برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1448 100 1

ترمودینامیک

/termodinAmik/

معنی ترمودینامیک به فارسی

ترمودینامیک
[thermodynamics] [فیزیک] شاخه ای از علم فیزیک که به بررسی رابطۀ گرما و صورت های دیگر انرژی می پردازد
[atmospheric thermodynamics] [علوم جَوّ] بررسی ترمودینامیکی جوّ

معنی ترمودینامیک در فرهنگ معین

ترمودینامیک
(تِ مُ) [ انگ . ] (اِ.) شاخه ای از (علم ) فیزیک که به بررسی رابطة گرما و صورت های دیگر انرژی می پردازد. (فره ).

معنی ترمودینامیک در فرهنگ فارسی عمید

ترمودینامیک
شاخه ای از علم فیزیک که دربارۀ قانون بقای انرژی و تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی و بالعکس بحث می کند.

ترمودینامیک در دانشنامه ویکی پدیا

ترمودینامیک
ترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن ها و قوانین حاکم بر آن ها را بیان می نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می توان بدست آورد.
سیستم: کمیتی از ماده با ناحیه ای از/در فضا است که برای بررسی انتخاب می شود.
محیط (اطراف): جرم یا ناحیه خارج از سیستم را محیط می گویند.
مرز: سطح حقیقی یا مجازی که سیستم را از اطرافش جدا می کند مرز گویند. (مرز سیستم ضخامت صفر دارد - نه جرمی دارد و نه حجمی)
سیستم بسته (جرم کنترل):از جرم ثابتی تشکیل شده است و هیچ جرمی نمی تواند از مرز آن عبور کند. اما انرژی به شکل گرما یا کار می تواند از مرز سیستم عبور کند.
سیستم منزوی: سیستمی بسته ای است که انرژی هم از مرزها عبور نمی کند.
سیستم باز (حجم کنترل):جرم و انرژی از مرز حجم کنترل عبور می کند و اغلب شامل دستگاهی است که با جریان جرم سرو کار دارد. به مرز حجم کنترل سطح کنترل گفته می شود.
ترمودینامیک موضوع بخش گسترده ای از علم و مهندسی است - همانند: موتور، گذار فاز، واکنش های شیمیایی، پدیده های انتقال و حتی سیاه چاله ها-. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است.
عمده بحث های تجربی ترمودینامیک در چهار قانون بنیادی آن بیان گردیده اند: قانون صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک. قانون اول وجود خاصیتی از سیستم ترمودینامیکی به نام انرژی داخلی را بیان می کند. این انرژی از انرژی جنبشی که ناشی از حرکت کلی سیستم و نیز از انرژی پتانسیل که سیستم نسبت به محیط پیرامونش دارد، متمایز است. قانون اول همچنین دو شیوهٔ انتقال انرژی یک سیستم بسته را بیان می کند: انجام کار یا انتقال حرارت. قانون دوم به دو خاصیت سیستم، دما و آنتروپی، مربوط است. آنتر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ترمودینامیک در دانشنامه آزاد پارسی

تِرْمودینامیک (thermodynamics)
شاخه ای از فیزیک، برای بررسی تبدیل گرما به انواع دیگر انرژی و تبدیل انواع انرژی به گرما. این شاخه مبنای مطالعات مرتبط با عملکرد کارآمد ماشین هایی مثل ماشین بخار و ماشین احتراق داخلیاست. قانون های سه گانۀ ترمودینامیک عبارت اند از ۱. انرژی را نه می توان پدیدآورد و نه می توان نابود کرد؛ انرژی مکانیکی و گرما متقابلاً به یکدیگر قابل تبدیل اند؛ ۲. برای ماشینی که خودکنش است و دخالتی از بیرون در آن به عمل نمی آید، انتقال گرما از جسمی به جسمی دیگر که دمای بیشتری دارد امکان پذیر نیست؛ و ۳. کاهش دمای سیستم به دمای صفر مطلق(صفر کلوین مطابق با ۲۷۳.۱۵- درجۀ سلسیوس) با تعداد شمارش پذیری از عملیات به هیچ شیوه ای، هر چقدر هم آرمانی باشد، امکان پذیر نیست. این قانون ها به شکل ریاضی بیان می شوند و کاربردهای گسترده ای در فیزیک و شیمی دارند.

ارتباط محتوایی با ترمودینامیک

ترمودینامیک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
گرماپویایی، گرماپویاشناسی، گرماپویا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ترمودینامیک pdf   • قانون دوم ترمودینامیک   • جزوه ترمودینامیک   • ترمودینامیک چیست   • کتاب ترمودینامیک   • قانون اول ترمودینامیک   • قانون چهارم ترمودینامیک   • قانون سوم ترمودینامیک   • معنی ترمودینامیک   • مفهوم ترمودینامیک   • تعریف ترمودینامیک   • معرفی ترمودینامیک   • ترمودینامیک یعنی چی   • ترمودینامیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترمودینامیک
کلمه : ترمودینامیک
اشتباه تایپی : jvl,ndkhld;
آوا : termodinAmik
نقش : اسم
عکس ترمودینامیک : در گوگل

آیا معنی ترمودینامیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران