برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

دروغ

/doruq/

مترادف دروغ: افترا، بهتان، بی اصل، بیهوده، ترفند، تهمت، جعل، سقیم، شایعه، شید، فریه، کذب، ناحق، ناصواب

متضاد دروغ: راست، صدق

معنی دروغ در لغت نامه دهخدا

دروغ. [ دُ ] (اِ) سخن ناراست. قول ناحق. خلاف حقیقت. مقابل راست. مقابل صدق. کذب. (غیاث ). صاحب آنندراج گوید: مقابل راست چون گریه ٔ دروغ ، اشک دروغ ،آه دروغ ، وعده ٔ دروغ ، صبح دروغ ، و زشت و مصلحت آمیز از صفات اوست ، و با لفظ گفتن و بستن و پرداختن و زدن و آوردن و یافتن و بر سر کسی فروکوفتن ، به صله ٔ بر مستعمل است - انتهی. سخن ناراست و ناحق و کذب و بهتان و سخن خلاف. (ناظم الاطباء). سقم. (یادداشت مرحوم دهخدا). اِزل. اِفک. اُکذوبة. خُزَعبِلَة. خُلق. کَذِب.مُزَوَّر. (دهار) اَفیکَة. اُمنیَّة. بَطیط. بَنات ُ عِبْر. بُهت. بُهتان. بَهتَرة. تَرفَند. تَعاتِع. تَکَذﱡب. چُوبَک. خَبط. خَبَنات. خُرمان. خُلابِس. خُلابیس. خَلف. خَیس. دِقرارَة. دُهدُرّ. دُهدُن ّ. رَهَق. زور. زهْو. سُرو. سِمهاج. سُمَّة. سُمَّهی. شُقّاری ̍. شُقَر. شَهل. طِخز. طَفانین. عِضة. عَضیهة. فَرش. فَری ّ. فِریَة. فَنَد. قَت ّ. کاذِبَة. کُذّاب. کُذبان.کُذبی ̍. گزاف. لُغن. مَکذَبَة. مَکذوب. مَکذوبَة. مَین. نَکیثَة. وَلع. هِتر. یَهَیِّر. (منتهی الارب ).
دروغ ارز و آزرم کمتر کند
وگر راست گوئی که باور کند.
ابوشکور.
محال را نتوانم شنید و هزل و دروغ
که هزل گفتن کفر است در مسلمانی.
منجیک.
به نزدیک تو رنگ و بند و دروغ
سخن های پیران نگیرد فروغ.
فردوسی.
اگر جفت گردد زبان با دروغ
نگیرد ز بخت سپهری فروغ.
فردوسی.
سرمایه ٔ من دروغ ا ست و بس
سوی راستی نیستم دسترس.
فردوسی.
زبان را مگردان به گرد دروغ
چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ.
فردوسی.
دروغ آنکه بیرنگ و زشت است و خوار
چه بر پایکار و چه بر شهریار.
فردوسی.
ندانی تو گفتن سخن جز دروغ
دروغ آتشی بد بود بی فروغ.
فردوسی.
یکی دیگر افکن برین هم نشان
دروغ از گناه است با سرکشان.
فردوسی.
دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان
اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر.
عنصری.
حاجب فاضل... آن ناصح که ...

معنی دروغ به فارسی

دروغ
سخن ناراست، گفتاری که حقیقت نداشته باشد، ضدراست
( اسم ) سخن ناراست خلاف حقیقت قول نا حق کذب مقابل راست و صدق . یا دروغ شاخدار دروغ بزرگ .
دروغ آمای آزماینده دروغ به دروغ پردازنده دروغگو
دروغ آزمایی آزمودن دروغ پرداختن به دروغ دروغگویی
دروغ آزما آزماینده دروغ دروغگو کذاب
به دروغ گوئی پرداختن دروغ گفتن
( صفت ) آنکه مطالب دروغ را با آب وتاب تمام شرح دهد .
دروغ بافنده بافنده دروغ دروغگو حائک الکذب بهوت مباهت
دروغ گفتن سر هم کردن مطالب ناراست حیاکت کذب اختلاق افترائ بشک تخلق
عمل دروغ باف
دروغ باف بودن دروغ بافتن حیاکت کذب
دروغ گفتن دروغ بافتن تهمت زدن به کسی نسبت دروغ دادن و بهتان بر کسی بستن
( صفت ) کسی که دروغ گوید .
دروغ پردازنده پردازنده دروغ آراینده دروغ آنکه دروغ دیگری را تزیین کند و راست جلوه دهد کاذب
عمل دروغ پرداز دروغ بافی .
عمل دروغ پرداز دروغ بافی
[ گویش مازنی ] /derogh davend/ دروغ بستن – دروغ – پیرایه بستن
دروغ گفتن محج
...

معنی دروغ در فرهنگ معین

دروغ
(دُ) [ په . ] (اِ.) سخن ناراست ، خلاف حقیقت ، کذب . مق راست . ، ~ شاخدار کنایه از: دروغ بزرگ . ، ~ مصلحت آمیز دروغی که به خاطر فرو نشاندن فتنه و آشوب و پیشگیری از آسیب و زیان گفته می شود.
( ~. پَ) (ص فا.) کسی که دروغ گوید.

معنی دروغ در فرهنگ فارسی عمید

دروغ
گفتاری که حقیقت نداشته باشد، سخن ناراست.
* دروغ شاخ دار: [عامیانه، مجاز] دروغ نمایان و آشکار، دروغ بزرگ و تعجب آور، دروغ عجیب.
= دروغ پرداز
کسی که سخنان دروغ می گوید یا می نویسد، آن که مطالب بی حقیقت را با آب و تاب بیان کند، دروغ باف.
۱. کسی که دروغ می گوید، دروغ گو.
۲. آن که دروغی را به کس دیگر ببندد و به او نسبت دروغ گویی بدهد.
دروغ گو، دروغ پرداز: گر حکیمی دروغ سار مباش / با کژ و با دروغ یار مباش (اوحدی: لغت نامه: دروغ سار).

دروغ در دانشنامه اسلامی

دروغ
دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق است و به معنای نقل گفتاری از کسی است که آن را نگفته است. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق است و خبر از خلاف واقع،چه به صورت عمد یا سهو، می باشد.
دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق است و به معنای نقل گفتاری از کسی است که آن را نگفته است. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق است و خبر از خلاف واقع،چه به صورت عمد یا سهو، می باشد.دروغ در اصطلاح، همان اظهار امر خلاف واقع و سخن بر خلاف حقیقت را دروغ گویند که یکی از بزرگترین و بدترین صفات انسان، دروغ گفتن است.
دروغ از منظر قرآن کریم
در قرآن کریم آیات متعددی در زمینه ی دروغ وجود دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:۱) «ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید و نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.» با توجه به این آیه معلوم می شود که دروغ در نزد خدای متعال ناپسند شمرده شده است و موجب دوری انسان از خدا می شود که این خود عذاب روحی بس بزرگی است و در کنارش عذاب دوزخ را نیز در برخواهد داشت.۲) در جایی دیگر از قرآن کریم خداوند متعال می فرماید: «تنها کسانی دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان خود دروغگویانند.» با توجه به این آیه، فرد دروغگو به قدری از سوی خداوند مورد مذمت قرار گرفته که او را بی ایمان معرفی کرده و هیچ فرد بی ایمان مؤمن تلقی نمی گردد.۳) در آیه ای دیگر می فرماید:« در حقیقت خداوند آن کسی را که دروغ پرداز ناسپاس است هدایت نمی کند.» درآیات دیگر می فرماید: «دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار عالم است.»
دروغ از منظر روایات
اخبار وارده در بزرگی گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد مترتب برآن زیاد می باشد که دراین قسمت به برخی از روایات اشاره می شود:۱) پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود: «مؤمن هرگاه بدون عذر دروغی بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت می کنند و بوی بدی از قلبش بیرون می آید که تا به عرش می رسد و خداوند به سبب این دروغ، گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنای با مادر است را برای او می نویسد.» ۲) در جایی دیگر می فرماید: «از دروغ بپرهیز که رو ...

دروغ در دانشنامه ویکی پدیا

دروغ
دروغ ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می کند. دروغ گویی معمولاً به منظور کلاه برداری یا فریب یا جلوگیری از وضعیتی که برای دروغگو نامطلوب است، رخ می دهد. دروغ می تواند باعث بی اعتمادی شود.
چوپان دروغگو
پینوکیو
از نخستین سنگ نوشته های موجود، زشتیِ دروغ برای مردم گوشزد شده و همچنین در آثار مکتوب کهن فارسی از اهورامزدا خواسته می شود که «ما را از دروج (دروغ) دور بدار». بنابراین اخلاق ایرانی از آغاز با این پدیده در مبارزه بوده است چندان که آن را به «دیو دروغ» تشبیه کرده اند. برای مثال در کلیله و دمنه، همچنین در قابوسنامه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری بر این موضوع بسیار تأکید شده است.
دروغ از گناهان کبیره در اسلام محسوب می گردد. در روایتی از معصوم گناهان بزرگی چون دزدی و زنا ذکر شده که ممکن است مؤمن در حالتی دچار آن گردد (و توبه کند)، اما دروغ گویی با مسلمانی قابل جمع نیست.
دروغ
دروغ اول آوریل
شگرد دروغ بزرگ
یک مشت دروغ
«دروغ» (انگلیسی: The Lie) یک فیلم صامت آمریکایی در سبک جنگی و رمانتیک است که در سال ۱۹۱۲ منتشر شد.
«دروغ» (انگلیسی: The Lie) یک فیلم به کارگردانی آلن دوان است که در سال ۱۹۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به پالین بوش، لان چینی، و جیمز نیل اشاره کرد.
۶ ژانویه ۱۹۱۴ (۱۹۱۴-01-۰۶)
دروغ (انگلیسی: The Lie) فیلمی است که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به السی فرگوسن و چارلز ساتن اشاره کرد.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های دروغ

دروغ یا ناراستی گرایش به سمت غیر حقیقت است.
• « بدترین گفتار، سخن دروغ است که چراغ آن بی فروغ است.» ، نهج البلاغه، خطبه، ۸۴ -> علی بن ابی طالب
• «دروغ گفتن دلیل آشکار جبن است.» ژان شاردن
• «دروغ سنگ است و نمی تواند بدون تکیه بر دروغی دیگر سرپا بایستد. یک بار دروغ گفتن کار بس آسانی است ولی بسیار دشوار است که کسی فقط یکبار دروغ بگوید.» فوللر
• «ظالمانه ترین دروغ ها در خاموشی اظهار می شود.» ر. ل. استیونسن

دروغ در جدول کلمات

دروغ
کذب
دروغ آذری
یالان
دروغ باور نکردنی
شاخدار
دروغ ترکی
یالان
دروغ گفتن
دجل
دروغ نیست
همکاری, راست
به فرمایش امام باقر (ع): دروغ ویران کننده••• است
ایمان
سخن دروغ و ناحق
ناراست
سخنان دروغ گفتن
بافتن

معنی دروغ به انگلیسی

fiction (اسم)
داستان ، بهانه ، خیال ، اختراع ، دروغ ، وهم ، افسانه ، جعل ، قصه
false (اسم)
دروغ ، کذب
equivocation (اسم)
ابهام ، طفره ، دروغ
fable (اسم)
داستان ، حکایت اخلاقی ، دروغ ، افسانه ، موضوع
lie (اسم)
وضع ، دروغ ، چگونگی ، افتادن ، کذب ، خلاف
fib (اسم)
ضربت ، ضرب ، دروغ ، دروغ در چیز جزئی
bung (اسم)
کیسه ، در پوش ، چوب پنبه بشکه ، دریچه مجرا ، دروغ
falsehood (اسم)
دروغ ، کذب ، سخن دروغ
untruth (اسم)
خیانت ، دروغ ، کذب ، ناراستی ، خلاف حقیقت
pseud- (پیشوند)
ساختگی ، دروغ ، کاذب
pseudo- (پیشوند)
ساختگی ، دروغ ، کاذب

معنی کلمه دروغ به عربی

دروغ
اکذوبة , باطل , خرافة , غير صحيح , قصة , کذب
نطاط
بث الأکاذيب
اکذوبة
ابن عرس , اکذوبة
کذب
حنث

دروغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر
این واژه در سنسکریت: دوروکتَ dur-ukta. دور= سخن، واژه، کلام + اوکتَ ukta تباه ـ نابود ـ فاسد کننده؛ در پارسی باستان: دْرَئوگَ= dra-ug-a؛ در اوستایی: دْرَئُغَ= dra-oq-a، دْروج dr-uj، دریژ dr-iž و در پهلوی: دْرُغ droq، دْرُگ drog، دْرُش droŝ، دْروج druj، دْرُو drov، دْرو dru، دْرُژ drož، دْروژ druž و دْروخ drux بوده است.
حسن عقبایی
دونگ با فتحه بر روی دال و واو
یاسین
چاخان
البرزا.
ناراست، غیر راست.
علی سیریزی
دْرَنوگَ، دروغ، تقلب، ناروا، نادرست،چاخان ،جعل، کذب ، ناحق
عذرا
دروغ یک کلمه ی ترکی است متضادش دوغری است(در سوریه مسیر تاکسی به مستقیم دوغری یا دوقری(راست در زبانترکی) گفته می شود).غین وقاف در زبان فارسی وجود ندارد.........دوروغ متضاد دوغری است
آرین
در ابتدا با گفته ایی از ژان ژاک رسو[به فرانسوی Jean Jacques Rousseau ] فیلسوف نویسنده و آهنگ ساز سوئیسی که می گوید: می توان حقیقتی را دوست نداشت ولی نمی توان آنرا انکار کرد. در باره آنچه بانویی به نام عذرا نوشته باید بگویم که دروغ واژه ترکی نیست بلکه پارسی است و ریشه اوستایی آن دروج ویا دروگ و در پارسی میانه [پهلوی] دروز به چم =پارسی (معنی معرب آن) یا همان دروغ نام ماده دیو نادرستی و پیمان شکنی است. گاه مقصود از این واژه کیش دروج یا دین دیو پرستی در برابر دین مزدا پرستی است. زبان ترکی آمیخته ایی از واژه های ۲۰٪ زبان پارسی ۴۰٪ زبان عربی و ۴۰٪ زبان ترکی است. پس حالا روشن می شود که واژه بالا از کجا می آید. بر می گردیم به اخلاق ایرانیان در زمان باستان:
هردوت پدر دانش تاریخ می نویسد آموزش و پرورش نزد ایرانیان بسیار ساده است// تیر اندازی [با تیر وکمان] اسب سواری و راستگویی فیثاغورس دانشمند یونانی عهد باستان(۵۷۰-۵۰۰ ق.م) در باره راست پرستی ایرانیان می گوید: آدمی تنها بوسیله راست می تواند شبیه بخدا شود همچنانکه مغان [آئین میترا پرستی] در باره خدای خود می گوید که او روح راستی است. راستگویی و دروغ نگفتن را بایستی یاد گرفت و تمرین کرد چون دروغ گفتن یک چیز طبیعی است که در جانوران دیگر هم هست و مثالی خواهم زد. آقایی که مثلا ازدواج کرده و شب دیر به خانه می آید به خانمش می گوید که در اداره کار اضافی داشته و بایستی آنها را تمام می کرده در صورتیکه با خانم دیگری به یک رستوران درجه یک برای خوردن شام رفته بودند.
یا بانویی که دیر از خواب بلند شده به رئیس اداره زنگ می زند و می گوید که در ترافیک اتوبان گیر کرده و اندکی دیر تر سر کار می آید و مثالهای دیگر.
حالا بر می گردیم به جانوران دیگر مثلا پرندگان که می توانند با صدا چیزی را بیان کنند. ناگفته نماند دروغ که از حد می گذرد و یا دروغ بزرگ تبدیل به حقه می شود. در Kalahari کلاغی نام آلمانی آن Rotschulter-Glanzstars و یا به انگلیسی Cape Starling یک چهارم طعمه خود را از راه حقه در می آورد به این شکل که به جانوری که نامش دم عصایی است و روی دو پا می ایستد نام آلمانی آنErdmaennchen ویا انگلیسی Meerkat با صدا علامت می دهد که پرندگان شکاری دارند می آیند و او طعمه خود را رها می کند و توی سوراخ می رود و این پرنده می رود و آنرا بر می دارد.
پرنده دیگری بنام Drongo یا به پارسی بوجانگاییان بیش از چند صدا می تواند از خود در آورد و برای جانداران دیگر خطر جانوران شکاری را بیان کند که همه اش دروغ است. او بیشتر این صدا ها را از پرندگان دیگر یاد گرفته یا از آنها کپی کرده که در دانش به آنها Plagiat می گویند. با اینکار به آنها حقه می زند و طعمه آنها را بر می دارد و وقتی آنها به دروغ او پی می برند صدای دیگری در می آورد. دروغ تاریخی مثال می زنم آدولف هیتلر پیش از حمله نظامی به لهستان چنین گفت : امشب لهستان با ارتش خود خاک آلمان را با گلوله مورد حمله قرار داد در صورتیکه چنین نبود. و یا Walter Ulbricht دولت مرد آلمان شرقی گفت کسی قصد ساختن دیوار بین دو آلمان را ندارد ولی پس از چندی اینکار را انجام داد.
علی باقری
دروغ:دروغ در پهلوی دروج druj و دروز druz بوده است. در زبان پهلوی در معنی دیو نیز به کار برده می شده است .
((تو این را دروغ و فسانه مدان!
به یکسان رَوِشْن ِ زمانه مدان!))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 211 )
حمیدرضا دادگر_فریمان
چاخان،افترا، بهتان، بی اصل، بیهوده، ترفند، تهمت، جعل، سقیم، شایعه، شید، فریه، کذب، ناحق، ناصواب
علی باقری
دروغ :این واژه در سنسکریت: دوروکتَ dur-ukta. دور= سخن، واژه، کلام / اوکتَ ukta تباه ـ نابود ـ فاسد کننده؛ در پارسی باستان: دْرَئوگَ= dra-ug-a؛ در اوستایی: دْرَئُغَ= dra-oq-a، دْروج dr-uj، دریژ dr-iž و در پهلوی: دْرُغ droq، دْرُگ drog، دْرُش droŝ، دْروج druj، دْرُو drov، دْرو dru، دْرُژ drož، دْروژ druž و دْروخ drux بوده است.
علی
دروغ یک وازه پهلوی است بزنین معین کتوجه میشید ....😁😁😁😁وای وای وای ترکا همه کلمات رو ترکی میدونن 😁😁😁در صورتی که ترکی خودش فارسی هستش خوبه زبانشون فارسی بوده تو عثمانی چیزایی که مشترکع از فارسی رفته اونجا
حمیدرضا
وقتی به کسی دروغ میگویی ، واقعیت را پنهان میکنی .
دروغ ، لباسی است که دروغگو خیاط ان است و بر تن واقعیت پوشانده میشود .
وقتی برای توجیه کار زشت و عمل بد خویش دروغ بگویی ، یعنی قصد خر کردن طرف مقابل را داری . اگر طرف مقابل بداند که دروغ میگویی و بپذیرد ، یعنی خودش را به خریت زده و دروغگو را خر کرده و اگر نداند که دروغ گفته ، بنابراین خر شده است .
دروغ گفتن مساوی با خر کردن !
با عرض پوزش .
حسین
عذرا میگه دروغ ترکیه 😂الحق که دروغ بزرگیه

اگه ترکا هم دروغ میگن از پارسی رفته اونجا
ترکی نصفش عربیه از فارسی هم خیلی رفته اونجا مثل گل مثل باغ و...

دروغ واژه ای کاملا ایرانی

پارسی.....دروغ یا دروژ یا دروگ
کردی......دروُو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دروغ عشق   • اس ام اس دروغ   • دروغ شعر   • داستان دروغ   • دروغ گو   • متن دروغ   • دروغ چیست   • معنی دروغ   • مفهوم دروغ   • تعریف دروغ   • معرفی دروغ   • دروغ یعنی چی   • دروغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دروغ

کلمه : دروغ
اشتباه تایپی : nv,y
آوا : doruq
نقش : اسم
عکس دروغ : در گوگل

آیا معنی دروغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )