برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

رطوبت

/rotubat/

مترادف رطوبت: تری، نمداری، نمناکی

متضاد رطوبت: خشکی

برابر پارسی: نم، خیس

معنی رطوبت در لغت نامه دهخدا

رطوبت.[ رُ ب َ ] (ع اِمص ، اِ) تر شدن. مرطوب گشتن. (فرهنگ فارسی معین ) (یادداشت مؤلف ). تری. بلل. نم. مقابل یبوست. مقابل خشکی. (یادداشت مؤلف ). نمناکی. مقابل خشکی و یبوست. (از فرهنگ فارسی معین ). یکی از کیفیات محسوسه ٔ ملموسه رطوبت است و رطب عبارت است از چیزی که طبایع او را مانعی برای قبول اشکال غریبه و ترک آنها نباشد در مقابل یبوست و یابس عبارت است از چیزی که در طبایع آن عایقی است که مانع قبول و ترک اشکال است. و بعضی گویند رطوبت جسم عبارت از بودن آن است بنحوی که ملتصق شود بمایلامسه. (از فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی از کشاف اصطلاحات الفنون و اسفار).
- رطوبت اصلیه ؛ تری و رطوبت خلقی که در اعضای ابدان است. (آنندراج ) (از غیاث اللغات ).
- رطوبت بیضیه ؛ رطوبتی باشد شبیه به سپیده ٔ تخم مرغ از رنگ و صفا و قوام. (از بحر الجواهر). رجوع به رطوبات عین شود.
- رطوبت جلیدیه ؛ رطوبت میانین باشد از رطوبات چشم که جامد و صافی است. (از یادداشت مؤلف ). رجوع به رطوبات عین شود.
- رطوبت زجاجیه ؛ رطوبت صافیه ٔ غلیظةالقوام سپید که کمی بر سرخی زند. چون شیشه ٔ گداخته و آن نخستین رطوبت باشد از رطوبتهای چشم از سوی مغز. (یادداشت مؤلف ).
- رطوبت فضیله ؛ رطوبتی که به باقی عنصرها بالتمام نیامیزد. (یادداشت مؤلف ). رجوع به رطوبات فضیلة در ذیل ماده ٔ رطوبات شود.
- رطوبت کردن کسی را ؛ رطوبت بر مزاج او غالب شدن. (یادداشت مؤلف ).
- رطوبت نسبی (اصطلاح فیزیک ) ؛ عبارت است از خارج قسمت رطوبت مطلق بر مقدار بخار آب سیرشده ٔ موجود در یک سانتیمتر مکعب هوا. (از فرهنگ فارسی معین ).
- رطوبت و یبوست ؛ تری و خشکی. (از فرهنگ فارسی معین ).
- || رقت و غلظت. (فرهنگ فارسی معین ).
- || کنایه از سهولت و اشکال. (فرهنگ فارسی معین ).
- رطوبت هوا ؛ مقدار بخار آب موجود در یک سانتیمتر مکعب هوا را رطوبت مطلق آن گویند. (فرهنگ فارسی معین ).
|| تازگی. || نرمی. ج ، رطوبات. (فرهنگ فارسی معین ).

رطوبة. [ رُ ب َ ] (ع مص ) رطوبه. رطوبت. تر شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (مصادراللغه ٔ زوزنی ) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) ...

معنی رطوبت به فارسی

رطوبت
ترشدن، نمناک شدن، تری، تری وتازگی
یا رطوبت هوا مقدار آب موجود در یک سانتیمتر مکعب هوا را رطوبت مطلق آن گویند یا رطوبت نسبی عبارت است از خارج قسمت رطوبت مطلق بر مقداربخار آب سیر شده موجود در یک سانتیمتر مکعب هوا . یا رطوبت و یبوست ۱ - تری و خشکی . ۲ - نرمی و سفتی . ۳ - رقت و غلظت . ۴ - سهولت و اشکال .
[humidity] [علوم جَوّ] میزان بخار آب موجود در هوا
[moisture curing] [شیمی، مهندسی بسپار] پخته شدن پوشش براثر قرار گرفتن در معرض رطوبت محیط
( صفت ) دستگاهی است برای تخمین میزان رطوبت بکار میرود و آن انواع متعدد دارد .
[psychrometer] [علوم جَوّ] ابزاری برای سنجش رطوبت جوّ متشکل از دو دماسنج تَر و خشک
[Assmann psychrometer] [علوم جَوّ] نوعی رطوبت سنج دَمشی که از دماسنج های آن به خوبی در برابر تابش محافظت می شود
[ventilated psychrometer] [علوم جَوّ] ← رطوبت سنج دَمشی
[whirling psychrometer] [علوم جَوّ] ← رطوبت سنج گردان
[aspiration psychrometer, aspirated psychrometer] [علوم جَوّ] نوعی رطوبت سنج که به صورت مصنوعی تهویه می شود متـ . رطوبت سنج تهویه ای ventilated psychrometer
[sling psychrometer] [علوم جَوّ] رطوبت سنجی که دیدبان با یک دسته یا زنجیر آن را می گرداند تا تهویۀ بهتر صورت گیرد متـ . رطوبت سنج چرخان whirling psychrometer
[psychrometric] [علوم جَوّ] مربوط به سنجش رطوبت ...

معنی رطوبت در فرهنگ معین

رطوبت
(رُ بَ) [ ع . رطوبة ] ۱ - (مص ل .) تر شدن . ۲ - (اِمص .) نمناکی ، تری .

معنی رطوبت در فرهنگ فارسی عمید

رطوبت
۱. تری، نمناکی.
۲. نرمی، ملایمت.
دستگاهی برای اندازه گرفتن درجۀ رطوبت هوا.

رطوبت در دانشنامه اسلامی

رطوبت
رطوبت به معنای تری و مقابل خشکی می باشد. از آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، زکات و تجارت سخن گفته اند.
احکام رطوبت در باب طهارت
← شرط سرایت نجاست
احکام مربوط به رطوبت در باب صلات
← نماز مقابل دیوار مرطوب با چاه مستراح
احکام مربوط به رطوبت در باب صوم
← مسواک زدن با مسواک تر
...

رطوبت در دانشنامه ویکی پدیا

رطوبت
رطوبت هوا به طور کلی به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا در نظر گرفته می شود. رطوبت مطلق عبارتست از مقدار بخار آبی که در واحد حجم هوا موجود باشد. مقدار رطوبتی که یک حجم هوا می تواند داشته باشد بستگی به دمای هوا دارد. رطوبت نسبی مقدار رطوبت موجود در یک حجم هوا با دمای مشخص به حداکثر رطوبتی است که آن هوا می تواند در همان دما داشته باشد. هوای بدون بخار آب را هوای خشک می گویند. این نوع هوا در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابانها و عرضهای بالا. هوای خشک به علاوهٔ رطوبت را هوای مرطوب می گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوسها و آبهای سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا، ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴–۳ درصد است.
شبنم شبنم رطوبتی است متراکم که به صورت قطراتی روی اشیاء و سطوح مختلف مشاهده می گردد. در شب های صاف و آرام ، زمیناز طریق تشعشع به سرعت سرد می شود و در نتیجه درجهحرارت آن ازهوای مجاور کمتر می شود. آنگاه هوای اطراف که خنک شده بر اثر تماس با زمین تانقطهٔ شبنم سرد می شود.
بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن دمای جو کره زمین نقش عمده ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می نماید. بنا بر این، اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می شود.
برای تبدیل یک گرم آب به بخار آب در حدود ۵۴۰ کالری حرارت لازم است و این مقدار گرما از محیط اطراف جذب می شود. بدین جهت عمل تبخیر، گرماگیر یا سرمازا است. در صورتی که در عمل میعان حرارت آزاد شده موجب ازدیاد گرمای محیط می شود. هر چه هوا گرمتر باشد، بخار آب بیشتری می تواند در هوا ذخیره شود، ولی به هر حال ذخیره بخار آب در هوا محدود است. موقعی فرا می رسد که اگر بخار آب وارد هوا شود، به صورت ذرات ریز آب ظاهر می شود. در این حالت گفته می شود که هوا از بخار آب اشباع شده است.
مقدار بخار آب موجود در واحد حجم از هوا را رطوبت مطلق می گویند. واحد آن گرم بر متر مکعب یا میلی گرم در لیتر است.
رطوبت خاک فعال و غیرفعال (انگلیسی: Soil Moisture Active P ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رطوبت در دانشنامه آزاد پارسی

رطوبت (humidity)
مقدار بخار آب موجود در حجم معینی از جَوّ (رطوبت مطلق). همچنین به نسبت مقدار بخار آب موجود در جَوّ به مقدار اشباعی بخار آب در همان دما نیز اطلاق می شود (رطوبت نسبی). در نقطۀ شبنم، رطوبت نسبی به صد درصد می رسد و در این وضعیت، به هوا اشباع شده می گویند. در این حالت، ممکن است چگالش یا میعان (تبدیل بخار به مایع) اتفاق بیفتد. رطوبت نسبی را با انواع گوناگون رطوبت سنجها اندازه گیری می کنند.

رطوبت در جدول کلمات

رطوبت
نا
رطوبت اندک
نم
رطوبت ناچیز
نم
رطوبت کم
نم
ترشح و رطوبت دادن
نشت
هرچه که رطوبت را به خود جذف کند
نمگیر

معنی رطوبت به انگلیسی

damp (اسم)
رطوبت
wet (اسم)
رطوبت ، تری
spit (اسم)
میله ، شمشیر ، دشنه ، سیخ ، رطوبت ، تف ، بزاق ، اب دهان ، خدو ، سیخ کباب
moisture (اسم)
رطوبت ، نم
humidity (اسم)
رطوبت ، نم ، تری ، مقدار رطوبت هوا
dampness (اسم)
رطوبت ، نم ، نمسازی

معنی کلمه رطوبت به عربی

رطوبت
رطوبة , رطب

رطوبت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
نمج
حمیدرضا دادگر_فریمان
تری، نمداری، نمناکی،نم،خیس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رابطه دما و رطوبت   • تعریف رطوبت نسبی   • رطوبت نسبی هوا   • واحد اندازه گیری رطوبت   • فرمول رطوبت نسبی   • جدول رطوبت نسبی   • معنی رطوبت   • نسبت رطوبت   • مفهوم رطوبت   • معرفی رطوبت   • رطوبت چیست   • رطوبت یعنی چی   • رطوبت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رطوبت

کلمه : رطوبت
اشتباه تایپی : vx,fj
آوا : rotubat
نقش : اسم
عکس رطوبت : در گوگل

آیا معنی رطوبت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )