برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

حلق و تقصیر

حلق و تقصیر در دانشنامه اسلامی

حلق و تقصیر
حَلْق (تراشیدن موی سر) و تقصیر (کوتاه کردن موی سر یا ناخن) از واجبات حج و عمره اند که در موارد مختلف یکی از آنها انجام می شود. حلق و تقصیر مانند سایر اعمال حج و عمره، از عبادات به حساب می آیند و مانند نماز نیاز به قصد قربت دارند.
راغب اصفهانی در کتاب مفردات: می گوید اصل حلق به معنی گلو است و در قطع مو (تراشیدن) نیز به کار رفته است. از این مادّه فقط دو مورد در قرآن یافت می شود که هر دو مربوط به حج است. تقصیر نیز از ماده «قصر» به معانی کوتاه کردن و زندانی کردن است.
در اصطلاح فقهی، «حلق» به معنای تراشیدن موی سر با تیغ و «تقصیر» به معنای کوتاه کردن بخشی از موهای سر یا ناخن ها در حج یا عمره است.

حلق و تقصیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حلق و تقصیر   • مفهوم حلق و تقصیر   • تعریف حلق و تقصیر   • معرفی حلق و تقصیر   • حلق و تقصیر چیست   • حلق و تقصیر یعنی چی   • حلق و تقصیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حلق و تقصیر

کلمه : حلق و تقصیر
اشتباه تایپی : pgr , jrwdv
عکس حلق و تقصیر : در گوگل

آیا معنی حلق و تقصیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )