برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

حفظ

/hefz/

مترادف حفظ: صیانت، محارست، محافظت، نگهداری، پشتیبانی، حمایت، ازبر کردن، به خاطر سپردن ، بر، به خاطرسپاری، ضبط، پاس، یاد، ذهن، خاطر، حافظه

متضاد حفظ: فراموش کردن، ذهول

برابر پارسی: نگهداری، از بر، یادسپاری، نگهبانی

معنی حفظ در لغت نامه دهخدا

حفظ. [ ح ِ ] (ع مص ) نگاه داشتن. نگه داشتن. نگاهداشت. نگهداری. نگهداشت. گوش داشتن. حیاطة. وقایة. حراست. صیانت. محافظت ، حرس. بقو. بقاوت. نگاهداری کردن. نگهداری کردن. بازداشتن شیئی از زیان و هلاک : احسن اﷲ حفظک و حیاطک. (تاریخ بیهقی ص 298).
حفظ و عون خدای عزّوجل
بر سر و تنش خود و خفتان باد.
مسعودسعد.
از حفظ و عون یزدان در گرم و سرد دهر
بر شخص عالی تو شعار و دثار باد.
مسعودسعد.
و ضبط مسالک و حفظ ممالک... بسیاست منوط. (کلیله و دمنه ). بذات خویش بحفظ خزانه ٔ جواهرقیام کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- حفظ آبرو کردن ؛ محافظت حسن شهرت خود کردن و آن را نگاه داشتن.
- فی حفظاﷲ، او فی کنف اﷲ و فی حرزاﷲو فی ستراﷲ ؛ خدانگاهدار. خدانگهدار.
|| نگاهبانی. نگهبانی.
- حفظ سر ؛ کتمان سر. رازپوشی. پوشیدن راز.
|| از بر بکردن. (تاج المصادر بیهقی ). از برکردن. فراگرفتن. برکردن. یاد گرفتن. (زوزنی ). بیاد گرفتن. نگاه داشتن. [ در همین معنای از بر کردن ]. و در فارسی آنرا با شدن و کردن صرف کنند. بیاد سپردن. بخاطر سپردن. الحفظُ ضبطُالصوَر المدرکة. (تعریفات ) :
زمانه گفته ٔ من حفظ کرد و نزدیک است
که اخترانش بر آفتاب و مه خوانند.
مسعودسعد.
و بحقیقت بباید دانست که فائده درفهم است نه در حفظ. (کلیله و دمنه ). || هوشیاری. (منتهی الارب ).
- حفظ مال ؛ چرانیدن شتران و گوسفندان را. (منتهی الارب ).
|| (اِ) یاد. مقابل نسیان. || حافظه. قوه ٔ حافظه : مفاصل را تیز گرداند و حفظ را تیز کند و دل را قوت دهد. (نوروزنامه ).

معنی حفظ به فارسی

حفظ
نگهداری کردن، جلوگیری کردن ازنابودشدن
۱ - ( مصدر ) نگاهبانی کردن نگهداری کردن چیزی را. ۲ - ( اسم ) نگهبانی نگهداری: (وی بر حفظ مقام خود قادر نیست ) ۳ - ( مصدر ) بیاد سپردن از بر کردن بیاد داشتن : حفظ شعر . ۴ - ( اسم ) یاد : از حفظ نطق کرد . ۵ - حافظه : حفظش قوی است . یا حفظ تماس . نگهداری و ادام. تماس با قوای خودی. یا حفظ صحت . بهداشت حفظ الصحه . یا حفظ عهد . امتثال واجبات و دوری از محرمات . یا حفظ غیب . پاس خاطر شخص غایب داشتن .
[save] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] یکی از زیرگزینه های پرونده که برای ذخیره کردن شکلِ موجودِ پرونده در حافظه به کار می رود متـ . حفظ کردن
دهی است از دهستان هیربخش مرکزی شهرستان اردبیل
( اسم ) بهداشت . یا دایره ( دائره اداره ) حفظ الصحه . دایره ای ( ادارهای ) که موظف بهداشت عمومی است : ایجاد دایره حفظ الصحه ( در عهد ناصر الدین شاه )
نگاهداشتن تندرستی
( مصدر ) حفظ غیب
یاد کردن بخوبی غائبی را
پسر سعدالله خان وزیر شاه جهان وی مردی بخشنده و کریم بود
[fertility preservation] [علوم سلامت] حفظ توانایی بارور شدن و تسهیل سلامت باروری ازطریق آموزش و مشاوره و درمان
[save as] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] یکی از زیرگزینه های پرونده که برای ذخیره کردن شکل موجود پرونده همراه با تغییر نام یا جای آن در حافظه به کار می رود
[gloss retention] [خوردگی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] میزان حفظ برقۀ (sheen) اولیۀ پوشش
...

معنی حفظ در فرهنگ معین

حفظ
(حِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) نگاهبانی کردن ، نگه داری کردن . ۲ - به ذهن سپردن ، در حافظه نگاه داشتن . ۳ - (اِ.) یاد، ذهن . ۴ - جلوگیری از ایجاد خدشه یا آشفتگی .

معنی حفظ در فرهنگ فارسی عمید

حفظ
۱. نگهبانی کردن، نگهداری کردن.
۲. جلوگیری از نابود شدن چیزی.
۳. یاد گرفتن و ازبر کردن شعر یا مطلبی.
پیشگیری از بیماری، بهداشت.
پاس خاطر شخص غایب داشتن، در غیاب کسی از او به نیکی یاد کردن.

حفظ در دانشنامه اسلامی

حفظ
حفظ در دو معنا استعمال شده است.از حفظ به معنای نخست به مناسبت در بابهایی نظیر جهاد، ودیعه، اطعمه و اشربه و حدود سخن گفته اند.۱-مراقبت و نگهداری کردن از کسی یا چیزی.۲-به یاد سپردن.
حفظ به معنای نخست عبارت است از نگهداری و محافظت کردن از کسی یا چیزی به منظور دفاع از آن یا جلوگیری از وارد آمدن آسیب به آن.
احکام حفظ به معنای نخست
حکم حفظ و نیز چگونگی آن بر حسب متعلق حفظ، از قبیل جان، آبرو، مال و امانت، متفاوت است.
← حفظ جان
← احکام حفظ به معنای دوم
...
حفظ
معنی حَفِظَ: حفظ کرده(حفظ:ضبط کردن صورت آن چيزي است که براي ما معلوم شده است ، بطوري که هيچ دگرگوني و تغييري در آن پيدا نشود)
معنی ﭐحْفَظُواْ: حفظ کنيد
معنی رِعَايَتِهَا: حفظ آن - رعايت آن
معنی تَتَّقُونَ: مي پرهيزيد - خود را حفظ مي کنيد
معنی لَا يَتَّقُونَ: نمي پرهيزند - خود را حفظ نمي کنند
معنی وَقَانَا: ما را حفظ كرد - ما را نگه داشت
معنی وَقَاهُ: او را حفظ كرد - او را نگه داشت
معنی وَقَاهُمْ: آنان را حفظ كرد - آنان را نگه داشت
معنی يَعْصِمُکُم: شما را نگه مي دارد - شما را حفظ مي کند
معنی ﭐعْتَصِمُواْ: چنگ زنيد-خود را حفظ کنيد
معنی ﭐسْتُحْفِظُواْ: ازآنان خواسته شده بود حفظ کنند(با جديت)
تکرار در قرآن: ۴۴(بار)
نگاهداری. مراقبت. هیچ کس نیست مگر بر او نگهبانی هست حفیظ: به معنی حافظ و مبالغه است . * برای انسان از پس و پیش تعقیب کنندگانی هست او را از امر خدا حفظ می‏کنند. ظاهراً مراد از «امر اللّه» تصادفات و بلاها است اگر از معقبات مراد ملائکه باشد قهراً به اعتبار جماعت است و تأنیث لقطی است یعنی جماعت معقّبات در «تلو» گذشت که صفت ملائکه با الف و تا جمع بسته نمی‏شود . با توجّه به آیه قبل که حاکی از علم و اطلاع خدا از اعمال بندگان است می‏شود گفت که این تعقیب کنندگان نویسندگان اعمال و در عین حال حافظ انسان اند نظیر آیه . * ممکن است مراد از «رسلنا» همان «حفظة» بوده باشند در این صورت با ملاحظه آیه «وَاِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظینَ...»که گذشت معنی و هم کات ...


حفظ در جدول کلمات

حفظ | امان
پناه
حفظ سلامت
بهداشت
حفظ کردن
نگهداشتن, نگه داشتن
این موسسه مستقل به موجب قانون بانکی و پولی کشور در تاریخ 1339 به منظور حفظ ارزش پول تشکیل شد
بانک مرکزی یران
علم حفظ تعادل میان درآمد و خرج و میان مناسبات تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه ریزی درازمدت و کوتاه مدت و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی و ارتقای شئون ما لی کشور یا خانه
اقتصاد
علم حفظ تعادل میان درآمد و خرج | میان مناسبات تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه ریزی درازمدت و کوتاه و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی
اقتصاد
فرایندی برای رسدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی | در حالی که محیط زیست نیز حفظ شود
زه کشی
فرایندی برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی در حالی که محیط زیست حفظ شود
زه کشی
فرایندی برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی در حالی که محیط زیست نیز حفظ شود
زه کشی
محل حفظ و نمایش آثار باستانی و هنری
اوقات, موزه

معنی حفظ به انگلیسی

protection (اسم)
حمایت ، حفاظت ، سایه ، حفاظ ، محافظت ، حفظ ، حراست ، نیکداشت ، تامین نامه ، حجر ، سوگیری
retinue (اسم)
همراهان ، ملتزمین ، نگهداری ، حشمت ، حفظ ، حشم ، خدم وحشم
preservation (اسم)
جلو گیری ، نگهداری ، حفظ ، حراست

معنی کلمه حفظ به عربی

حفظ
حفظ , حماية
نظافة
الحفاظ علي الأمن
الحفاظ علي الأمن القومي
الحفاظ علي الحياد
الحفاظ علي سيادة البلاد
حماية
شرطة
استظهر
احم , استظهر , امن (فعل ماض) , سياج , مربي
استظهار
الحفاظ علي وحدة الأرضي
مع الإحتفاظ بـ

حفظ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیازعلی شمس
نگهداشت
مائده شیخی
نگهداری
اشکان
این واژه ایرانی است:

از لغت اوستایی haf* یا hap* به معنای نگهداری نگهبانی to keep-observe واژه هپز یا هفز به دست آمده است که عرب آنرا حفظ مینویسد. شیوه ساخت لغت هفز (هف ز) مانند شیوه ساخت واژگان لپز=لفظ (لپ ز/س در بلوچستان لبز-لبزان) و لیس (لیه ز/س) است. در اوستایی و در سغدی واژگان haptī و hafšī به معنای نگهداری و در پارسی میانه habz از ریشه هپ به دست آمده اند. بدینسان روشن میشود که واژگان حافظ و محفوظ و محفظه و محافظت و حفیظ و محافظ را عرب از روی ریشه ایرانی هفز جعل کرده است.

از لغت اوستایی sep* به معنای مراقبت مواظبت to take care of-observe واژه اسپه espah را ساخته‌اند که هم اکنون در گویش خوانساری به معنای سگ و همتای لغت سباکا در زبان روسی است.*پیرس:

Etymological Dictionary of the Iranian Verb

(Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series)


نیک
این واژه در جایگاه های گوناگونی به کار می رود:
نگهداری، نگهداشت، نگاهداشت، نیکداشت
ماندگاری، پایایی
از بر کردن، به یاد سپردن
ایرزاد
حفظ
واژهء اربیده شدهء پارسی : هِفز
این واژه در کارواژهء آمیختهء : نِهُفتُن به جا مانده است.
نِهُفتَن : نِ - هُفت- اَن
نِ = پیشوند به مینهء زیر ، پایین
اَن = پسوند کُنندگی
هُفت = نگهداشتن و هم ریشه با واژه های اروپایی :
انگلیسی : hold
آلمانی : halt
می توان به چهر و شکل هِفزیدن و هِفزاندن با نگر به ساختار دستور زبانی و گویشوری پارسی امروز آن را گُسترد
هِفز ، هفزه ، هفزا ، هفزنده ، هفزند ، هفزَن ، هفزان ، هفزَک ، هفزاک ، هفزال ، هفزیل ، هفزِمان ، هفزگر ، هفزش ، هفزشمند ، هفزشور ، هفزشگر ، هفزشگاه ، هفزشکده ، هفزگاه...
پیش نهاد دویوم :
می توان از ریشهء هُفت یا هِفت به دیس :
هُفتَن ، هِفتن آن را دوباره زایا ساخت.
بیگی
معنی حفظ
نگهداری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حفظ قران مجازی   • روش حفظ قران   • نرم افزار حفظ قرآن   • حفظ قران برای کودکان   • برنامه حفظ قران   • روش حفظ قرآن درخانه   • حفظ تلفنی قرآن   • فواید حفظ قران   • معنی حفظ   • مفهوم حفظ   • تعریف حفظ   • معرفی حفظ   • حفظ چیست   • حفظ یعنی چی   • حفظ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حفظ

کلمه : حفظ
اشتباه تایپی : ptz
آوا : hefz
نقش : اسم
عکس حفظ : در گوگل

آیا معنی حفظ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )