برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

توسعه

/towse'e/

مترادف توسعه: بسط، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت، بسط دادن، گسترش دادن، پیشرفت کردن

برابر پارسی: گسترش، افزایش، پهناوری، پیشرفت، فراخی

معنی توسعه در لغت نامه دهخدا

توسعة. [ ت َ س ِ ع َ ] (ع مص ) فراخی و فراخ کردن و گاهی از غیر ناقص است هم بر این وزن مصدر می آید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ): وسع توسیعاً و توسعة. (ناظم الاطباء). || (اِمص ) سعة و اِتّساع. (اقرب الموارد). فراخی و وسعت. (ناظم الاطباء). و با پیداکردن و دادن و یافتن مستعمل است.

معنی توسعه به فارسی

توسعه
فراخی، گشادگی
۱ - ( مصدر ) گشاد کردن فراخ کردن . ۲ - ( اسم ) گشادی فراخی .
( مصدر ) وسعت دادن گشاد کردن فراخ کردن .
( مصدر ) وسعت یافتن گشاد شدن فراخ گشتن .
[development economics] [اقتصاد] شاخه ای از علم اقتصاد که موضوع آن یافتن شیوه های بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای روبه توسعه است
[developing economies] [اقتصاد] اصطلاحی برای توصیف کشورهای درحال توسعه که از نگاه بانک جهانی، درآمد سرانه معیار اصلی تشخیص آنهاست، اما از نگاه سازمان ملل متحد هیچ معیار پذیرفته شدۀ فراگیری وجود ندارد، به جز درآمد سرانه، نرخ باسوادی و امید به زندگی و شاخص توسعۀ انسانی که می...
[ecodevelopment] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] رویکردی به توسعۀ پایدار که با محیط زیست سازگار است و تعادل اجتماعی و بوم شناختی و کارایی اقتصادی و احترام به هویت فرهنگی و توسعۀ منطقه ای هماهنگ را در نظر دارد

معنی توسعه در فرهنگ معین

توسعه
(تُ س ِ عِ) [ ع . توسعة ] ۱ - (مص م .) گشاد کردن ، فراخ کردن ، وسعت دادن . ۲ - (اِمص .) گشادی ، فراخی . ۳ - ترقی ، پیشرفت .
( ~. طَ لَ) (اِمص .) گسترش قدرت و قلمرو دولتی به زیان دولت ها و کشورهای دیگر.

معنی توسعه در فرهنگ فارسی عمید

توسعه
فراخی، گشادگی.

توسعه در دانشنامه اسلامی

توسعه
وسعت و گشایش دادن را توسعه گویند که در اصطلاح به توسعه بر خانواده در مسکن و هزینه ها و غیره اطلاق می شود. از آن به مناسبت در بابهای صلات، زکات، تجارت و نکاح سخن گفته شده است.
توسعه بر خانواده در مسکن و نیز هزینه های جاری زندگی بویژه در شب و روز جمعه و روز عید فطر و قربان، مستحب است.

کار کردن به نیت توسعه بر خانواده
چنان که کار کردن به نیّت توسعه بر خانواده استحباب دارد.

پرداخت زکات برای توسعه زندگی
در جواز پرداخت زکات به فردی که نفقه اش بر زکات دهنده واجب است، جهت توسعه در زندگی وی به شرط عدم توانایی او بر توسعه، اختلاف است.

تخریب مسجد برای توسعه
...
وسعت و گشایش دادن را توسعه گویند که در اصطلاح به توسعه بر خانواده در مسکن و هزینه ها و غیره اطلاق می شود. از آن به مناسبت در بابهای صلات، زکات، تجارت و نکاح سخن گفته شده است.
توسعه بر خانواده در مسکن و نیز هزینه های جاری زندگی بویژه در شب و روز جمعه و روز عید فطر و قربان، مستحب است.
الکافی فی الفقه، ص۱۵۳.    
چنان که کار کردن به نیّت توسعه بر خانواده استحباب دارد.
جامع المقاصد ج۴، ص۷.    
در جواز پرداخت زکات به فردی که نفقه اش بر زکات دهنده واجب است، جهت توسعه در زندگی وی به شرط عدم توانایی او بر توسعه، اختلاف است.
العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ج۴، ص۱۳۰-۱۳۱.    
...
توسعه در لغت به معنای فراخی و وسعت و همخانواده توسع به معنای فراخی نمودن مقابل تضیق در امر و مکان است.
اصطلاح توسعه (Development) در قرن اخیر در دو نظام متفاوت سرمایه داری و سوسیالیستی ظهور یافت که کشورهای در حال رشد می بایست یکی از این دو الگو را برمی گزید. انسان که محرک، محور و هدف نهایی توسعه است، نیازها، اهداف و آرمان های بی شماری دارد که فرایند پیچیده، جامع و چند بعدی توسعه می تواند روند دستیابی به آن ها را آسان ...


توسعه در دانشنامه ویکی پدیا

توسعه
توسعه می تواند به موارد زیر اشاره کند:
توسعه انسانی
توسعه اقتصادی
توسعه اجتماعی
توسعه پایدار
توسعه جهانی
توسعهٔ آزمون محور (به انگلیسی: Test-driven development) یک فرایند توسعهٔ نرم افزاری است که بر پایه تکرار یک سری دوره های خیلی کوتاه توسعه قرار دارد: ابتدا برنامه نویس یک مورد آزمایشی (در ابتدا دارای شکست) برای بهبود مطلوب یا ایجاد قابلیت جدید می نویسد، سپس کمترین مقدار تغییرات کدی را که باعث قبول شدن آزمایش می شود می نویسد، سپس کد جدید را با استانداردهای قابل قبول سازماندهی مجدد می کند.
آزمون پذیرش
توسعه رفتارمحور
فهرست فلسفه های توسعه نرم افزار
آزمون نرم افزار
مورد آزمایشی
آزمایش واحد
یک مهندس نرم افزار آمریکایی به نام کنت بک، که توسعه یا «بازکشف» این روش را به وی نسبت می دهند، در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت که TDD طرح های ساده و الهام بخش اعتماد به نفس را تشویق می کند.
Test-driven development مربوط به مفاهیم آزمون-برای اولین بار (test-first programming concepts) برنامه نویسی و شدید برنامه نویسی (extreme programming) است که در سال ۱۹۹۹ مطرح شد اما اخیراً علاقه بیشتری را نسبت به خود ایجاد کرده است.
برنامه نویسان همین طور می توانند این مفهوم را برای بهبود و اشکال زدایی کد میراث تهیه شده با روش های قدیمی تر به کار گیرند.
این مقاله در برگیرندهٔ توسعهٔ ارضی ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States territorial acquisitions) از زمان استقلال آمریکاست.Hawaiivotesinset.JPG در ۱۹۵۹, ۹۴٪ رای به پس گیری تمام ادعاهای سرزمینی (proposition 2) نسبت به آمریکا و الحاق به آمریکا دادند.   جزایر کوچک پیرامونی کنونی آمریکا جز کارائیب
کنترل بر آمریکای شمالی (1750 - 2008)
نقشه ایالات آمریکا که ایالات جانشین مستقیم سیزده مستعمرهٔ ابتدایی هستند که از بریتانیای ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

توسعه در دانشنامه آزاد پارسی

توسعه (development)
در علوم اجتماعی، دستیابی یک جامعه به روش ها و فنّاوری صنعتی. بر مبنای این تعریف، کشورهای جهان اول۱ (کشورهای سرمایه داری غربی) و جهان دوم۲ (کشورهای کمونیست شرقی) را «توسعه یافته۳» و کشورهای فقیرتر و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد۴ در جهان سوم۵ را «در حال توسعه۶» یا «توسعه نایافته۷» می نامند. اصطلاحاتی چون جهان اول و دوم و سوم در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، با پایان یافتن جنگِ سرد۸، معنای سیاسی خود را ازدست دادند. امروزه، در بسیاری از مطالعاتِ مربوط به توسعه، کشورهای جهان سوم را «کشورهای جنوب۹» و کشورهای توسعه یافته و صنعتی را «کشورهای شمال۱۰» می نامند، زیرا بیشتر کشورهای جهان سوم در نیمکرۀ جنوبی و بیشتر کشورهای صنعتی در نیمکرۀ شمالی واقع اند. اصطلاحاتِ «کشورهای با توسعۀ اقتصادی بیشتر۱۱» و «کشورهای کمتر توسعه یافته۱۲» نیز اکنون به کار برده می شود. از دهۀ ۱۹۶۰ آگاهی های هرچه بیشتری درخصوصِ تأثیراتِ مضرّ اقدامات انسانی بر محیط زیست طبیعی به دست آمده است و فرضِ سودمندیِ توسعۀ صنعتی۱۳ در معرض سؤال قرار گرفته است. امروزه در بسیاری از دانشگاه ها گروه های مطالعات توسعه۱۴ ایجاد شده اند که به بررسی مسائل نظریِ مرتبط با راه حل های عملی برای رفعِ مشکلات جهان سوم می پردازند. این کشورها با تعارضاتی میانِ نیازشان به توسعۀ اقتصادی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن مواجه اند. بیشتر کشورهای در حال توسعه جمعیت روبه افزایشی دارند که عمدتاً ناشی از روند کاهندۀ میزانِ مرگ ومیر۱۵ و باقی ماندنِ میزانِ باروری۱۶ در سطحی بالاست؛ این امر موجب می شود که فشاری فزاینده بر منابع کمیاب در این جوامع وارد آید. کشورهای جهان سوم امیدوارند که از طریقِ توسعۀ پایدار۱۷ و به کمک فناوریِ متناسب با نیازها و منابع محلی شان، مشکلات خود را رفع کنند. «بانک جهانی» و دیگر سازمان های بین المللی، سرمایۀ لازم برای توسعۀ این کشورها را تأمین می کنند. حدود سه چهارم از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه به سر می برند. این کشورها فقیرترین کشورهای جهان اند و اکثراً در افریقا، آسیا، و امریکای جنوبی واقع اند. اگرچه بسیاری از این کشورها از ذخایر طبیعی غنی برخوردارند، اقتصادشان بر پایۀ کشاورزی است و تعداد اندکی از آن ها توسعۀ صنعتی مقبولی یافته اند. سطح زندگی نیز در بیشتر آن ها بسیار پایین است. چنین کشورها ...

توسعه در جدول کلمات

توسعه یافته
گسترده
استانی در کشورمان که در سال 1379 رتبه 64 را از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی کسب کرد
هرمزگان
استانی در کشورمان که در سال 1379 رتبه 68 را از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی کسب کرد
همدان
استانی که در سال 1383 رتبه سوم را در ایران از لحاظ توسعه یافتگی صنعتی به دست آورد
خوزستان
اقتصاددانی که معتقد است «اصلاح قیمت ها نهایت توسعه نیست | ولی قیمت های نادرست غالبا به بی فرجام ماندن توسعه منجر می شود»
پیترتیمر
اقتصاددانی که معتقد است اصلاح قیمت ها نهایت توسعه یافتگی نیست ولی قیمت های نادرست به بی فرجام ماندن توسعه منجر خواهد شد
تیمر
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است
لوییس
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است•
ارتور لوییس
اقتصاددانی که معتقد است فقط نباید قیمت ها را اصلاح کرد که به توسعه یافتگی رسید ولی همین قیمت ها به بی فرجام ماندن توسعه یافتگی می انجامد
تیمر
اقتصاددانی که معتقد است | توسعه اقتصادی کشورها با تغییرات آهسته امکان پذیر نیست | بلکه باید در یک حرکت عظیم یا فشار بزرگ قرار گیرند
رودن

معنی توسعه به انگلیسی

amplification (اسم)
تقویت ، تشدید ، افزایش ، بسط ، توسعه
increase (اسم)
فزونی ، افزایش ، اضافه ، ترقی ، توسعه ، رشد ، تکثیر
enlargement (اسم)
فزونی ، توسعه ، بزرگی
extension (اسم)
مد ، اضافی ، بسط ، توسعه ، کشش ، تمدید ، گسترش ، تعمیم ، توسیع ، تلفن فرعی
development (اسم)
پیشرفت ، پیش روی ، ترقی ، ظهور ، بسط ، توسعه ، ایجاد ، سیر ، رشد ، نمو ، سیر تکاملی ، تقریر
increment (اسم)
افزایش ، ترقی ، سود ، توسعه
expansion (اسم)
بسط ، توسعه ، انبساط ، خاصیت انبساط و گسترش
outreach (اسم)
توسعه
outspread (اسم)
بسط ، توسعه

معنی کلمه توسعه به عربی

توسعه
تطوير , توسيع
قابل للامتداد
تضخم , زيادة , طور , مدد
تنمية العلاقات
التوسعي
التوسعي
ازدهار
ازدهار
فسحة
توسعي

توسعه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرین
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
پیشرفت (پارسی دری)
فَرائیت (اوستایی: فْرائیتی)
فِراشمی (اوستایی: فْراشْمی)
فَرَژدات (اوستایی: فْرَژداتَ)
ویژاس (اوستایی: ویجَس)
حمیدرضا دادگر_فریمان
بسط، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت، بسط دادن، گسترش دادن، پیشرفت کردن
مصطفی روحانی
روبه رشد بودن - اضافه کردن - تزاید داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• توسعه چیست   • مرصاد نيوز   • تعریف توسعه   • افتاب كرمانشاه   • مفهوم توسعه   • آبادگران جوان   • موسسه توسعه   • ابادگران   • معنی توسعه   • معرفی توسعه   • توسعه یعنی چی   • توسعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توسعه

کلمه : توسعه
اشتباه تایپی : j,sui
آوا : towse'e
نقش : اسم
عکس توسعه : در گوگل

آیا معنی توسعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )