برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

حواریون

معنی حواریون در لغت نامه دهخدا

حواریون. [ ح َری یو ] (اِخ ) ج ِ حواری. (ترجمان عادل بن علی ). یاران مسیح. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ابوالفرج بن الجوزی در المدهش نام حواریون عیسی را بشرح زیر آورده است : 1- شمعون الصفا. 2- شمعون القنانی. 3- یعقوب بن زندی. 4- یعقوب بن حلقی [ حلفا ]. 5- قولوس [ فیلیفوس ]. 6- مارقوس. 7- یوحنا. 8- لوقا. 9- توما. 10- اندراوس [ اندرواس ]. 11- برثملا [ مصحف برثلما [ ] برطلمی ]. 12- متی. بعضی از این دوازده نام با نامهایی که مسیحیان آورده اند وفق نمیدهد. حواریون نبوت آن حضرت و توحید جناب حق را تصدیق کردند و پس از رفع حضرت عیسی به اقطار عالم پراکنده شدند و بنشر دین او پرداختند. گویند یهودا که از حواریون بشمار میرفت ، خائن بود و حضرت عیسی را بدشمنان تسلیم نمود و از زمره ٔ حواریون مردود و مستحق لعن ابدی شد و ماتیاس جای وی را گرفت. بعضی پاولوس و بارنابه را نیز از جمله ٔ حواریون میدانند. فرنگی ها حواریون را آپوتر نامند. این کلمه از آپوستولو یونانی اخذ شده که به معنی رسل میباشد [ جمع رسول ] وبه این مناسبت بعضی از نصارا اینان را رسل نامند.

حواریون. [ ح َ ری یو ] (اِخ )نام دوازده قطعه جزیره ای است که در انتهای جنوبی آمریکای جنوبی در جوار تنگه ٔ ماژه لان قرار گرفته است.

معنی حواریون به فارسی

حواریون
یاری کنندگان، عدهای ازیاران حضرت عیسی
( صفت اسم ) جمع حواری در حالت رفعی ( در فارسی مراعات این قاعده نکنند ) حواریین .
نام دوازده قطعه جزیره ایست که در انتهای جنوبی آمریکا جنوبی در جوار تنگه ماژه لان قرار گرفته است .

معنی حواریون در فرهنگ فارسی عمید

حواریون
یاران دوازده گانۀ حضرت عیسی.

حواریون در دانشنامه اسلامی

حواریون
حواریون، تعبیری قرآنی برای معرفی یاران نزدیک حضرت عیسی علیه السلام است.
حواریون، تعبیری قرآنی برای معرفی یاران نزدیک حضرت عیسی علیه السلام. در این مقاله، نخست به ریشه شناسی اصطلاح و کاربرد آن در میان مسیحیان و سپس به کاربرد آن در متون و فرهنگ اسلامی پرداخته می شود.

واژه شناسی (حواریون)
لغویان مشهور عرب مطالب کمابیش یکسانی درباره ریشه و معنای حواریون و وجه تسمیه اصحاب عیسی علیه السلام به این نام مطرح کرده اند.
به نوشته جوهری (ذیل «حور»)، تحویر لباس به معنای سفید کردن آن است و به اصحاب عیسی علیه السلام از آنرو حواریون گفته اند که لباسشوی و سفیدکننده لباس بودند.
خلیل بن احمد (ذیل «حور») نوشته است پس از آن که اطلاق نام حواریون به یاران عیسی علیه السلام در میان عرب رواج یافت، تعبیر حواری برای هر یاور و ناصری به کار رفت.
زجاج و ابومنصور ازهری گفته اند حواریون افراد برگزیده پیامبران و کسانی اند که خود را برای ایشان خالص کرده اند.
ابن منظور، حدود سه قرن بعد و با استناد به اقوال پیشینیان، نوشته که تأویل حواریون در لغت عبارت از کسانی است که اخلاص ورزیدند و از هر عیبی پاک شدند .

← غیر عربی بودن واژه حواریون
در قرآن کریم، این واژه به صورت حواریون سه بار و به صورت حواریین دوبار ذکرشده که در همه موارد برای اشاره به یاران خاص حضرت عیسی علیه السلام است.
در قرآن، در عباراتی مدح آمیز و کوتاه و با تعابیری تقریبآ مشابه، درباره ایمان و یاری رساندن حواریون به خدا و رسولش سخن گفته شده است و ایشان افرادی مؤمن و نمونه از حیث اجابت دعوت خدا و پیامبرش تصویر شده اند.
بنابر قرآن کریم، خدا به حواریون وحی کرد که به او و رسولش ایمان بیاورند.
آنان پذیرفتند و از عیسی خواستند مائدهای آسمانی برایشان فرو فرستد تا از آن بخورند و دلهایشان آرام یابد و به صدق گفتار او پی ببرند.
خدا در پی درخواست عیسی فرمود که آن را فرو خواهد فرستاد. در سوره آل عمران آمده است که وقتی عیسی در میان بنی اسرائیل افرادی را طلبید که یاران او در راه خدا باشند، حواریون دعوت او را اجابت کردند و به پیروی از رسول خدا و ایمان به آنچه نازل کرده است، گواهی دادند. در آیه چهاردهم سوره صف ــکه ناظر بر آیه ۵۲ سوره آل عمران ا ...

حواریون در جدول کلمات

ا ز حواریون حضرت عیسی
از حواریون حضرت عیسی(ع)
از حواریون خاین
یهودا
از حواریون دوازده گانه عیسی
یوحنا

حواریون را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• از یاران عیسی در حل جدول   • نام یاران حضرت عیسی   • ازیاران عیسی درجدول   • از القاب باریتعالی   • نام یاران عیسی   • تن فروشی که عیسی او را از سنگسار نجات داد   • حواریون چه کسانی بودند   • گیاه علف گربه در حل جدول   • معنی حواریون   • مفهوم حواریون   • تعریف حواریون   • معرفی حواریون   • حواریون چیست   • حواریون یعنی چی   • حواریون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حواریون

کلمه : حواریون
اشتباه تایپی : p,hvd,k
عکس حواریون : در گوگل

آیا معنی حواریون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )