برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

داود

/dAvud/

معنی اسم داود

اسم: داود
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: داوود

معنی داود در لغت نامه دهخدا

داود. [ وو ] (اِ) داود باشا. ظاهراً نام نوعی غذا باشد که از گلوله های گوشت تهیگاه و پیاز و جعفری ترتیب کنند. (دزی ج 1 ص 430).

داود. [ وو ] (اِخ ) دهی است از دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار واقع در پنجهزار گزی شمال باختری دشتیاری کنار راه مالرو دشتیاری به قصر قند دارای 250 سکنه. آب آن از باران و محصول آنجا ذرت و غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه مالروست و ساکنین از طایفه ٔسردارزائی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

داود. [ وو ] (اِخ ) از عمال رشید خلیفه ٔ عباسی است. رجوع به النقود العربیه ص 123 شود.

داود. [ وو ] (اِخ ) از عمال امین خلیفه ٔ عباسی است. رجوع به النقود العربیه (ص 123) شود.

داود. [ وو ] (اِخ ) از ترکمانان دشت قبچاق است. وی در زمان سلطان علاءالدین کیقبادبن فرامرز آخرین سلطان سلجوقی آسیای صغیر با ده هزار خانوار از توابع و لواحق از وطن بیرون شد و به راه کفه متوجه ولایت روم گردید و پس از چندی سلطان سلجوقی بر نواحی منزل او گذر کرد و او از سلطان پذیرائی و میزبانی کرد و پیشکشها داد و سلطان را مهمان نوازی او خوش آمد و پسرش عثمان را که جوانی دلیر بود داخل غلامان پیشکش کرد. سلطان او را بفرزندی خواند و قبیله ٔ داود را در حدود ادرنه و برسا منزل داد و چون عثمان در جنگهای بافرنگیان کفایت بروز داد سلطان دختر خود را بدو داد.چون علاءالدین کیقباد درگذشت و جز دختری که زن عثمان بود وارثی نداشت اعیان و امراء عثمان را بسلطنت برداشتند. و پس از وی اوزخان نواده ٔ دختری علاءالدین کیقباد بسلطنت رسید و پس سلطان مراد جای او را گرفت و آنگاه فرزندش ایلدرم بایزید روی کار آمد، و بدین ترتیب فرزندان عثمان بن داود سلسله ٔ عثمانی را تشکیل کردند. (حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 3 صص 487 - 489).

داود. [ وو ] (اِخ ) پدر شیخ علی خططای حاکم اسفزار از جانب امیر تیمور گورکان. این مرد را پس از سرکشی پسرش و حصاری شدن ، چون حصار فتح شد در خانه ای سوختند. (روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ص 44 ج 2).

داود. [ وو ] (اِخ ) پادشاه گرجستان معاصر گیوک خان پادشاه مغول حدود سال 650 هَ. ق. رجوع به جهانگشای جوینی چ اروپا ج 1 ص 205 و 212 و ج 2 ص 261 شود.

داود ...

معنی داود به فارسی

داود
ظاهری ابوسلیمان داود بن علی بن داود اصفهانی مروف به داود ظاهری از فقیهان بزرگ ( ف. بغداد ۲۷٠ ه. ق . ) . وی موسس فرقه داودیه است. فقه را نزد شافعی فرا گرفت ولی بعد مذهب مستقلی بنام مذهب ظاهریه آورد. مذهب او نقیض مذهب حنفی است یعنی بکلی منکر قیاس بود واعتقاد داشت که تنهااکتفا بظواهر کتاب و سنت کافی است.مذهب ظاهری در فارس واندلس رایج بود و مخصوصا در عهد سلطنت عضدالدوله دیلمی بسبب اعتقادی که آن پادشاه بایمه این مذهب داشت کار آنان رونق گرفت .
میمندی ٠ ظاهرا از ندیمان سلطان مسعود غزنوی بوده است
دهی است جزئ دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان تهران
فرزند میرزا عبد الله متخلص به عشق از سادات اصفهان است
ابن سلیمان
او را پنجاه ورقه شعرست
مولف کتاب مخطوطات موصل
صاحب صحاح است
ثقفی مصری محدث است و از ابی سعید الخدری روایت دارد
الاسکندری یا نزیل اسکندریه مکنی به ابو سلیمان
التاجر المدعو بالنجیب
ابن علی بن خلف اصفهانی مکنی به ابو سلیمان از مشاهیر علمائ اتقیاست
مکنی به ابو سلیمان
داود المصاب ...

داود در دانشنامه اسلامی

داود
تکرار در قرآن: ۱۶(بار)
علیه السلام از انبیاء بنی اسرائیل، پدر سلیمان، نام مبارکش شانزده بار در کلام اللّه مجید ذکر شده است. و کتابی داشته به نام زبور ، با ملاحظه این دو آیه می‏دانیم که زبور کتاب بوده است. احوال او در قرآن مجید به شرح زیر است. 1- او در جوانی از لشگریان طظالوت بود و در میان جنگ فرمانده دشمن را که جالوت نام داشت بکشت. خدا به او پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می‏خواست به وی تعلیم کرد . 2- به هنگام ذکر خدا کوهها و پرندگان با او هم آواز می‏شدند که در «اوب» گذشت و خدا آهن را بر او نرم کرد و دستور داد که از آهن زره‏های وسیع بسازد و حلقه‏زره را با اندازه و یک شکل گرداند و عمل صالح بکند که خدا به عمل مردم آگاه است. 3( خدا او را در حکومت و قضاوت در زمین خلیفه و جانشین خویش کرد که در «خلف» گذشت و دستور داد که در میان مردم به حق قضاوت کند و تابع هوای نفس نشود. . 4- او بنده خدا و علم و جنگ نیرومند بود و به خدا بیشتر متوجّه می‏شد و به درگاهش می‏نالید، خدا کوهها و پرندگان را مسخّر کرد که در تسبیح با او هم آواز شوند و پادشاهی او را محکم گردانید و به او حکمت و فصل خطاب عطا نمود. 5- خداوند کتابی به نام زبور به او داده بود که در ابتدا نقل کردیم . 6- کفّار بنی اسرائیل به زبان او و عیسی بن مریم لعنت شدند که نا فرمانی کرده و طغیان می‏ورزیدند . 7- او از افضل انبیاء بود و صاحب کتاب بود . 8- دو واقعه در قرآن مجید یکی درباره او و سلیمان، دیگری درباره خود او آمده که ذیلا بررسی می‏کنیم. 1- . نفش به قول طبرسی آن است که گوسفند و شتر در شب وارد زرعی شوند و در آن بدون چوپان بچرند، که گوسفندان گروهی شب هنگام در زرع دیگران چریدند. از آیه شریفه بدست می‏آید که این واقعیّت در یک واقعه بوده و المیزان احتمال داده که سلیمان به جکم مشاور داود وارد قضاوت می‏شده و گرنه حکم از آن داوود بود و شاید مشاوره از آن جهت بود که زمینه خلاففت و جانشینی سلیمان فراهم گردد و از فقیه از جمیل بن درّاج از زراره از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که فرموده... : هر دو حکم نکردند بلکه مناظره و بتادل نظر می‏کردند که سلیمان آن را فهمید. در روایات شیعه و اهل سنت آمده که داود حکم کرد گوسفندان از آن صاحب زرع باشد ولی سلیمان حکم کرد که خسارت در آن سال از شیر و پشم و ...


داود در دانشنامه آزاد پارسی

در قرآن، از پیامبران الهی، پدر حضرت سلیمان. یهودیان او را پیامبر و صاحب کتاب نمی دانند، بلکه به عقیدۀ آنان او دومین پادشاه بزرگ بنی اسرائیل است. در قرآن به نام او شانزده بار اشاره شده است، ازجمله (بقره: ۲۵۱؛ نساء: ۶۳؛ و در سورۀ ص: ۱۷ـ۳۰ که از همه مفصل تر است) به روایت اناجیل، عیسی از ذریۀ داود بوده است، هرچند نه از سوی مادرش، بلکه از طرف شوهر مادرش، یوسف نجار (متیّ، ا). بنابه گفتۀ قرآن او جالوت را در جنگ کشته است (بقره: ۲۵۱). خداوند به او مُلک و حکمت عطا فرمود (ص: ۲۰)، خلیفۀ خداوند در زمین بود (ص: ۲۶)؛ خداوند به او کتاب آسمانی زبور (مزامیر) را داد. (نساء: ۱۶۳؛ اسراء: ۵۵). قرآن او را جنگاوری دلیر، که درشت اندام هم نبود، و امانت دار و درستکار و دادگر و هوشمند توصیف می کند. یکی از موضوع های پرآوازۀ زندگی داود داوری های اوست که در قرآن (انبیاء: ۷۸) به آن اشاره شده است و دیگر صنعت داود که خداوند آهن را به فرمان او درآورد و آهن برای او نرم شد (سبأ: ۱۰) تا با آن هرچه می خواهد و مخصوصاً زره درست کند. گویند داود (ع) در سرزمین فلسطین درگذشت و در شهر الیود بالای کوه حیوان به خاک سپرده شد.

داود در جدول کلمات

از فیلم های علیرضا داود نژاد
بچه های بد
از فیلم های داود میرباقری با بازی اکبر عبدی | داریوش ارجمند | پرویز پرستویی و آزیتا حاجیان
ادم برفی
ساخته جمشید حیدری در سال 60 با شرکت سعید راد | آهو خردمند و داود رشیدی
مرز
ساخته جنگی رسول صدرعاملی در سال 61 با شرکت داود رشیدی | هیلدا پیرزاد
رهایی
ساخته داود توحیدپرست با بازی فرهاد جم | نگار فروزنده و ابوالفضل پورعرب
معصوم
ساخته داود موثقی با بازی جمشید مشایخی | ثریا قاسمی | فتحعلی اویسی | سیروس گرجستانی
بله برون
ساخته داود موثقی در ژانر کمدی با شرکت جمشید مشایخی | ثریا قاسمی | فتحعلی اویسی و سیروس گرجستانی
بله برون
ساخته داود میرباقری با بازی داریوش ارجمند | اکبر عبدی و پرویز پرستویی
آدم برفی
ساخته در محاق توقیف علی روئین تن با بازی جمشید مشایخی | داود رشیدی | ابوالفضل پورعرب | اکبر عبدی | سارا خوئین یها و افسانه بایگان
زمهریر
ساخته علیرضا داودنژاد در سال 62 با بازی جمشید مشایخی | عز تالله انتظامی و داود رشیدی
خانه عنکبوت

معنی داود به انگلیسی

david (اسم)
داود

داود را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل
دادگر
امير محمد
دادگر

دلبر
علی باقری
داود :
ترا بس ناخوشست آواز ،لیکن اندرین گُنبد
خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرا
ولیک آن گه خجل گردی که استادی ترا گوید
که با داوود پیغمبر رسیلی کن درین صحرا
دکتر شفیعی کدکنی در مورد واژه ی داود می نویسد : " داود در ادب فارسی رمز خوش آوازی است ."
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص254 .)
به داوود در زبان انگلیسی " دی وید " David گفته می شود .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• داود یا داوود   • معجزه حضرت داوود   • اسم داود   • زندگینامه حضرت داوود   • معنی داود   • اسم داوود   • حضرت سليمان   • داستان حضرت داوود و پیرزن   • مفهوم داود   • تعریف داود   • معرفی داود   • داود چیست   • داود یعنی چی   • داود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی داود

کلمه : داود
اشتباه تایپی : nh,n
آوا : dAvud
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس داود : در گوگل

آیا معنی داود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )