برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

حافظ ابرو

معنی حافظ ابرو در لغت نامه دهخدا

حافظ ابرو. [ ف ِ ظِ اَ ] (اِخ ) شهاب الدین عبداﷲبن عبدالرشید، معروف به حافظ ابرو.یکی از مورخین نامی دوره ٔ تیموری. از آغاز زندگانی او آگاهی کافی در دست نیست. در نام و نسب او نیز اختلاف است ولی خود او در مقدمه ٔ تاریخ ملوک کرت (نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ ملک ) نام خود را «عبداﷲبن لطف اﷲبن عبدالرشید السپهدارنی [ ؟ ] المدعو بحافظ أبرو» آورده و برای خود لقبی یاد نکرده است ، لیکن عبدالرزاق سمرقندی صاحب «مطلعالسعدین » لقب او را نورالدین گفته ، و فصیحی خوافی که معاصر اوست در مجمل فصیحی او را شهاب الدین خوانده . راجع به لقب «حافظ ابرو» در نامه ٔ دانشوران آمده است : در تسمیه ٔ حافظ مذکور به ابرو بعضی میگویند که ابروی پیوسته ٔ زیبائی داشته است به حدی که سبب شهرت وی گردیده و به آن عضو ممتاز و در میان مردم مرسوم و معلوم شده چنانکه یکی از امراء عثمانیه بهمین جهت بعنوان قره قاش مشهور گردیده است. و ظن بعضی آنکه مشارالیه که از اهل خراسان بوده همانا اصلاً از الکای اِبَر خراسان که در حدود بسطام است بوده و ابری به ابرو تحریف یافته ، و بهر حال او را به لقب حافظ می خوانده اند به یکی از دو جهت : یا قرآن مجید را از بر داشته و یا یک صدهزار حدیث حفظ کرده است چه این لقب در اصطلاح مسلمین به یکی ازاین دو معنی اطلاق میگردد، و بعضی گمان برده اند که تحریف آبِرو باشد و این درست نیست ، چه خود او گوید:
بنده ٔ کمترین دولتخواه
کاتب العبد عبد [ ظ: ابن ] لطف اﷲ
آنکه شهرت بحافظ ابرو
یافته پیش میر و شاه و سپاه.
در محل تولد حافظ ابرو نیز اختلاف است. عبدالرزاق سمرقندی تولد او را در هرات و محل نشو و نمای او را همدان گفته و در مطلعالسعدین گوید: «... المشتهر بحافظ ابرو الهروی مولداً الهمدانی غفر اﷲ له ». قاضی نوراﷲ شوشتری و دیگران حافظ را همدانی گفته اند.فصیحی خوافی او را خوافی شمرده . عموم مورخین به متابعت از عبدالرزاق او را هراتی خوانده اند لیکن گفته ٔ فصیحی خوافی متقن تر است. تاریخ تولد حافظ نیز روشن نیست ، در نامه ٔ دانشوران آمده : «... و از عهد سلطنت شاهرخ نیز قریب بیست وهشت سال دریافته است ». هم در کتاب مزبور درباره ٔ معاصرین حافظ گوید: «و از مشاهیر رجال که حافظ ابرو با ایشان سمت معاصرت بلکه با بعضی معاشرت داشته یکی مولانا شرف الدین علی یزدی ...

معنی حافظ ابرو به فارسی

حافظ ابرو
شهاب الدین عبد الله بن عبد الرشید مورخ نامی دوره تیموری ( ف. ۸۳۴ ه. ق . ) وی در درباره امیر تیمور بود و در سفرها نیز در رکاب او حرکت میکرد و پس از تیمور نزد شاهرخ پایه ارجمند یافت و مقرب شاه گردید و همواره در سفر و حضر ملازم بود . حافظ ابرو برموز و آیین تاریخ نویسی آگاه بود و مخصوصا از احوال و امور روزانه سیاست زمانه خود اطلاع کافی داشته و در نوشته های خود تا حد امکان آنچه را که میدید یا از اشخاص موثق میشنیده معتبر دانسته و کمتر بافسانه و حکایت پرداخته است و در منقولات خود غالبا جانب حقیقت و راستی را گرفته . وی زبانهای عربی و ترکی را میدانسته و در سرودن شعر نیز دست داشته آثار مهم او عبارتند از : کتاب جغرافیا ( ۸۱۷ ) ذیل ظفر نامه شاهی تاریخ شاهرخ ذیل جامع التواریخ رشیدی .

حافظ ابرو در دانشنامه اسلامی

حافظ ابرو
حافظِ ابرو، مورخ و جغرافیانویس ایرانی سده هشتم و نهم بود.
نام کامل وی مولانا شهاب الدین عبداللّه بن لُطف اللّه بن عبدالرشید و شهرتش حافظ ابروست. برخی مؤلفان نام وی را با نام پدرش اشتباه کرده اند، چنان که عبدالرزاق سمرقندی (متوفی ۸۸۷) و، به پیروی از او، خواندمیر (متوفی ۹۴۲) نام و لقب نورالدین لطف اللّه را برای حافظ ابرو ذکر کرده اند.
سبب شهرت وی به حافظ ابرو
سبب شهرت وی به حافظ ابرو به روشنی دانسته نیست. اعتمادالسلطنه در این باره وجوهی ذکر کرده است: گفته اند وی ابروی پیوسته خوش نما و زیبایی داشته و نیز گفته اند اهل اَبر در نزدیکی بسطام بوده و ابری به ابرو تحریف شده است.
سبب نامگذاری وی به حافظ
درباره سبب نامگذاری وی به حافظ نیز گفته اند وی حافظ قرآن مجید یا احادیث پیامبر بوده است.
علت حافظ آبرو خواندن
...
شهاب الدین عبداللّه خوافی متوفای 833 هجری قمری در هرات تولد یافت،در همدان علم آموخت و به سال 833 هجری در زنجان وفات یافت.وی از روزگار تیمور جزو رجال دربار بود و به عنوان بازیگر شطرنج نیز شهرت یافت.شاهرخ،نوادۀ تیمور که ضمن سفرهای زمینی ودریایی حافظ ابرو را به همراه خود می برد، او را مورخ رسمی دربار کرده و وظایف علمی مختلف به عهدۀ او گذاشته بود که از آن جمله تألیف یک کتاب جغرافیایی بود که گرچه نام و عنوان آن نامعلوم است، اما دارای اهمیت ویژه است.
دربارۀ زندگی و احوال حافظ ابرو اطلاع چندانی در دست نیست و آنچه از نام و خاستگاه و احوال او می دانیم و همواره در منابع تکرار شده از خلط و اشتباه خالی نیست.فصیح خوافی نام و لقب او را«شهاب الدین عبداللّه الخوافی»آورده و این مطابق است با آنچه حافظ ابرو در ذیل ظفرنامه شامی و مقدمه تاریخ آل کرت آورده و خود را«عبد اللّه بن لطف اللّه بن عبدالرشید...المدعو بحافظ ابرو»خوانده است.لقب او را نیز نور الدین و هم شهاب الدین آورده اند.
دربارۀ آثار حافظ ابرو محققان به تفصیل بحث کرده اند با این همه کتاب مجمع التواریخ او هنوز به درستی و دقت بررسی نشده و بسیاری از آثار تاری ...

حافظ ابرو در دانشنامه ویکی پدیا

حافظ ابرو
شهاب الدین عبدالله (یا نورالله) بن لطف الله بن عبدالرشید خوافی معروف به حافظِ اَبرو (درگذشتهٔ ۸۳۳ هـ. ق) تاریخنگار و جغرافیدان مشهور ایرانی در عصر تیموری صاحب آثاری در تاریخ اسلام و ایران؛ به ویژه مربوط به دوره تیمور و شاهرخ است.
کتاب جغرافیای او که به ویژه در فصول مربوط به ایران و فرارود (ماوراءالنهر) آکنده از اطلاعات مهم تاریخی است، از مهم ترین آثار او به شمار می رود. بخشی از اطلاعاتی که حافظ ابرو از خصوصیات جغرافیایی سرزمینهای اسلامی به دست داده چنان که خود اشاره کرده، محصول مشاهدات خود اوست. چه، در سفرهای جنگی تیمور از فرارود و ایران تا شام همه جا حضور داشته و از این جهت آگاهی های بی همتایی گردآورده که امروز برای بررسی جغرافیای طبیعی و انسانی شهرهای کهن سرزمینهای اسلامی بسیار مهم می نماید.
این کتاب همچنین برای اطلاع از نام و نشان و مضمون بعضی آثاری که از منابع حافظ ابرو بوده و اینک در دست نیست، بسیار مهم است.
باغمزار و مسجد حافظ ابرو مربوط به دوره تیموریان - دوره صفوی است و در خواف، خیابان حافظ ابرو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۷۳۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حافظ ابرو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
کسی که از آبرو محافظت می کند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زبده التواریخ حافظ ابرو   • نویسنده روسی شنل   • جغرافیای حافظ ابرو   • زندگینامه حافظ ابرو   • مجمع التواریخ حافظ ابرو   • جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو   • حافظ ابرو خوافی   • جامع التواریخ   • معنی حافظ ابرو   • مفهوم حافظ ابرو   • تعریف حافظ ابرو   • معرفی حافظ ابرو   • حافظ ابرو چیست   • حافظ ابرو یعنی چی   • حافظ ابرو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حافظ ابرو

کلمه : حافظ ابرو
اشتباه تایپی : phtz hfv,
عکس حافظ ابرو : در گوگل

آیا معنی حافظ ابرو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )