برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1381 100 1

توزیع احتمال

توزیع احتمال در دانشنامه ویکی پدیا

توزیع احتمال
در نظریه احتمال و آمار تابع توزیع احتمال بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در مورد متغیر گسسته) یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص (در مورد متغیر تصادفی پیوسته) میباشد. توزیع تجمعی احتمال یک متغیر تصادفی تابعی است از دامنهٔ آن متغیر بر بازهٔ {\displaystyle } . به طوری که احتمال رخدادن پیشامدهای با مقدار عددی کمتر از آن را نمایش می دهد. و به صورت دقیق به شکل زیر تعریف می شود:
بر اساس این که این متغیر گسسته یا پیوسته باشد توزیع گسسته یا پیوسته نام می گیرد.
اگر تابع توزیع تجمعی پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است.
توزیع احتمال توأم یا توزیع احتمال مشترک (به انگلیسی: Joint probability distribution) در بحث احتمالات مطرح می شود که در آن پدیدهٔ مورد نظر با مجموعه ای از متغیّرهای تصادفی که با آن در ارتباط هستند تفسیر و تغییرات این متغیرها در ارتباط با یکدیگر و به صورت توأم (مشترک) بررسی می شود. در بسیاری موارد علاقه مند هستیم که دو یا چند متغیر تصادفی را همزمان مطالعه کنیم. در این ارتباط برای هر دو متغیر تصادفی   x {\displaystyle \ x} و   y {\displaystyle \ y} تابع توزیع تجمعی را به صورت زیر تعریف میکنیم
متغیر تصادفی
تابع چگالی احتمال
احتمال شرطی
تابع توزیع تجمعی   x {\displaystyle \ x} را می توان از تابع توزیع تجمعی مشترک به صورت زیر بدست اورد
۱.در حالت توزیع پیوسته داریم
۲.با مشتق گیری جزئی درمی یابیم
توزیع احتمال شرطی اگر توزیع مشترک(توزیع احتمال توام) دو متغیر تصادفی X و Y را داشته باشیم،تو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

توزیع احتمال را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی توزیع احتمال   • مفهوم توزیع احتمال   • تعریف توزیع احتمال   • معرفی توزیع احتمال   • توزیع احتمال چیست   • توزیع احتمال یعنی چی   • توزیع احتمال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توزیع احتمال
کلمه : توزیع احتمال
اشتباه تایپی : j,cdu hpjlhg
عکس توزیع احتمال : در گوگل

آیا معنی توزیع احتمال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )