برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1597 100 1
شبکه مترجمین ایران

تذکره میخانه

تذکره میخانه در دانشنامه اسلامی

تذکره میخانه
تَذْکِرۀ مِیْخانه، نخستین تذکرۀ مشتمل بر زندگی نامۀ ساقی نامه سرایان و ذکر ساقی نامه های آنان که ملاعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی ، متخلص به «عزتی» و «نبی» در سدۀ ۱۱ق/۱۷م در هندوستان تألیف کرده است.
فخرالزمانی فرزند خلف بیگ در ۹۹۸ق/۱۵۹۰م در قزوین به دنیا آمد. از تاریخ درگذشت او اطلاعی در دست نیست، اما می دانیم دست کم تا ۱۰۴۱ق/۱۶۳۱م زنده بوده است. وی بیش تر عمر خود را در هندوستان گذراند.
منصب وی
فخرالزمانی در ۱۰۲۲ق/۱۶۱۳م در اجمیر به دربار بهادر میرزا امان الله فرزند زمانه بیگ مهابت خان از امرای نامدار دربار جهانگیری راه یافت و به سبب مهارت در فن قصه دانی و قصه گویی، نخست به سمت قصه خوان و سپس به منصب کتابداری میرزا امان الله پذیرفته شد. منصب جدید، امکان مطالعۀ کتاب های معتبر و زمینۀ مناسب را جهت تألیفات مستند و سودمند برای او فراهم ساخت. وی در همین ایام و در چنین موقعیتی طرح تألیف سه کتاب از جمله تذکرۀ میخانه را ریخت.
تألیف نخستین اثر
فخرالزمانی حدود سال های ۱۰۲۳-۱۰۲۴ق/۱۶۱۴- ۱۶۱۵م به اقتضای علاقه و اقبال خوانندگان عصر به مطالعۀ ساقی نامه ها، تألیف نخستین اثر خود، یعنی تذکرۀ میخانه را در اجمیر آغاز کرد و در مدت یک ماه ، ۱۵ ساقی نامه با شرح حال سرایندگان آن ها جمع آوری کرد. آن گاه در ۱۰۲۸ق/ ۱۶۱۹م به پتنه رفت و با منابع و اطلاعاتی که در طول پنج سال فراهم آورده بود، تذکرۀ میخانه را به نام سردارخان خواجه یادگار از امرای بزرگ دربار نورالدین محمد جهانگیرشاه (حک ۱۰۱۴ق/۱۶۰۵م) به پایان برد. مقابله و مقایسۀ دست نویس های گوناگونِ تذکرۀ میخانه نشان می دهد که مؤلف پس از ۱۰۲۸ق در کتاب خود تجدیدنظر کرده، و تغییراتی در آن داده است.
تدوین تذکرۀ میخانه
...

تذکره میخانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
اثر ملا عبد النبی فخر الزمان قزوینی به تصحیح مرحوم احمد گلچین معانی.
موضوع : تذکره الشعرا می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تذکره میخانه   • مفهوم تذکره میخانه   • تعریف تذکره میخانه   • معرفی تذکره میخانه   • تذکره میخانه چیست   • تذکره میخانه یعنی چی   • تذکره میخانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تذکره میخانه

کلمه : تذکره میخانه
اشتباه تایپی : jb;vi ldohki
عکس تذکره میخانه : در گوگل

آیا معنی تذکره میخانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )