برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1432 100 1

ربیعه

معنی اسم ربیعه

اسم: ربیعه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: rabiy‛e) (عربی) (مؤنث ربیع )، ربیع - مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

معنی ربیعه در لغت نامه دهخدا

ربیعة. [ رَ ع َ ] (ع اِ) سنگ زورآزمای. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ). سنگ که بدان زور آزمایند.(مهذب الاسماء). || خود آهنین که سوار در جنگ سر بدان پوشد. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). خود که بر سر نهند. (از مهذب الاسماء). || مرغزار. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). روضة. (از اقرب الموارد). || توشه دان. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). || ظرفی که در آن طیب و غیره نهند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). عتیدة یا طبله یا حقه ای که در آن خوشبوی نهند. (از اقرب الموارد). || توشه ای که در اول زمستان از جای دور آورند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

ربیعة.[ رَ ع َ ] (اِخ ) پدر حیی (تیره ای ) از هوازن. و آن ربیعةبن عامربن صعصعاء است و اینها پسران مجدند و مجدنام مادر اینها بوده. (آنندراج ) (از منتهی الارب ).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) از قبیله ٔ بنی زید که جایگاه آنان در حوالی قنفذة است. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) بخشی از قبیله ٔ بنی مالک است. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) از قبیله ٔ منطقه ٔ بغداد است و در حوالی معینة بچادرنشینی زندگی میکردند و به کشت و زرع میپرداختند. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) تیره ای ازبنی خضیر که در دیگر سرزمنیهای نجد از وادی دواسر بسوی کوه شهر پراکنده اند. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) قبیله ای از قبیله های بحرین و قطیف و هجر. (از معجم القبایل ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) تیره ای از قبیله ٔ ثقیف در حجاز. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَع َ ] (اِخ ) شاخه ای از قبیله ٔ عدنانی معروف به بنی ابی ربیعة از ذهل بن شیبان. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) قبیله ای از معاویةبن کلاب ربیعةبن عامربن صعصعةبن معاویةبن بکربن هوازن بن منصوربن عکرمةبن خصفةبن قیس بن عیلان عدنانی. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) قبیله ای از بنی زید، از عبداﷲ، از دارم بن مالک. (از معجم قبایل العرب ج 3).

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) شاخه ای از بنی نمیر نصریان از میاهة القلیب. (از معجم قبایل ...

معنی ربیعه به فارسی

ربیعه
قبیله ای از عرب که با مضر قوی ترین قبایل عهد جاهلیت محسوب میشدند. این قبیله از بلاد یمن به قسمت شمالی جزیره العرب کوچ کردند و سپس بقسمت شمالی فرات رفتند .جد اعلای قبیله ربیعه الفرس نام داشت .
جرشی یا ابن عمرو یا ابن غاز بر حسب روایات مختلف وی از اصحاب حضرت رسول ص و از راویان بشمار می رفت یعقوب بن شبه گفته است .
ربیعه الاجزم ثقفی از صحابه حضرت رسول ص بود و ابن شاهین از طریق ابو معشر با اسنادی درباره وی روایتی نقل کرده است .
بدوی بوده و سپس در بصره اقامت گزیده و شاعر و راویه است .
ربیعه بن فروخ تمیمی مدنی مکنی به ابو عثمان امام فقیه و مجتهد و از مذهب رای آگاه بود .
ربیعه بن ثابت بن لجا بن العیذار اسدی مکنی با ابو ثابت یا ابو شبانه رقی و ملقب به غاوی شاعر غزلسرای کور معاصر مهدی عباسی و ستایشگر وی بود .
بغوی او را در عداد صحابه حضرت رسول ص آورده و از طریق ضحاک بنانی از وی روایت کرده است .
به روایت ابن خیثمه از صحابه حضرت رسول ص بود و ابن خیثمه بواسطه از وی حدیثی نقل می کند .
مرزبانی در معجم الشعرائ او را از شاعران مخضرمی بشمار آورده و گفته است که ول یوم بسطام را در جاهلیت درک کرد و تا جنگ جمل زنده بود و در آن نبرد بنفع عایشه شرکت داشت .
ابن عامر بن مالک از صحابه حضرت است
ربیعه ب ...

ربیعه در دانشنامه اسلامی

ربیعه
این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است
ربیعة بن نزار بن معد از قبایل بزرگ عدنانی (شمالی). برخی مفسّران، نزول آیه 140 سوره انعام(6) را در شأن دو قبیله ربیعه و مُضر دانسته اند که از روی سفاهت، دخترانشان را به سبب ترس از فقر و ننگِ اسارت، زنده به گور می کردند. خداوند در این آیه، عمل جاهلانه آنان را نکوهش کرد.
فرهنگ قرآن، جلد 14، صفحه 376.
ربیعة بن حَوْط، ابومُهَوِّش -ابوثور- یکی از شهدای کربلا است.
در منابع نخستین و معتبر، نام پدر ربیعه را« حوط» نوشته اند. اما در فرسان الهیجاء و وسیلة الدارین ، او را« خوط» گفته اند.
بررسی شهادت ربیعه
شاعر مخضرم و پسرعموی حبیب بن مظاهر بود. در کتاب ابصار العین از وی تنها به عنوان پسرعموی حبیب بن مظاهر یاد شده است، نه شهید کربلا. وی ساکن کوفه بود. در روز ذی قار نیز حضور داشت. منابعی که شرح حال او را نوشته اند، از شهادتش در کربلا سخنی به میان نیاورده اند. تنها برخی نویسندگان متأخّر با نقل و برداشت نادرست از آنچه ابن حجر درباره حبیب بن مظاهر گفته است، نتیجه گرفته اند که ربیعه نیز همراه او به شهادت رسیده است. در حالی که مراجعه به گفتار ابن حجر در «الاصابه» خلاف این را ثابت می کند.
بررسی گفتار ابن حجر
ابن حجر درباره حبیب بن مظاهر می گوید:« حبیب بن مظاهر- ...-، له ادراک و عمر حتی قتل مع الحسین بن علی. ذکره ابن الکلبی مع ابن عمه ربیعة بن حوط ابن رئاب و سیأتی فی حرف الراء ان شاء اللَّه تعالی.» امّا مؤلفان وسیلة الدارین و فرسان الهیجاء، جمله« ذکره ابن الکلبی» را جابه جا کرده و سخن ابن حجر را این گونه تغییر داده اند:« حبیب بن مظاهر- ...-، له ادراک و عمر حتی قتل مع الحسین یوم الطف مع ابن عمه ربیعة بن خوط بن رئاب المکنی اباثور الشاعر الفارس، ذکره ابن الکبی فی کتابه». آن گاه نتیجه گرفته اند که ربیعة بن حوط نیز همراه حبیب بن مظاهر به شهادت رسیده است. این دو نویسنده، ادعای شهادت ربیعة بن حوط را به« مرزبانی» و« ابن عساکر» نیز اسناد داده اند. ولی تا آنجا که ما در آثار ابن عساکر مانند تاریخ مدینه دمشق و آثار قابل دسترس مرزبانی همچون معجم الشعراء؛ معجم الش ...


ربیعه در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: ربیعة بن نزار) از قبایل بزرگ عرب عدنانی. این قبیله در نجد و تهامه می زیست و چندی تحت استیلای دولت یمن بود و پیش از اسلام دین مسیحیت داشت، اما در سال نهم ق اسلام را پذیرفت. قبیلۀ تغلب، از قبایل ربیعه ظاهراً در زمان منذر سوم، پادشاه حیره از شبه جزیرۀ عربی (جزیرةالعرب) به بین النهرین مهاجرت کرد و این نخستین تغییر موطن قبایل ربیعه بود. پس از اسلام، طوایف دیگری از ربیعه نیز به بین النهرین کوچیدند و در شمال این سرزمین مستقر شدند. ناحیه ای که قبایل ربیعه در آن جای گزیدند، واقع در شمال بین النهرین، یعنی سرزمین اسلامی جزیره بود و پس از سکونت ربیعه در آن جا دیار ربیعه نام گرفت. گروه هایی از ربیعه در جنگ اعراب با ایران ساسانی شرکت داشتند و تا خراسان پیش رفتند.

ارتباط محتوایی با ربیعه

ربیعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قبیله ربیعه   • عتبة بن ربيعة   • معنی ربیعه   • شیوخ عشایر عرب خوزستان   • مفهوم ربیعه   • تعریف ربیعه   • معرفی ربیعه   • ربیعه چیست   • ربیعه یعنی چی   • ربیعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ربیعه
کلمه : ربیعه
اشتباه تایپی : vfdui
عکس ربیعه : در گوگل

آیا معنی ربیعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )