زاینده رود

/zAyanderud/

معنی انگلیسی:
zayanderood

لغت نامه دهخدا

زاینده رود. [ ی َ دَ ] ( اِخ ) زنده رود. نام کتابی است که زنده ازرم حکیم سپاهانی زردشتی ، بروزگار خسروپرویز در شناسائی روان پاینده پرداخته و اقوال فرزانگان ایران را در آن جمع کرده و ترجمه آن از لغت پارسی صرف به لغت متداوله آمیخته در نزدمولف حاضر است. ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). در رساله «آذر کیوان و پیروان » آمده : زنده رود رساله ای است که با رساله خویشتاب بضمیمه ٔزردست افشار ( بغلط زردشت افشار ) در مطبعه دوربین بمبئی بدرخواست سرجمشید جی جی بای اول بطبع رسید. رجوع به آذرکیوان و پیروان او بقلم دکتر معین ص 9 شود.

زاینده رود. [ ی َ دَ / دِ ] ( اِخ ) معروف است و نام رود مشهور اصفهان است. ( آنندراج ). نام رودخانه اصفهان است و زنده رود هم همان است. ( فرهنگ نظام ). در مرآت البلدان آمده : زاینده رود که آنرا زنده رود نیز گویند، از رودهای نامی دنیا است و اکابر علمای جغرافی آنرا توصیف نموده چنانکه یاقوت در معجم البلدان و مراصد الاطلاع گوید: آب زاینده رود اعذب میاه عالم است. و ابن ملک در تقویم البلدان در ذکر انهار گوید: زنده رود نهر بزرگی است بدروازه اصفهان. فصحای عرب و عجم نظماً و نثراً از این رود مدح نموده اند. مرتضی قلیخان بن نظام الدوله گوید:
سقی صفحتی زاینده رود کهامة
یلث باعلی منحناه جامها
و لازال دمعی نائیاً عن قطارها
اذا شح یوماً فی جداه غمامها
بنفسی شاط یثلج الصدر مائه
و ان طال مابین الضلوع اوامها
یبل اوارالقلب بردنمیره
و یضرم ناراً لایبوخ ضرامها
تخال العذاری عقدها من حصانه
فیلمسه مهما یغیب نظامها.
معتمدالدوله در جام جم در ذیل احوال اصفهان گوید: زنده رود از جنب اصفهان میگذرد و از بند مروان گذشته در ریگ زار فرومیرود. حمداﷲ مستوفی در شرح انهار و عیون و آبار گوید: آب زنده رود از کوه زرد و جبال لر بزرگ ، بحدود جوی سردبرمیخیزد و بر ولایت رودبار لرستان گذشته ، در ولایت فیروزان و اصفهان و یزد و در ولایت رویدشتین در زمین گاوخانی منتهی می شود و طولش هفتاد فرسنگ می باشد و در شرح جبال نیز حمداﷲ گوید: کوه زرد در لرستان است. مؤلف گوید: این کوه معروف به زردکوه و در حدودی است از لرستان که نزدیک به نشیمن گاه طایفه بختیاری است ومخرج زاینده رود است. مجرای زاینده رود، در اغلب مواضع، زهاب و چشمه ها است که آب آنها مدد آبی است که خارج می شود از مخرج اصلی زنده رود. سرچشمه آب کرند، مجاور سرچشمه زاینده رود است و از این مخرج رودخانه عظیمی جاری می شود. بارها سلاطین عظیم الشأن ایران قصد کردند که آب کرند را از مجرای طبیعی برگردانند و داخل مجرای زاینده رود کنند که به جلگه اصفهان جاری شود و این نیت اگر وقوع مییافت هرآینه فوائد زیاد داشت.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

رود خانه ایست که از دامنه شرقی زرد کوه بختیاری مقابل سرچشمه کارون سرچشمه گیرد و شعب دیگر آن از فریدن و چهار محال میایند . پس از مشروب کردن خاک اصفهان و عبور از جنوب شهر در باتلاق گاوخونی فرو میرود . از حیث استفاده زراعتی مهمترین رود ایران است و افزایش آب آن بوسیله حفر تونل (( کوهرنگ ) ) ( زرد کوه بختیاری ) در حاصلخیزی اصفهان بسیار موثر است . در جنوب شهر اصفهان پلهای متعددی در زمان صفویه بر روی آن بسته شده است که با وجود گذشت زمان پل خواجو و سی و سه پل هنوز مورد استفاده عموم است .

دانشنامه عمومی

زاینده رود، بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته و در دشت مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود تا در نهایت به تالاب گاوخونی می ریزد. حوزه رودخانه زاینده رود ۴۱٬۵۰۰ کیلومتر مربع است. برآورد می شود جریان آب این رودخانه در مطلوب ترین شرایط ۱٬۲ کیلومتر مکعب در سال یا ۳۸ مترمکعب در ثانیه است.
زاینده رود ۱۱۸اُمین اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.
سرشاخه اصلی زاینده رود، چشمه دیمه و تونل کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری است؛ در ادامه رود پلاسجان وچشمه لنگان و چشمه مرغاب از استان اصفهان به این رودخانه می پیوندند و در نهایت آب زاینده رود وارد استان اصفهان می شود. برای انتقال آب کوهرنگ به فلات مرکزی ایران اقدامات زیادی به عمل آمده است که از آن جمله می توان به اولین تونل در منطقه کوهرنگ نام برد. این تونل جهت انتقال آب رودخانه کوهرنگ به زاینده رود در سال ۱۳۳۲ در منطقه کوهرنگ، ایجاد شد. تلاش برای انتقال آب کارون به زاینده رود به زمان های بسیار دور برمی گردد. در ۹۵۴ ه‍. ش شاه طهماسب اول مأموریت پیوستن این دو رود را به میر فضل الله شهرستانی، حاکم اصفهان سپرد. قرار بود که با کندن مسیری در کوه کارکنان این کار انجام شود؛ ولی بخاطر تحولاتی این کار به سرانجام نرسید. در زمان صفویان، شاه عباس کبیر در سال ۹۸۷ ه‍. ش میر جهانگیرخان آسترکی فرزند تاج میرخان آسترکی را مأمور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود و در این خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد نیز شکافته شد و اکنون به نام کارکنان معروف است و پایه های سدی که بر رودخانه کوه رنگ احداث گردید نیز موجود است. اما با مرگ شاه عباس، این طرح ناتمام ماند. نخستین بررسی ها برای انتقال آب رودخانه کوهرنگ به حوضه زاینده رود به سال های پس از جنگ دوم جهانی بازمی گردد. در نتیجه بررسی ها طراحی و اجرای بند انحرافی و تونل اول کوهرنگ به وسیله مهندسان مشاور الکساندر گیپ واگذار گردید و در مهر ماه ۱۳۲۷ کار احداث تونل کوه رنگ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۳۲ به بهره برداری رسید. این سیستم شامل بند و یک تونل ۲۹۰۰ متری به طور میانگین سالانه حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به حوضه زاینده رود منتقل می کند. تونل دوم نیز در همین منطقه بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۸۳ افتتاح گردید. همچنین سد تونل سوم کوهرنگ به بهره برداری نرسیده است.
عکس زاینده رودعکس زاینده رودعکس زاینده رودعکس زاینده رودعکس زاینده رودعکس زاینده رود

زاینده رود (ابهام زدایی). زاینده رود یکی از رودخانه های فلات مرکزی ایران در استان اصفهان است.
زاینده رود همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• زاینده رود ( لنجان ) : شهری در بخش مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان ایران است.
بخش زاینده رود: یکی از بخش های شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
• زاینده رود ( کرمان ) : روستایی در بخش گلباف شهرستان کرمان استان کرمان ایران است.

زاینده رود (لنجان). زاینده رود، نام شهری در بخش مرکزی شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان است.
شهر زاینده رود مشتمل بر ۵ محله به نام های باباشیخعلی، بیستگان، بهجت آباد، کَلّه مسیح و کَلّه مسلمان است که البته این پنج محله در اصل پنج روستای جدا از هم بوده و در سال ۱۳۸۰ بهم پیوسته و یک شهر را تشکیل داده اند. جمعیت این شهر بالغ بر ۹۵۶۳ نفر و ساکنین آن عمدتا بومی بوده و در اصطلاح ( لنجانی ) محسوب می شوند و شماری از خانوارهای ساکن در این شهر نیز مهاجرینی از استان چهارمحال و بختیاری هستند. بسیاری از ساکنین این شهر در شرکت ذوب آهن اصفهان مشغول به کارند و شماری از آن ها نیز به برنج کاری اشتغال دارند. محصول عمده کشاورزی این شهر برنج است که به "برنج لنجان" شهرت دارد .
شالیزارهای سرسبز شهر زاینده رود در فصل بهار و تابستان بسیار دیدنی و زیباست همچنین امامزاده سید احمد از اماکن دیدنی شهر زاینده رود است.
تپه و چنار، محلی زیبا در میان شالیزارهای بیستگان است و همچنین چنار بسیار کهنی در محلۀ کله مسیح وجود دارد که مردم در روز سیزدهم فروردین هر سال در اطراف آن گرد می آیند. تفریح گاه محلۀ کله مسیح و پارک جزیره از باصفاترین و زیباترین نقاط شهرستان لنجان است که در حاشیه زاینده رود قرار گرفته و محل مناسبی برای استراحت و تفریح خانواده هاست.
عکس زاینده رود (لنجان)

زاینده رود (کرمان). زاینده رود، روستایی است از توابع بخش گلباف شهرستان کرمان در استان کرمان ایران.
این روستا در دهستان جوشان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۷۲نفر ( ۲۰خانوار ) بوده است.
عکس زاینده رود (کرمان)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

نمایی از زاینده رود، اصفهان
نمایی از زاینده رود، اصفهان
نمایی از زاینده رود، اصفهان
نمایی از زاینده رود، اصفهان
نمایی از زاینده رود، اصفهان
رودخانه ای در استان اصفهان، با طول ۴۰۵ کیلومتر. این رودخانه، که از مهم ترین رودخانه های ایران است، از ۶۴کیلومتری جنوب غربی داران سرچشمه می گیرد و به سوی شرق روان می شود و پس از یکی شدن با یکی دو ریزابۀ کوچک به سد زاینده رود می ریزد. در دریاچۀ سد مزبور با ریزابه هایی، چون آب دره دراز و رود پلاسگان، مخلوط و وارد شهرستان چادگان می شود و از روستایِ زیبایِ سامان می گذرد و پس از عبور از زرین شهر و مبارکه به شهرستان اصفهان وارد می گردد. در این شهر، دریاچۀ زیبایی پشت سی وسه پل تشکیل می دهد و پس از عبور از دهستان های هرند، جرقویه، و ورزنه، در جنوب کوه سیاه (۱۲۳کیلومتری شرق جنوبی اصفهان و ۲۹کیلومتری شرق جنوبی ورزنه) به باتلاق گاوخونی می ریزد. رودخانۀ زاینده رود در حیات و فعالیت های کشاورزی و صنعتی وگردشگری اصفهان از نقش بسیار ارزنده ای برخوردار است و احداث سد و تونل کوهرنگ بر حجم آب و تأثیرپذیری آن افزوده است. میانگین آبدهی سالانۀ زاینده رود ۱,۰۵۳ میلیون مترمکعب و وسعت حوضۀ آبگیر آن حدود ۲۷,۱۰۰ کیلومتر مربع است.

پیشنهاد کاربران

نام یک رودخانه در اصفهان
رود متولد شده از رود کارون بختیاری
در زمانی که دولت عثمانی به قزوین پایتخت صفوی حمله کرد
سپاهیان صفوی به سوی خاک لر بختیاری
عقب نشینی کردند
و در صحرایی نزدیک نجف آباد
شهر جدیدی را بنا نمودند که به سپاهان معروف شد

...
[مشاهده متن کامل]

شاهان صفوی برای تامین آب شرب این شهر
سالها وقت صرف کردند و تونلی در دل کوه های بختیاری حفر کردند
تا آب کارون را به سوی شهر جدید
سپاهان روانه کردند
زاینده رود ::رودی است که از رود کارون بختیاری بوجود آمده است

سوال های مرتبط