس برای کلیسای کلدانی کاتولیک و کلیسای نسطوری آشوری است. این زبان در گذشته جایگاه مذهبی برجسته تری داشته است.
زبان کردی: زبان مقدس برای پیروان آیین ایزدیان و پیروان آیین یارسان.
زبان گعز: زبانی مقدس در کشور اتیوپی است. یهودیان اتیوپی موسوم به فلاشا این زبان را مقدس می شمارند. همچنین کلیسای ارتودوکس توحیدی اتیوپی برای مراسم مذهبی این زبان را بکار می برد.
زبان سنسکریت: زبان مقدس که وداها به آن نوشته شده است. همچنین این زبان برای پیروان هندوئیسم و بودیسم و آیین جین مقدس شمرده می شود.
زبان مندائی نو که برای پیروان آئین مندائی حکم زبان مقدس و دینی را دارد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زبان مقدس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنیامین
زبان مقدس زبانی ست که توسط اهالی زبانی غیر از این زبان با اهداف دینی مورد استفاده قرار می گیرد. مقدس شمرده شدن یک زبان به وجود متون مذهبی اصلی و دعاهای قدیمی برای پیروان آن مذهب بسته است. شمار زیادی از این زبان ها امروز زبان مرده محسوب می شوند.
 زبان اوستایی : به عنوان زبان مقدس برای زرتشتیان جهان کاربرد دارد و نیایش های دینی و متون آن در اوستا به این زبان باستانی نوشته شده اند. این زبان بیش از دوهزار سال است که متروک شده است.
 زبان عربی : زبان مقدس مسلمانان جهان است.متن کتاب قرآن به زبان عربی بوده و بیشتر دعاها و نیایش های مسلمانان به این زبان است. وجود حدیث های عربی از شخصیت های مقدس دینی نزد مسلمانان بر اهمیت این زبان افزوده است.
 زبان عبری : زبان مقدس کلیمیان جهان و زبان نوشتار کتاب مقدس عهد عتیق و بویژه بخش تلمود است.
 زبان آرامی : زبان مادری عیسی مسیح پیامبر مسیحیان جهان و زبان گفتاری میان او و حواریون دوازده گانه بوده است.
 زبان یونانی کوئینی که عهد جدید به آن نوشته شده.
 زبان سریانی : زبان مقدس برای کلیسای کلدانی کاتولیک و کلیسای نسطوری آشوری است. این زبان در گذشته جایگاه مذهبی برجسته تری داشته است.
 زبان گعز : زبانی مقدس در کشور اتیوپی است. یهودیان اتیوپی موسوم به فلاشا این زبان را مقدس می شمارند. همچنین کلیسای ارتودوکس توحیدی اتیوپی برای مراسم مذهبی این زبان را بکار می برد.
 زبان سنسکریت : زبان مقدس که وداها به آن نوشته شده است. همچنین این زبان برای پیروان هندوئیسم و بودیسم و آیین جین مقدس شمرده می شود.
 زبان مندائی نو که برای پیروان آئین مندائی حکم زبان مقدس و دینی را دارد.
 جامعه شناسی زبان، یحیی مدرسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۶۸

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان مقدس   • مفهوم زبان مقدس   • تعریف زبان مقدس   • معرفی زبان مقدس   • زبان مقدس چیست   • زبان مقدس یعنی چی   • زبان مقدس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان مقدس

کلمه : زبان مقدس
اشتباه تایپی : cfhk lrns
عکس زبان مقدس : در گوگل

آیا معنی زبان مقدس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )