روتین

/rutin/

فرهنگ معین

(رُ ) [ فر. ] (ص . اِ. ) کاری که به طور منظم یا به طور معمول و مکرر انجام می شود.

دانشنامه عمومی

روتین که روتوزید، کوئرستین - 3 - O - روتینوزید و سوفورین نیز نامیده می شود، گلیکوزیدی است که فلاونول کوئرستین و دی ساکارید روتینوز را ترکیب می کند. این ماده، یک فلاونوئید مرکبات است که در طیف گسترده ای از گیاهان از جمله مرکبات یافت می شود.
3′4′57 - Tetrahydroxy - 3 - flavone
( 42S43R44S45S46R72R73R74R75R76S ) - 13142527434445737475 - Decahydroxy - 76 - methyl - 24H - 36 - dioxa - 2 ( 23 ) - benzopyrana - 4 ( 26 ) 7 ( 2 ) - bis ( oxana ) - 1 ( 1 ) - benzenaheptaphane - 24 - one
روتوزید ( INN ) فیتوملینسوفورینبیروتانالدرینبیروتان فورتروتین تری هیدراتگلوبولاریسیترینویولاکوئرسیترینکوئرسیترین روتینوزید گلوبولاریسیترین
CC1C ( C ( C ( C ( O1 ) OCC2C ( C ( C ( C ( O2 ) OC3=C ( OC4=CC ( =CC ( =C4C3=O ) O ) O ) C5=CC ( =C ( C=C5 ) O ) O ) O ) O ) O ) O ) O ) O
InChI=1S/C27H30O16/c1 - 8 - 17 ( 32 ) 20 ( 35 ) 22 ( 37 ) 26 ( 40 - 8 ) 39 - 7 - 15 - 18 ( 33 ) 21 ( 36 ) 23 ( 38 ) 27 ( 42 - 15 ) 43 - 25 - 19 ( 34 ) 16 - 13 ( 31 ) 5 - 10 ( 28 ) 6 - 14 ( 16 ) 41 - 24 ( 25 ) 9 - 2 - 3 - 11 ( 29 ) 12 ( 30 ) 4 - 9/h2 - 6, 8, 15, 17 - 18, 20 - 23, 26 - 33, 35 - 38H, 7H2, 1H3/t8 - , 15+, 17 - , 18+, 20+, 21 - , 22+, 23+, 26+, 27 - /m0/s1
روتین یکی از ترکیبات فنول است که در گونهٔ گیاهی مهاجم همه گل یافت می شود. نام روتین از نام علمی گیاه سداب ( Ruta graveolens ) گرفته شده است، این گیاه، حاوی روتین نیز هست. پوست های مختلف مرکبات حاوی ۳۲ تا ۴۹ میلی گرم در هر گرم از فلاونوئیدها هستند که به صورت «معادل روتین»، بیان می شوند. برگ های مرکبات، حاوی روتین با غلظت های ۱۱ و ۷ گرم بر کیلوگرم در درختان پرتقال و لیموترش هستند. در سال ۲۰۲۱، محققان ساموآیی، روتین را در گیاه بومی ماتالافی ( Psychotria insularum ) شناسایی کردند.
آنزیم کوئرسیتریناز را می توان در آسپرژیلوس فلاووس یافت، که یک آنزیم در مسیر کاتابولیک روتین است.
روتین یک گلیکوزید فلاونوئید مرکبات است که در بسیاری از گیاهان از جمله گندم سیاه، برگ ها و دمبرگ گونه های رابارب و مارچوبه یافت می شود. مشخص شده است که دانه های گندم سیاه تارتاری حاوی روتین بیشتری ( حدود ۰٫۸–۱٫۷٪ وزن خشک ) نسبت به دانه های گندم سیاه معمولی ( ۰٫۰۱٪ وزن خشک ) هستند. روتین یکی از فلاونول های اولیه است که در هلوی سنگی یافت می شود. این ماده همچنین در دم کردهٔ چای سبز یافت می شود.
مقدار تقریبی روتین در ۱۰۰ گرم غذای انتخابی، بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر:
روتین ( روتوزید یا روتینوزید ) و سایر فلاونول های تغذیه ای، تحت تحقیقات بالینی اولیه برای اثرات بیولوژیکی بالقوه خود هستند. پژوهش هایی برای بررسی درمان یا بهبود سندرم پس از ترومبوتیک، نارسایی وریدی و اختلال عملکرد اندوتلیالی، صورت گرفته اما هیچ شواهد معتبر علمی برای استفادهٔ ایمن و مؤثر از روتین، تا سال ۲۰۱۸، برای درمان این موارد وجود ندارد. روتین به عنوان یک فلاونول در میان فلاونوئیدهای مشابه، به دلیل جذب ضعیف، متابولیسم بالا، دفع سریع و فراهمی زیستی پایینی دارد که در مجموع، پتانسیل آن را برای استفاده به عنوان یک دارو محدود می کند.
عکس روتینعکس روتین
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

تکرار وبرنامه ریزی در هر کاری
روتین : تکرار شده ، مکرر ، تداول ، ترتیب ، برنامه ریزی شده ، در جریان ، امری عادی ، روال ، کاری همیشگی ، کاری با نظم و انضباط . . .
وقتی از نظم در کار و زندگی و فعالیت های روزمره صحبت میکنیم ، دو اصطلاح را زیاد می شنویم و به کار می بریم . . . 1. رویه 2. عادت.
...
[مشاهده متن کامل]

رویه یا روال معادل واژه ی Routine است . و عادت هم همان چیزی که در زبان انگلیسی به عنوان Habit می شنویم و به کار می بریم . . .

خودکار ، اتوماتیک
سوال ) معادل پارسی: روتین صبحگاهی، روتین روزمره، روتین شغلی و از این قبیل اصطلاحات چی می شه؟
مثل همیشه
تکرار شده
پرکاربرد
زیاد انجام شده
معمول
روال معمول
یعنی کاری که به صورت روزانه انجام میشه
برنامه روزانه تکراری/ژورنال
کار منظم و معول مثلا میگن طرف برنامه اش روتین است .
عادت از جنس" تکرار " است ولی روتین از جنس "ترتیب" است مرادف آن به زبان فاسی بیشتر "متداول و رایج "میباشد.
عادت ، تکرار
قانونی که در کاری هست و بایدانجام دادکه همان روال کار میشود گفت.
چیزی که به طور مداوم در حال تکرار که عادتم از درونشه

سلام خدمت شما و تحصن م ناظر بنده هم مخالف استفاده از کلمات غریبه حتی در محاورات معمول و عادی هستم اما این کلمه را در متنی دیدم و باتوجه به اینکه معنی این کلمه را میدونستم به نظرم جای بسیار بی ربطی استفاده
...
[مشاهده متن کامل]
شده بود اما بازم خواستم مطمئن بشم معنی دیگه نداشته باشه و درصورت داشتن معنی دیگه ای شاید نویسنده در اون متن؛ هرچند کاری از ریشه و بنیاد غلط امابا اون منظور

مستمر و مداوم ( روزانه ) - مکلف ( روزانه )
عادی، معمولی ، آسان، پیش افتاده ، همیشگی و راحت
عادت منظم و درست ادمای موفق تو زندگیشون.
معمول عادی
متداول، همیشگی، پیوسته و مکرر
برنامه ای روزانه که باید طبق عادات صحیح انجام شود.
برنامه ای که باید روزانه طبق رعایت اصول صحیح انجام گیرد

روتین به معنی تکراری عادت همیشگی است
همیشگی ، ، ، مکرر
معمول
تکراری.
[ ( دنیا - روزگار روتین ) = دنیای تکراری ، روزگار تکراری]
روال
کاری که بطور متداول هرروزه تکرارررر میشه
همون. روال و. رویه کار
مکرر و تکراری
کاری که هرروز انجام میشه
کاری که به صورت تکراری روزانه انجام می شود
روال انجام یک کار بصورت روزمره و همیشگی
مکرر
کارهای هرروزینه
روزمره
پیش دار
متداول
به طور منظم وتکرار
تکرار
امر یا امور روزانه
روتین: مکرر و همیشگی
( رُ ) [ فر. ] ( ص . اِ. ) کاری که به طور منظم یا به طور معمول و مکرر انجام می شود.
امری عادی و متداول که عموما کاربرد دارد
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٤٣)

بپرس