برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف در بهشت آدم (قرآن)

تکلیف در بهشت آدم (قرآن) در دانشنامه اسلامی

تکلیف در بهشت آدم (قرآن)
در برخی از آیات قرآن به وجود تکلیف، در بهشت آدم و حوا - علیهما السلام- اشاره شده است.
برخی آیات قرآن به وجود تکلیف، در بهشت آدم و حوا - علیهما السلام- اشاره فرموده است:و یــادم اسکن انت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما و لا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین• ... و نادهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة. و لقد عهدنا الی ءادم من قبل فنسی و لم نجد له عزمـا• ... و عصی ءادم ربه فغوی. و قلنا یـــادم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین. و نادهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة.... و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم... و لقد عهدنا الی ءادم من قبل فنسی و لم نجدله عزما. و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و (لی آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) نیافتیم.. .. و عصی ءادم ربه فغوی ثم اجتبه ربه فتاب علیه و هدی.... و (این گونه) آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و (وی را) هدایت کرد.
← دیدگاه تفسیر نمونه
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۹..    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۷۵، برگرفته از مقاله «تکلیف در بهشت آدم».    
...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف در بهشت آدم (قرآن)   • مفهوم تکلیف در بهشت آدم (قرآن)   • تعریف تکلیف در بهشت آدم (قرآن)   • معرفی تکلیف در بهشت آدم (قرآن)   • تکلیف در بهشت آدم (قرآن) چیست   • تکلیف در بهشت آدم (قرآن) یعنی چی   • تکلیف در بهشت آدم (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف در بهشت آدم قرآن

کلمه : تکلیف در بهشت آدم (قرآن)
اشتباه تایپی : j;gdt nv fiaj Hnl (rvHk)
عکس تکلیف در بهشت آدم (قرآن) : در گوگل

آیا معنی تکلیف در بهشت آدم (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )