برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

تواتر

/tavAtor/

مترادف تواتر: ترادف، ترتب، تسلسل، توالی، فرکانس، بسامد

برابر پارسی: بسامد، پشت سرهم، پی در پی، پیاپی

معنی تواتر در لغت نامه دهخدا

تواتر. [ ت َ ت ُ ] (ع مص ) پیاپی شدن. (زوزنی ) (دهار). پیاپی آمدن یا پس یکدیگر آمدن به مهلت. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). پی درپی شدن ، مأخوذ از وتر بالکسر بمعنی تنهاتنها و یک یک بهم آمدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پی درپی بودن. پیاپی بودن. تتابع. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
رادی که من از تواتر بِرّش
در نور عطا و ظل احسانم.
مسعودسعد.
و تواتر دخلها و احیاء اموات... به عدل متعلق است. (کلیله و دمنه ). و عزایم پادشاهانه را به امداد فتح مبین و تواتر نصر عزیز مؤید گردانیده. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 9).
ز چرخت باد عمری در تزاید
ز بختت باد عزّی در تواتر .
انوری.
فخرالدوله از طبرستان بر تواتر امداد حمول و انواع کرامات تازه میداشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 94). به سبب تواتر امطار و تزاحم اقطار از مهمات و اوطار و طلب زاد و علوفه بازماندند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 266). و سلطان بر تواتر به تاختن او لشکر می فرستاد. (جهانگشای جوینی ). || (اصطلاح اصول ) خبر جماعتی که بنفسه موجب علم بصدق آن خبر شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). خبری که جماعتی دهند و چنان باشد که نتوان گفت آن جماعت بر جعل این خبر مواضعه کرده اند. (از تعریفات جرجانی ). خبری که چندین نفر از پی یکدیگر به یک طریق بیان کنند.(ناظم الاطباء). و تواتر به حقیقت خود یقین افکند، چنانکه مر شنونده را حاجت نیاید که اندر گویندگان تأمل کند. (دانشنامه ٔ علائی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
تا چو سی کودک تواتر این خبر
متفق گویند یابد مستقر.
مولوی.
و در آن شبهتی چنانک ما را به تواتر وجود پیغمبران و پادشاهان و مردمان مشهور که در قرنها پیش بوده اند. (رشیدی ).

معنی تواتر به فارسی

تواتر
پی درپی شدن، پشت سرهم آمدن، پیاپی رسیدن، پیاپی
۱ -( مصدر ) پی در پی شدن پیاپی شدن . ۲ - پیاپی رسیدن دما دم رسیدن . ۳ - ( اسم ) توالی . جمع تواترات .

معنی تواتر در فرهنگ معین

تواتر
(تَ تُ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - پی درپی شدن . ۲ - پیاپی رسیدن .

معنی تواتر در فرهنگ فارسی عمید

تواتر
پی در پی شدن، پشت سرهم آمدن، پیاپی رسیدن، پیاپی بودن.

تواتر در دانشنامه اسلامی

تواتر
تَواتُر، اصطلاحی است در علم حدیث و علم اصول فقه، به این معنا که روایتی از طُرُق و افراد مختلف، بسیار گزارش شود به گونه ای که به صحت خبر اطمینان حاصل شود. به خبرِی که چنین ویژگی ای داشته باشد، مُتَواتِر گویند.
از وجوه مختلف خبر متواتر در دانش های حدیث، فقه، رجال و منطق بحث می کنند. اگر روایتی متواتر باشد، پذیرفته است و استناد به آن صحیح است و ضعف سند اعتبارش را از میان نمی برد.
تواتر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: قرآن• تواتر قرآن، متواتر بودن نقل آیات قرآن در همه طبقات از عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) تاکنون• تواتر قرائات سبع، قول به منتهی شدن همه قرائت های مشهور به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به نقل متواتر کاربردهای دیگر• تواتر خبر، اخبار جمعی که- به لحاظ امتناع توافق آنان به طور عادت بر کذب- موجب اطمینان به درستی خبر گردد.• تواتر (اصول)، کثرت ناقلان یک خبر به تعدادِ قطع آور، و رافع احتمال تبانی آنها بر کذب• تواتر (منطق)، اصطلاحی در منطق• تواتر اجمالی، کثرت اخبار مختلف به حسب لفظ و معنا به تعداد اطمینان آور نسبت به صدق برخی یا صدق معنای مشترک• تواتر لفظی، کثرت اخبار مشترک به حسب لفظ و معنا به تعداد یقین آور• تواتر معنوی، کثرت اخبار مشترک به حسب معنا فقط به تعداد یقین آور• تواتر در ثبوت هلال، بحث تواتر در ثبوت هلال اول ماه
...
تواتر به کثرت ناقلان یک خبر به تعدادِ قطع آور، و رافع احتمال تبانی آنها بر کذب اطلاق می شود.
تواتر، در لغت، به معنای به دنبال هم آمدن چند چیز با فاصله می باشد، چنان که در قرآن آمده است: ﴿ثُمَّ اَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا﴾؛ ما رسولان خود را یکی بعد از دیگری و با فاصله فرستادیم». در کتاب « اصول الفقه » آمده است:«التواتر معناه لغة: تتابع الاشیاء واحد بعد واحد بینهما مهلة و منه قوله تعالی» ثم ارسلنا رسلنا تتری» ای واحدا بعد واحد مع وجود مهلة». اما در اصطلاح علمای اصولی، تواتر ...


تواتر در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:متواترات

تواتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تواتر چیست   • تواتر دهخدا   • تواتر در جدول   • معنی فارسی تواتر   • تواتر در معامله   • معنی کلمه تهاتر   • مترادف تواتر   • تواتر در فیزیک   • معنی تواتر   • مفهوم تواتر   • تعریف تواتر   • معرفی تواتر   • تواتر یعنی چی   • تواتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تواتر

کلمه : تواتر
اشتباه تایپی : j,hjv
آوا : tavAtor
نقش : اسم
عکس تواتر : در گوگل

آیا معنی تواتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )