جنسیت

/jensiyyat/

برابر پارسی: نرولاسی

معنی انگلیسی:
sexuality, generic state, homogeneity, gender, sex

لغت نامه دهخدا

جنسیت. [ ج ِ سی ی َ ] ( ع مص جعلی ) همجنسی.حالت و کیفیت جنس. ( فرهنگ فارسی معین ) :
همه جنس از گور و گاو و پلنگ
بجنسیت آرند شادی بچنگ.
نظامی.
جاذبه جنسیت است اکنون ببین
که تو جنس کیستی از کفر و دین.
مولوی.
گر نه جنسیت بدی از من در او
کی رخ آوردی بمن آن زشت رو؟
مولوی.
|| ( اصطلاح جدید ) رجولیت یا انوثیت افراد. ( فرهنگ فارسی معین ).

جنسیة. [ ج ِ سی ی َ ] ( ع مص جعلی ) برابری و نسبت. || مشابهت و موافقت. ( ناظم الاطباء ). || ( اِ ) شناسنامه و سجل.

فرهنگ فارسی

حالت یاماهیت جنس
( مصدر ) ۱- حالت و کیفیت جنس . ۲- رجولیت یاانوثیت افراد .

فرهنگ معین

(جِ یَّ ) [ ع . ] (مص جع . ) ۱ - چگونگی جنس . ۲ - زن یا مرد بودن افراد.

فرهنگ عمید

۱. هم جنس بودن.
۲. نر یا ماده بودن.

فرهنگستان زبان و ادب

[روان شناسی] ← جنسانیت
{gender} [مطالعات زنان] مجموعۀ ویژگی های فیزیکی و رفتاری و فرهنگی و روان شناختی که معمولاً در یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث یافت می شود

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] جنسیت یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و از معقولات ثانی منطقی است.
مفهوم جنسیت، کلیت، عرضیت، نوعیت و مانند آنها از آن امور ذهنی اند که بر ماهیت، عارض می شوند و به سبب اینکه عروض و اتصافشان در ذهن است «معقول ثانیه منطقی» نامیده می شوند؛ برای نمونه در مثال الحیوان جنس، حمل جنس برحیوان در ذهن انجام می گیرد و افزون برآن اتصاف ماهیت حیوان به صفت جنس بودن نیز در ذهن است؛ بدین سان وصف جنسیت برای حیوان که ذهن آن را بعد از حمل جنس برحیوان انتزاع می کند از معقولات ثانیه منطقی است.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.• سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة.
۱. ↑ سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۳۹.
...

[ویکی فقه] جنسیت (منطق). جنسیت یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و از معقولات ثانی منطقی است.
مفهوم جنسیت، کلیت، عرضیت، نوعیت و مانند آنها از آن امور ذهنی اند که بر ماهیت، عارض می شوند و به سبب اینکه عروض و اتصافشان در ذهن است «معقول ثانیه منطقی» نامیده می شوند؛
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۳۹.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.• سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة.
۱. ↑ سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۳۹.
...

فارسی به عربی

جنس

پیشنهاد کاربران

جنسیت به مجموعه وسیعی از انتظارات و هنجارهای مشترک اشاره می کند که به رفتار مردان و زنان، دختران و پسران مربوط می شود و طیفی از ویژگی ها و تمایزهای بین مردانگی و زنانگی را دربر می گیرد. بسته به بستر، این ویژگی ها می توانند شامل ژاد ( مانند وضعیت مرد، زن یا بیناجنس بودن ) ، ساختار اجتماعی مبتنی بر جنسیت ( مانند نقش جنسیتی ) یا هویت جنسیتی باشد. در بیشتر فرهنگ ها جنسیت به دو گروه کلی تقسیم می شود: پسر/مرد و دختر/زن. افرادی که خارج از این دو گروه باشند، خارج از جنسیت به شمار می آیند. بعضی از جوامع علاوه بر مرد و زن جنسیت های دیگری را نیز به رسمیت می شناسند، مانند هجرا در جنوب آسیا. این افراد معمولاً به عنوان جنس سوم ( و جنس چهارم و غیره ) شناخته می شوند.
...
[مشاهده متن کامل]

جان مانی، سکس شناس، تمایز واژگانی بین ژاد و جنسیت به عنوان یک نقش را در سال ۱۹۵۵ تعریف کرد. پیش از کار او، واژه جنسیت تنها برای جنس دستوری در زبان شناسی به کار می رفت. با این حال معنای جدید این واژه تا دهه ۱۹۷۰ استفاده نمی شد، در این زمان جنبش فمینیسم تمایز بین ژاد و جنسیت ( ساختار اجتماعی ) را پذیرفت. امروزه این تمایز در برخی حوزه ها، به ویژه علوم اجتماعی و اسنادی که توسط سازمان جهانی بهداشت نوشته شده اند، رعایت می شود.
کاربرد واژهٔ جنسیت در سایر حوزه ها از جمله برخی از حوزه های علوم اجتماعی، شامل مفهوم جنس ( زیست شناسی ) نیز می شود یا جایگزین آن می شود. به عنوان مثال، در تحقیقات جانوری از واژهٔ جنسیت معمولاً برای اشاره به جنس ( زیست شناسی ) جانوران استفاده می شود. این تغییر در معنای جنسیت را می توان در دهه ۱۹۸۰ ردیابی کرد. در سال ۱۹۹۳، سازمان غذا و دارو ( آمریکا ) ( FDA ) شروع به استفاده از واژهٔ جنسیت به جای جنس کرد. بعد در سال ۲۰۱۱، FDA موضع خود را عوض کرد و از واژهٔ جنس ( زیست شناسی ) به عنوان طبقه بندی زیستی و از واژهٔ جنسیت در یکی از این دو مفهوم استفاده کرد: «چه گونه یک نفر خودش را به عنوان مرد یا زن معرفی می کند» یا این که «چه گونه یک نفر براساس بروز جنسیتی اش از نهادهای اجتماعی بازخورد می گیرد».
علوم اجتماعی شاخه ای دارد که به مطالعات جنسیت اختصاص دارد. علوم دیگری مانند سکس شناسی و علوم اعصاب نیز به این موضوع می پردازند. علوم اجتماعی گاهی به جنسیت به عنوان یک ساختار اجتماعی می پردازد، و مطالعات جنسیت هم چنین از این دیدگاه به موضوع می پردازد، در حالی که پژوهش های علوم طبیعی بررسی می کند که آیا جنس ( زیست شناسی ) در مردان و زنان بر رشد جنسیت در انسان تأثیر دارد. این هر دو مطالعه بحث در مورد میزان اثرگذاری اختلاف های زیستی در شکل گیری هویت جنسیتی را می سازند. در برخی از متون انگلیسی جنس ( زیست شناسی ) ، جنسیت روان شناختی و جنسیت اجتماعی یک سه گانه را می سازند. این چارچوب برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در یک مقاله فمینیستی پیرامون تراجنسی گرایی شکل گرفت.

جنسیت
منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/جنسیت
🇮🇷 همتای پارسی: ژادینگی 🇮🇷
ژادینگی به جای واژه جنسیت از ریشه ژاد به چم جنس
ژاد: جنس
ژادینگی: جنسیت
gender

بپرس