برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1461 100 1

خشونت

/xoSunat/

مترادف خشونت: تشدد، تندخویی، تندی، ستیزه جویی، ستیزه گری، درشتی، زبری، سختی، عنف، ناخواری

متضاد خشونت: نرمی

برابر پارسی: پرخاشگری، بدرفتاری، تندخویی، درشتخویی، درشتی

معنی خشونت در لغت نامه دهخدا

خشونت. [ خ ُ ن َ ] (ع مص ) درشتی و زبری. (ناظم الاطباء). ضد لینت و نرمی ، خلاف نعومت. (یادداشت بخط مؤلف ). || غلظت. (از ناظم الاطباء) : خشونت این کلمه مؤثر آمد و او را بگرفتند و به خوارزم فرستادند. (از ترجمه ٔ یمینی ). امیر عضدالدوله با جلالت قدر و نباهت ذکر وخشونت جانب و عزت ملک و نخوت پادشاهی همواره رضاء آنجانب نگاهداشتی. (از ترجمه ٔ یمینی ). || سختی و تندی و تیزی. (ناظم الاطباء) : از سر حدت مزاج و خشونت طبع برلجاج اصرار نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || سخت رویی. خشم. غضب. (از ناظم الاطباء) : بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در اواسط هر روز مطالبه کردی و سخنهای با خشنوت گفتی. (گلستان سعدی ). || خشکی.
- خشونت حلق ؛ خشکی گلو. (یادداشت بخط مؤلف ).
- خشونت صدر ؛ خشکی سینه. (از یادداشت بخط مؤلف ).
- خشونت فم ؛ خشکی دهان. (یادداشت بخط مؤلف ).
- خشونت کردن ؛ درشتی کردن. تندی کردن. (یادداشت بخط مؤلف ).

خشونة. [ خ ُ ن َ ] (ع مص ) مصدر دیگری است برای خشانة. (منتهی الارب ) رجوع به خشانة شود.

معنی خشونت به فارسی

خشونت
( اسم ) ۱ - درشتی زبری ناهمواری مقابل نرمی لین . ۲ - تند خویی درشتخویی .
[gender-based violence, GBV, violence agents of women] [مطالعات زنان] خشونت علیه زنان بر مبنای موقعیت فرودست آنان در جامعه

معنی خشونت در فرهنگ معین

خشونت
(خُ نَ)(اِمص .) ۱ - درشتی ، ناهمواری . ۲ - تندخویی ، بی رحمی .

معنی خشونت در فرهنگ فارسی عمید

خشونت
۱. درشتی کردن، درشت خویی، تندخویی.
۲. [قدیمی] زبری، زمختی، ناهمواری.
۳. [قدیمی] درشتی، تندی.

خشونت در دانشنامه اسلامی

خشونت
خشونت عبارت است از اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویت ها و هنجارهای اجتماعی.
تعریف، سویه ها و عوامل خشونت از زوایای گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه های خشونت را از زاویه رفتار فردی، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسی قرار داده است. سپس به نقد و بررسی تعریف های گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانی خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبیعی، فطری و موضوعی خود، دیگران، هویت ها، نهادهای اجتماعی و جوامع انسانی به معنی شناسی واژه «ظلم» به عنوان واژه کلیدی ترسیم کننده خشونت درنگره قرآنی اشاره کرده و فراخنای مفهومی ظلم و خشونت های فردی، خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی، ربا خواری، سرقت، استهزاء، غیبت، دشنام، طعن و... و خشونت های حکومتی را به تفصیل با استفاده از آیات قرآن مورد بررسی قرار داده است.عدالت و ستم برروی هم معیار بازشناسی خشونت از غیر خشونت است، به این معنی که هر رفتار، گفتار و عملکردی که در قلمرو مفهومی ظلم و ستم قرار گیرد، عمل خشونت بار است، چنان که تمامی آن دسته از گفتارها و رفتارها و باورهایی که در چار چوب مفهومی عدالت بگنجد، خشونت به حساب نمی آید، هر چند که با شدت عمل، زجر و رنج همراه باشد. از سوی دیگر، تمامی زمینه ها و عواملی که در تعامل و روابط انسانها با خود، دیگران، روابط دولت، ملت و یا روابط بین المللی باعث رویکرد و رفتار ستمگرانه و ظالمانه می شود، همان زمینه ها و عوامل، اسباب رویکرد به خشونت نیز هستند.
یشینه خشونت
پرخاشگری و خشونت در شمار آن دسته از پدیده های اجتماعی است که به رغم تنفر و بیزاری بشر از آن، در تمامی ادوار تاریخ زندگی اجتماعی و تعامل افراد، گروه ها، نهادها، ملت ها و دولت ها حضور ـ پردامنه یا محدود ـ داشته است. روایت وحیانی از تاریخ خشونت، پیشینه آن را به زمانی بر می گرداند که نخستین و کوچک ترین نهاد جامعه انسانی متشکل از آدم و حوا همسرش در بهشت می زیستند و بر اثر خشونت و فریبکاری ابلیس که بر آنها روا رفت از بهشت رانده شدند و بذر کینه و دشمنی کاشته شده میان آدم و ابلیس، با هبوط آن جمله به زمین، به هم ...


خشونت در دانشنامه ویکی پدیا

خشونت
خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده ای را پوشش می دهد. خشونت می تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلیون ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» طبقه بندی کرده است.
خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.
علل رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهش علم روانشناسی و جامعه شناسی است. ژان ولاوکا زیست شناس سیستم اعصاب بدین منظور تأکید می کند که «رفتار خشونت آمیز به عنوان رفتار تهاجمی فیزیکی عمدی در مقابل فرد دیگر تعریف شده است».
دانشمندان بر این موضوع که خشونت در نوع بشر ذاتی ست، اتفاق نظر دارند. از بشر پیشاتاریخ، مشاهدات باستان شناسی مبنی بر درگیری خشونت و صلح جوئی به عنوان ویژگی های ابتدایی آنان وجود دارد.
از آنجایی که خشونت ماهیت ادراک و همچنین یک پدیده قابل اندازه گیری است، روانشناسان تغییرپذیری را، در آنچه مردم از کنش های فیزیکی عمدی به عنوان خشونت دریافت می کنند، تشخیص دادند. برای مثال، در ایالتی که توقیف مجازاتی قانونی ست ما توقیف کننده را به عنوان خشونت دریافت نمی کنیم، گرچه ممکن است ما با شیوه استعاره ای از واکنش خشونت آمیز ایالت صحبت کنیم. به علاوه فهم خشونت به رابطهٔ قابل دریافت قربانی و پرخاشگر نیز وابسته است؛ بنابراین روانشناسان نشان می دهند که مردم ممکن نیست استفاده تدافعی از نیروها را بشناسند مگر در جاییکه مقدار نیروهای مورد استفاده قرار گرفته به طور شاخص بیشتر از تعارض اصلی باشد. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های خشونت

خشونت به هرگونه رفتار پرخاشگرانه اطلاق می شود که هدف از آن آسیب رساندن به دیگران باشد.
• «آن چه که با زور گرفته شد جز به زور باز پس گرفته نخواهد شد.»
• «انقلاب ما در هر مقطعی نیاز به یک پالایش دارد... خشونت و خشونت گرایی تحت هر عنوانی محکوم است و همه باید به سمت قانون و قانونگرایی حرکت کنیم...»
• « تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل به زور است. »
• «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.» برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳ -> ماهاتما گاندی
• «خشونت، پی آمد نابرابری و عدمِ خشونت، نتیجهٔ مساوات است.» برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۷ -> ماهاتما گاندی
• «ما فقط به وسیلهٔ عشق می توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر. تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می رساند نه فردِ موردِ تنفر.» برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۸ -> ماهاتما گاندی

ارتباط محتوایی با خشونت

خشونت در جدول کلمات

خشونت
تندی
خشونت | پرخاش
تندی
رفتار خشونت آمیز برای ترساندن یا وادار به اطاعت کردن کسی
زهر چشم
فیلمبردار فیلم خشونت د رآکلاهما (1973)
,,,,,

معنی خشونت به انگلیسی

harshness (اسم)
نا هنجاری ، خشونت ، عنف
rigor (اسم)
تندی ، سختی ، خشونت ، سخت گیری ، ظلم ، دقت زیاد
severity (اسم)
دقت ، شدت ، سختی ، خشکی ، خشونت ، سخت گیری ، عنف
violence (اسم)
تندی ، شدت ، سختی ، ستیز ، بی حرمتی ، جبر ، خشونت ، چیرگی ، فشار ، ستم ، زور ، بیدادگری ، اشتلم
asperity (اسم)
ترشی ، خرق ، تلخی و خشونت ، خشونت ، نامطبوعی
cruelty (اسم)
خشونت ، ظلم ، ستم ، ستمگری ، بیداد
roughness (اسم)
خشونت
atrocity (اسم)
خشونت ، قساوت ، بی رحمی ، سبعیت
truculence (اسم)
خشونت ، سبعیت ، وحشیگری
indelicacy (اسم)
خشونت ، زمختی ، بی نزاکتی ، بی لطافتی
rudeness (اسم)
خشونت ، خشونت در رفتار
discourtesy (اسم)
تندی ، خرق ، خشونت ، بی ادبی ، بی نزاکتی ، بی تربیتی ، عدم نزاکت
incivility (اسم)
خشونت ، وحشیگری ، بی تربیتی ، بی تمدنی
truculency (اسم)
خشونت ، سبعیت ، وحشیگری

معنی کلمه خشونت به عربی

خشونت
عنف
التشدُّد في السلوک
إستعمال العنف
باستخدام القوّة
اِجْتِماعٌ سِلْمي

خشونت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد
رفتار همراه با عصبانیت
علی باقری
خشونت(Violance) : [اصطلاح جامعه شناسی] کاربرد نیرو در غیر جای خود و یا بر خلاف قانون . خشونت وسیله ای است برای اعمال فشار .خشونت نزدیک به نیرو است زیرا آلات خشونت نیز مانند هر ابزار دیگر به این منظور طراحی و به کار میروند که نیروی طبیعی را زیاد کنند تا جایی که در مرحله آخر جایگزین آن گردند .
قدرت و خشونت ضد یکدیگرند و آنجا که یکی سلطه مطلق پیدا کند دیگری وجود نخواهد داشت .
منبع https://rasekhoon.net
سهیل نظری
مهدیس
xaŝen این واژه در اوستایی: اَخشَئِنَ axŝaena و به واتای: زبر، درشت، زمخت بوده است. پس پارسی است و نه اربی.
شایدمند است پارسی باشد پس واتهای و ت عربی را نباید بکار برد
بجاش پارسی بگیم
خَشِنِش
بِدرفتارش
پرخاشش
تندخویش
دُرُشتِش
امير آزاد
افروختگي ،
سهیل نظری
خَشِنمَند
زِبرِش
زخمتش
زمختمند
زِبرمند
ما در گذشته به مرد و مشی و یا آدمی میگفتیم مَن در گذشته دودمانها را به پسوند من به چم آدم یا مرد آوا میکردیم،
پس اگر کسی را بخواهیم فروزه یا صفت خشن بدهیم بهتره
بگوییم
خَشِنمَن
زِبرمن
زُمُختمن
امير آزاد
بدنرمي ، نانرم ، بي نرمي ،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علل خشونت   • خشونت چیست   • مقاله خشونت   • خشونت اجتماعی   • تعریف خشونت   • خشونت در نوجوانان   • انواع خشونت   • معنی خشونت   • مفهوم خشونت   • معرفی خشونت   • خشونت یعنی چی   • خشونت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خشونت
کلمه : خشونت
اشتباه تایپی : oa,kj
آوا : xoSunat
نقش : اسم
عکس خشونت : در گوگل

آیا معنی خشونت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران