برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

حضرت نوح علیه السلام

حضرت نوح علیه السلام در دانشنامه اسلامی

حضرت نوح علیه السلام
حضرت نوح علیه السلام اولین پیغمبر اولواالعزم است که خدای عزوجل او را با کتاب و شریعت فرستاده است، بنابراین، کتاب او اولین کتاب آسمانی است. آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، ولی قوم او جز به استهزاء و نسبت جنون به او دادن عکس العملی از خود نشان ندادند تا آن که در آخر از پروردگار خود یاری طلبید. نوح پس از امر الهی و با تایید و تسدید خداوند، مشغول ساخت کشتی شد و پس از اتمام، امر خدای تعالی مبنی بر نزول عذاب وطوفان سهمگین صادر شد و به جز افرادی که مقدر شده بود، همگی هلاک شدند.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: اسم حضرت نوح عبدالغفار بوده و جهت آن که آن حضرت را نوح نامیدند این بود که: زیاد بر حال خود گریه و نوحه می کرد.
مردی شامی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید که اسم نوح چه بود؟ آن حضرت فرمود: اسم نوح (سکن) بود و به این علت نوح نامیده شد که او نهصد و پنجاه سال با نوحه و بی تابی قوم خود را به سوی دین حق دعوت می کرد.
نوح علیه السلام بن لامک بن متوشلخ بن أخنوخ - و هو إدریس علیه السلام - بن یارد بن مهلائیل بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم.
نام حضرت نوح علیه السلام 43 بار در قرآن کریم آمده است و یک سوره به نام او اختصاص داده شده است و حدود 114 آیه از آیات قصص قرآنی درباره شخصیت نوح و دعوت او می باشد او نخستین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده است.
بعثت و رسالت نوح علیه السلام بشر بعد از حضرت آدم علیه السلام به صورت یک امت ساده و بسیط زندگی می کرد و فطرت انسانیت خود را راهنمای زندگی خود داشت، تا آن که رفته رفته روح استکبار در او پیدا شد و گسترده گشت و در آخر، کارش به استعباد یکدیگر انجامید، بعضی بعض دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیردستان ما فوق خود را رب خود پنداشتند و همین پندار بذری بود که کاشته شد، بذری که هر زمان و در هر جا که کاشته شود و سپس جوانه بزند و سبز شود و رشد کند، چیزی به جز دین و ثنیت و اختلاف شدید طبقاتی یعنی استخدام ضعفا بوسیله اقویا و برده گرفتن و دوشیدن افراد ذلیل بوسیله قدرتمندان را به بار نمی آورد، آری همه اختلاف ها و کشمکش ها و خونریزی های بشر از آنجا آغاز گردید.
در زمان نوح علیه السلام فساد در زمین شایع گشت و مردم از دین توحید و از سنت ...

حضرت نوح علیه السلام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حضرت نوح علیه السلام   • مفهوم حضرت نوح علیه السلام   • تعریف حضرت نوح علیه السلام   • معرفی حضرت نوح علیه السلام   • حضرت نوح علیه السلام چیست   • حضرت نوح علیه السلام یعنی چی   • حضرت نوح علیه السلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حضرت نوح علیه السلام

کلمه : حضرت نوح علیه السلام
اشتباه تایپی : pqvj k,p ugdi hgsghl
عکس حضرت نوح علیه السلام : در گوگل

آیا معنی حضرت نوح علیه السلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )