برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

خدا (واژه)

خدا (واژه) در دانشنامه ویکی پدیا

خدا (واژه)
واژهٔ خدا یا خدای از فارسی میانهٔ xwadāy به معنی «ارباب» و «پروردگار» و آن نیز مرتبط با واژهٔ اوستایی xᵛaδāta- ‏(𐬓𐬀𐬜𐬁𐬙𐬀) به معنی «قائم به خود» یا «آفریدهٔ خود» است.
واژهٔ خدا را در گذشتهٔ ادبیات به صورت خداوند نیز نوشته اند و به معنی مالک و صاحب و دارنده نیز به کار برده اند. اگر خداوند به صورت ترکیب لغوی به کار برده شود (ترکیب وصفی یا ترکیب اضافی یا غیره) به معنای مالک و صاحب و دارنده است؛ چنان که سعدی می گوید: «وگرچه به مکنت قوی حال بود / خداوندِ جاه و زر و مال بود»
«خداوند» و «خداوندگار» از القاب پادشاهان و حاکمان نیز بوده است. (خداوندگار عالم، خداوند عالم، خداوندگار ما، و غیره)
واژهٔ مرتبط فارسیِ خدیو، که هم معنی «خدا» ست، برگرفته از واژهٔ بلخیِ xoadēo ‏(χοαδηο، به معنی «ارباب») است. این واژهٔ بلخی معادل فارسی میانهٔ xwadāy و xwadāwan و سغدیِ xwtʾw است که همگی این واژه ها ترکیبی از دو بنِ *xwa- (به معنی «خود») و یکی از حالت های بنِ *taw- (به معنی «توانا بودن») هستند. سیمز ویلیامز واژهٔ بلخی را ترجمهٔ (calque) واژهٔ یونانیِ auto-kratōr ‏(αὐτοκράτωρ، به معنی «امپراتور») دانسته است که ترکیبی است از autos (به معنی «خود») و kratos (به معنی «توانایی»).


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خدا (واژه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خدا (واژه)   • مفهوم خدا (واژه)   • تعریف خدا (واژه)   • معرفی خدا (واژه)   • خدا (واژه) چیست   • خدا (واژه) یعنی چی   • خدا (واژه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خدا واژه

کلمه : خدا (واژه)
اشتباه تایپی : onh (,hCi)
عکس خدا (واژه) : در گوگل

آیا معنی خدا (واژه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )