برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

حدیث مصحف

معنی حدیث مصحف در لغت نامه دهخدا

حدیث مصحف. [ ح َ ث ِ م ُ ص َح ْ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از سیزده قسم حدیث های صحیح و حسن. (کشاف اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة).

معنی حدیث مصحف به فارسی

حدیث مصحف
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن

حدیث مصحف در دانشنامه اسلامی

حدیث مصحف
حدیث مصحف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری گفته می شود که به سبب تغییر نقطه ها بعضی از حروف آن تغییر یابد.
حدیث مصحف در نزد علمای حدیث دارای معانی گوناگون است که عبارتند از:۱- حدیثی است که در لفظ یا معنای آن و یا هر دو تغییر ایجاد شده باشد.۲- حدیثی است که تغییر حرف یا حروفی از آن به سبب تغییر نقطه ها صورت گرفته باشد ولی شکل ظاهری آن محفوظ باشد.۳- حدیثی است که قسمتی از سند یا متن آن به مشابه خود تغییر یافته باشد مشابهت دو کلمه ممکن است در کتابت باشد مانند تصحیف «مراجم» به «مزاحم» و «برید» به «یزید» و ممکن است در معنا و مفاد حدیث باشد مانند: «عنزه» در حدیث «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلّم) یجعل العنزه بین یدیه اذا صلی و کان ذلک لیستتر بها عن الماره» که به معنای عصا است ولی آن را به نام قبیله معنا کرده اند.بعضی حدیث مصحف و حدیث محرف را یکی شمرده اند.
وجه تسمیه مصحف
راجع به وجه نام گذاری «حدیث مصحف» گفته شده:در گذشته گروهی بودند که علم را از محضر استاد فرا نمی گرفتند بلکه به کتب و صحف مراجعه می کردند لذا به صحفیین نام گذاری شدند یعنی کسانی که از روی کتاب و دفتر می خوانند و چون نگارش لغات عربی در آن زمان بدون نقطه صورت می گرفت در هنگام قرائت این الفاظ خطاء و اشتباه پیش می آمد بر اثر شیوع استعمال به کسی که خطا می کرد نیز «قد صحف» اطلاق کردند یعنی کار وی مانند کار کسی است که از روی کتاب و دفتر می خواند.
انواع حدیث مصحف
حدیث مصحف دو نوع است:۱- لفظی ۲- معنوی
تعبیرات مترادف
...
حدیث مصحف
حدیث مُصَحّف یا تصحیف حدیثی است که قسمتی از سند یا متن آن به طور سهوی به کلمه یا عبارت مشابه تغییر یافته است. عامل اصلی تصحیف، اشتباه در شنیدن، دیدن یا قرائت حدیث است.
«تصحیف» در لغت، به معنای خطا کردن در خواندن و نوشتن بر اثر شباهت حروف، تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه های آن است. «مُصحَّف» کلمه یا عبارتی است که هنگام نوشتن یا خواندن تغییر داده شده باشد؛ و در اصطلاح حدیث پژوهان، حدیثِ «مُصحَّف» حدیثی است که قسمتی از سند یا متن آن (به طور سهوی) به کلمه یا عبارت مشابه آن تغییر یافته باشد؛ ...

حدیث مصحف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث مصحف   • مفهوم حدیث مصحف   • تعریف حدیث مصحف   • معرفی حدیث مصحف   • حدیث مصحف چیست   • حدیث مصحف یعنی چی   • حدیث مصحف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث مصحف

کلمه : حدیث مصحف
اشتباه تایپی : pnde lwpt
عکس حدیث مصحف : در گوگل

آیا معنی حدیث مصحف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )