برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1406 100 1

ثبوت

/sobut/

مترادف ثبوت: استقرار، پابرجایی، استواری، پایداری، دوام، اثبات، تایید، تحقق

برابر پارسی: ایستایی، پا برجا ماندن

معنی ثبوت در لغت نامه دهخدا

ثبوت. [ ث ُ ] (ع مص ) ایستادن. برجای ماندن. بُروک. تبراک. قرار گرفتن. || استوار شدن. پایداری. استقرار. || مداومت. || مواظبت. || ثابت شدن. تحقق. || حکم بوجود نسبت. || ثَبت. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: نزد اشاعره با لفظ کون و وجود مرادف باشد و نزد معتزله اعم از کون است و شرح آن در ذکرلفظ کون بیاید هم چنین در ذکر لفظ معلوم در این باب بیاناتی ایراد شود. و نیز اطلاق بر وقوع و ایقاع نسبت شود. و شرح آن نیز در لفظ نسبت گفته آید - انتهی.
- به ثبوت رسانیدن ؛ درست کردن.

معنی ثبوت به فارسی

ثبوت
استوارشدن، برجای ماندن، پابرجابودن، ثابت شدن امری بادلیل وبرهان، استواری، پایداری
۱- ( مصدر ) ایستادن بر جای ماندن . ۲- استوار شدن استقرار یافتن . ۳- پایدار ماندن . ۴- ثابت شدن . ۵- ( اسم ) قرار. ۶- استواری استقرار. ۷- پایداری دوام . ۸- تحقق . ۹- حکم بوجود نسبت وقوع و ایقاع نیست . ۱۱- مرحله ایرا گویند که تصاویر روی صفحه یا کاغذ عکاسی ثابت شود و برای این کار آنرا در دوای ثبوت ( حمام ثبوتت ) برای مدت کوتاهی ( ۱٠ دقیقه ) فرو برند. معمولا باید برای عمل ثبوت دو حمام هیپوسولفیت بکاربرد: حمام اول که در آن هم. نمونه هاراپشت سرهم مدت ۱٠ دقیقه نگاه میدارند حمام دوم ( تازه ) که در آن عمل ثبوت در حین همان مدت خاتمه می یابد. یادوای ثبوت .محلول ثبو که درعکاسی بکارمیرود و آن عبارت است از : آب معمولی ۱٠٠ سانتیمتر مکعب هیپوسولفیت دوسود۱۵٠ گرم بی سولفیت دوسودتجارتی ۱٠ سانتیمتر مکعب زاج معمولی ۳ گرم .

معنی ثبوت در فرهنگ معین

ثبوت
(ثُ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) استوار شدن ، استقرار یافتن . ۲ - بر جای ماندن ، ایستادن . ۳ - ثابت شدن امری با دلیل و برهان . ۴ - (اِمص .) پایداری ، دوام . ۵ - استواری ، استقرار. ۶ - تحقق .

معنی ثبوت در فرهنگ فارسی عمید

ثبوت
۱. ثابت شدن امری با دلیل و برهان.
۲. پابرجا بودن، استواری.

ثبوت در دانشنامه اسلامی

ثبوت
ثبوت، اصطلاحی در فلسفه و حکمت اسلامی است.
در تداول حکمای اسلامی اصطلاح ثبوتْ مترادف و مساوق با وجود به کار رفته است، چنان که گفته می شود «ثبوت شیء برای شیء ضروری است».
← واسطه ای میان وجود و عدم
مدخل حکما به بحث ثبوتْ قاعده ای است با عنوان قاعده فرعیه که مورد قبول غالب حکما بوده است.طبق این قاعده که ــ تقریرهای متفاوتـی از آن عرضه شـده است ــ «ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له»، یا به عبارت دیگر ثبوت شیء برای شیء دیگر، فرع بر ثبوت شیء اخیر است.مصداق این قاعده، در اصل، قضایای موجبه حملیه صادقه است که در آن ها به ثبوت صفت یا محمولی برای موضوعی حکم می شود.حال اگر حمل را به معنای «ثبوت شیء لشیء» بگیریم، این قاعده بیان می دارد که اتصاف (ه م) شیء به هر صفتی بالضروره فرع بر وجود آن شیء است و تا موضوع قضیه به نحوی از انحاء تحقق و واقعیت نداشته باشد، نمی توان صفتی را بر آن حمل کرد و آن را موصوف برای صفتی دیگر دانست.
← نظر مخالف ابوالحسن اشعری
(۱) غلامحسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ش.(۲) محمد ابن رشد، تفسیر مابعدالطبیعة، به کوشش م بویژ، بیروت، ۱۹۳۸م.(۳) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، تهران، ۱۳۷۷ق.(۴) ابن سینا، الشفاء، الٰهیات، به کوشش جورج قنواتی و سعید زاید، قاهره، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.(۵) ابن سینا، منطق، به کوشش جورج قنواتی و دیگران، قاهره، ۱۳۷۱ق/۱۹۵۲م.(۶) محیی الدین ابن عربی، الفتوحات المکیة، قاهره، ۱۲۹۳ق.(۷) محمد ابن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعـری، به کـوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.(۸) عبدالنبـی احمد نگری، دستور العلماء، بیروت، ۱۳۷۵ق/۱۹۷۵م.(۹) توشی هیکو ایزوتسو، بنیاد حکمت سبزواری، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران، ۱۳۶۸ش.(۱۰) مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، به کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، ۱۹۸۹م.(۱۱) محمداعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش اشپرنگر، کلکته، ۱۸۶۲م.(۱۲) محمد دوانی، حاشیه بر شرح تجرید الکلام قوشچی، چ سنگی.(۱۳) علی زنوزی، رساله حملیه، تهران، ۱۳۶۳ش.(۱۴) ملاهادی سبزواری، حاشیه بر الاسفار.(۱۵) عسکری سلیمانی امیری، «قاعده فرعیه و ثبوت الثابت»، معرفت، قم، ۱۳۷۸ش، س ۸، شم ۱.(۱۶) عبدالحلیم سیالکوتی، حاشیه بر المواقف.(۱۷) محمد صدرالدین شیرازی، الاسفار، بیروت، ...

ارتباط محتوایی با ثبوت

معنی ثبوت به انگلیسی

fixing (اسم)
لوازم ، حاشیه ، تثبیت ، ثبوت
fixity (اسم)
قرار ، استواری ، ثبات ، تثبیت ، پایداری ، ثبوت

ثبوت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا معصومی
حقوق : هر انچه در واقع وجود دارد (انچه که اتفاق افتاده )
و در عالم اثبات باید نزد قاضی مطرح شود .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تفاوت ثبوت و اثبات   • تعریف ثبوت   • تفاوت اثبات و ثبوت در حقوق   • معنی ثبوت   • مقام اثبات ومقام ثبوت   • معنی اثبات   • مرحله ثبوت و اثبات   • عالم ثبوت   • مفهوم ثبوت   • معرفی ثبوت   • ثبوت چیست   • ثبوت یعنی چی   • ثبوت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ثبوت
کلمه : ثبوت
اشتباه تایپی : ef,j
آوا : sobut
نقش : اسم
عکس ثبوت : در گوگل

آیا معنی ثبوت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )