برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

حمایت از مستضعفان (قرآن)

حمایت از مستضعفان (قرآن) در دانشنامه اسلامی

حمایت از مستضعفان (قرآن)
حمایت خدا از مستضعفان، با سفارش درباره حفظ حقوق کودکان مستضعف و رعایت عدالت درباره آنان همراه است، اعلان حمایت خدا از مستضعفان زمین با وعده پیروزی نهایی و به حکومت رسیدن آنان است.
حمایت خدا از مستضعفان، با سفارش درباره حفظ حقوق کودکان مستضعف و رعایت عدالت درباره آنان همراه است، چنانکه می فرماید:«ویستفتونک فی النّسآء قل اللّه یفتیکم فیهنّ وما یتلی علیکم فی الکتـب فی یتـمی النّسآء الّتی لاتؤتونهنّ ما کتب لهنّ وترغبون أن تنکحوهنّ والمستضعفین من الولدن وأن تقوموا للیتـمی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیما » از تو درباره زنان سؤ ال می کنند، بگو خداوند در این زمینه به شما پاسخ می دهد و آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوق آنها را به آنها نمی دهید و می خواهید با آنها ازدواج کنید و همچنین درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است (قسمتی از سفارشهای خداوند در این زمینه می باشد، و نیز به شما سفارش می کند که) با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکیها انجام می دهید خداوند از آن آگاه است (و به شما پاداش مناسب می دهد). .
حقوق یتیمان
خداوند در این آیه شریفه درباره حقوق یتیمان به طور کلی تاکید کرده و می گوید: (و خدا به شما توصیه میکند که در مورد یتیمان به عدالت رفتار کنید). از ظاهر سیاق و زمینه کلام چنین بر می آید که اگر خدای تعالی دراینجا متعرض حکم یتامای مردم و کودکان مستضعف شده ، از این جهت بوده که به حکم زنان اتصال دارد و مربوط به آن است ، همچنانکه در اول سوره نیز متعرض مساله ایتام مردم شد و این نه بدان جهت است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله فتوای آنان را خواسته بودند بلکه همانطور که گفتیم صرفا برای این بود که به احکام سایر زنان ارتباط داشت و گر نه مساله استفتاء تنها در مورد زنان شده ، بدان جهت که زن هستند نه بدان جهت که زنان یتیم دارند.جمله : « و المستضعفین من الولدان » ، این جمله عطف است بر جمله : « یتامی النساء » ، چون از پدر مرده ها تنها کودکان را ارث نمی دادند و آنها را استضعاف می کردند و از ارث محروم می ساختند به این بهانه که اینها سوار بر مرکب های جنگی نمی شوند واز حریم خانواده دفاع نمی کنند.
← تفسیر منت إلهی
لزوم حمایت مؤمنان از مردان، زنان و کودکان ...

حمایت از مستضعفان (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حمایت از مستضعفان (قرآن)   • مفهوم حمایت از مستضعفان (قرآن)   • تعریف حمایت از مستضعفان (قرآن)   • معرفی حمایت از مستضعفان (قرآن)   • حمایت از مستضعفان (قرآن) چیست   • حمایت از مستضعفان (قرآن) یعنی چی   • حمایت از مستضعفان (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حمایت از مستضعفان قرآن

کلمه : حمایت از مستضعفان (قرآن)
اشتباه تایپی : plhdj hc lsjquthk (rvHk)
عکس حمایت از مستضعفان (قرآن) : در گوگل

آیا معنی حمایت از مستضعفان (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )