برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1401 100 1

تداعی

/tadA'i/

مترادف تداعی: فراخوانش، همخوانش، یادآوری، به خاطرآوری، یکدیگر را فرا خواندن ، به خاطر آوردن، به یادآوردن

متضاد تداعی: تدافع

برابر پارسی: یادآوری، دریافت، همخوانی، بیاد آوردن، یاد آوری

معنی تداعی در لغت نامه دهخدا

تداعی. [ ت َ ] (ع مص ) پیش آمدن دشمن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || جمع شدن بر کسی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). جمع شدن قوم بر کسی وبه دشمنی برخاستن با وی. || لاغر شدن یا مردن شتر فلان. || محاجّه کردن. (اقرب الموارد). || چیستان گفتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || خواستن چیزی را. (اقرب الموارد). || شکسته شدن و ویران گردیدن دیوار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). تَداعَت ِالجُدران ُ؛ انقضَّت ْ و تهادَمَت ْ و قیل بلیت و تصدعت من غیر ان تسقط. (اقرب الموارد). || یکدیگر را خواندن. (آنندراج ) (از اقرب الموارد). رجوع به تداعی معانی شود. || ویران کردن : تداعیناعلیهم الحیطان َ من جوانبها؛ یعنی دیوارها را از اطراف ، به روی ایشان ویران کردیم. (از اقرب الموارد).

معنی تداعی به فارسی

تداعی
یکدیگرراخواندن وگرد آمدن، باهم دعوی کردن
۱-( مصدر )هم را خواندنیکدیگر را خواندن. ۲- با هم دعوا کردن . ۳- ( اسم ) هم خوانی . جمع : تداعیات . یا تداعی معانی . پی بردن از معنیی بمعنی دیگر بیاد آوردن مفهومی بوسیل. مفهوم دیگر .
پیش آمدن دشمن یا جمع شدن بر کسی جمع شدن قوم بر کسی و بدشمنی برخاستن با وی لاغر شدن یا مردن شتر فلان یا محابه کردن یا چیستان گفتن یا خواستن چیزی را ٠
[association] [روان شناسی] در روان کاوی، پیوندی میان یک محتوای ذهنی و یک محتوای ذهنی دیگر
[free association] [روان شناسی] در روان کاوی، روشی که در آن فرد آنچه را به ذهنش خطور می کند، شامل واژه و عدد و تصویر و رؤیا، بدون توجه به ارتباطشان با یکدیگر، بیان می کند
یکی از اعمال نفس که بدان تصور یک معنی معنی دیگر را بخاطر آورد ٠

معنی تداعی در فرهنگ معین

تداعی
(تَ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - یکدیگر را خواندن . ۲ - با هم دعوا کردن .
( ~ِ مَ) [ ع . ] (مص ل .) از یک معنی پی به معنی دیگر بردن .

معنی تداعی در فرهنگ فارسی عمید

تداعی
۱. (روان شناسی) اصل یا حالتی که افکار و اندیشه ها و عواطف و سرگذشت ها چنان به هم مربوط می شوند که یکی پس از دیگری در ذهن پدیدار می شوند، تسلسل افکار، تسلسل خواطر.
۲. [قدیمی] یکدیگر را خواندن و گرد آمدن.
۳. به یاد آوردن.
* تداعی معانی: از یک معنی به معنی دیگر پی بردن، به یاد آوردن یک معنی توسط معنی دیگر.

تداعی در دانشنامه اسلامی

تداعی
مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی گویند. از این عنوان در باب قضاء سخن رفته است.
در دعاوی، گاه یکی از دو طرف مدّعی چیزی و طرف دیگر منکر ادّعای او است بدون آنکه خود ادّعایی داشته باشد. غالب موارد دعاوی چنین است. و گاه هر دو طرف، مدّعی هستند، مثلا کسی بخشی از خانۀ خود را به دیگری اجاره داده است.
پیش از سکونت مستأجر در خانه، بین آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می آید. موجر مدّعی است بخش غربی را اجاره داده است ولی مستأجر مدّعی است مورد اجاره قسمت شرقی خانه است. در این صورت هریک، مدّعی اجارۀ بخشی از خانه و منکر اجارۀ بخشی دیگر است. دو طرف دعوا «متداعیان» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می شود.

حکم قاضی
حکم قاضی در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعدۀ مدّعی و منکر است و یا بر قاعدۀ عدل و انصاف.

← بر اساس قاعده مدعی و منکر
اگر مال مورد ادّعای دو طرف، تحت تصرّف هیچ کدام از آنان نباشد، دو صورت دارد: یا بیّنه وجود ندارد و یا دارد.

← در فرض عدم وجود بینه
...
واژه تداعی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تداعی (روان شناسی)، از اصطلاحات به کار رفته در روان شناسی، به معنای زنده کردن و حاضر ساختن آموخته ها و رویدادهای گذشته در ذهن• تداعی (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه در باب قضاء، به معنای مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز
...
تداعی، یعنی یادآوری، همخوانی و همبستگی که عبارت است از: زنده کردن و حاضر ساختن آموخته ها و رویدادهای گذشته در ذهن، که در درجه نخست با حواس ارتباط دارد. هم چنین، روش هم خوانی اندیشه ها در ایجاد صورت های ذهنی و یادآوری دارای اثر فراوانی است.
تداعی ها ممکن است آزادانه بوده یا القائی باشند. در نوع اول، شخص بدون محرک، تداعی های خود را گسترش می دهد.در نوع دوم، کلمات به آزمودنی داده می شود و او بلافاصله با اولین تداعی که به ذهنش خطور می کند پاسخ می دهد ...

تداعی در دانشنامه ویکی پدیا

تداعی
تداعی در روانشناسی اشاره به یک پیوند روانی میان مفاهیم، رخدادها یا حالات ذهنی دارد که معمولاً از تجارب خاصی ریشه می گیرند. تداعی ها در چند مکاتب فکری در روانشناسی از جمله رفتارگرایی، تداعی گرایی روانکاوی، روانشناسی اجتماعیو ساختارگرایی بررسی می شوند. منشأ این ایده از افلاطون و ارسطو است بویژه اینکه ایشان به پدیده جانشینی خاطرات توجه داشتند. فیلسوفان همانند جان لاک، دیوید هیوم، دیوید هارتلیو جیمز میل نیز به این مفهوم پرداخته اند. جایگاه مفهوم تداعی در روانشناسی مدرن در زمینه هایی مانند حافظه، یادگیریو مطالعه مسیرهای عصبی، دوباره پیدا شد.
تداعی در روانشناسی اشاره به یک پیوند روانی میان مفاهیم، رخدادها یا حالات ذهنی دارد که معمولاً از تجارب خاصی ریشه می گیرند. تداعی ها در چند مکاتب فکری در روانشناسی از جمله رفتارگرایی، تداعی گرایی روانکاوی، روانشناسی اجتماعیو ساختارگرایی بررسی می شوند. منشأ این ایده از افلاطون و ارسطو است بویژه اینکه ایشان به پدیده جانشینی خاطرات توجه داشتند. فیلسوفان همانند جان لاک، دیوید هیوم، دیوید هارتلیو جیمز میل نیز به این مفهوم پرداخته اند. جایگاه مفهوم تداعی در روانشناسی مدرن در زمینه هایی مانند حافظه، یادگیریو مطالعه مسیرهای عصبی، دوباره پیدا شد.
تداعی آزاد در روان کاوی به روشی گفته می شود که در آن بیمار هر آن چه را که به ذهنش خطور می کند، بیان مینماید. در واقع مبنای تداعی آزاد بر این اصل استوار است که فرد هر آنچه را که به ذهنش می رسد به زبان آورد. بیماران باید بدون نگرانی در بارهٔ دردناک، خجالت آور یا غیر منطقی بودن افکارشان حرف بزنند. به افکار اجازه داده می شود تا آزادانه از موضوعی به موضوع دیگر بروند. بدون آنکه خود - سانسوری داشته باشند. هدف از تداعی آزاد، کاهش مقاومت های دفاعی است به طوری که افکار و احساس های نا هشیار بتوانند ظاهر شوند. هدف از روانکاوی این است که تعارض ها (احساسات و انگیزه|انگیزه های واپس رانده شده) ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تداعی

معنی کلمه تداعی به عربی

تداعی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تداعی
طلوع کننده.خلاق کننده.
ابراهیم
تداعی.دنبال کردن.همراه شدن.مثال شبت امتداد کهکشان تداعی باد
جمشید احمدی
هم فراخوانی/ هم فراخوانش
مجید
نو شدن تازه شدن خاطره در ذهن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تداعی خاطرات   • معنی اسم تداعی   • تداعی شدن   • تداعی نشو   • تداعی یعنی چه   • انواع تداعی   • معنی تداعی کننده   • تدایی   • مفهوم تداعی   • تعریف تداعی   • معرفی تداعی   • تداعی چیست   • تداعی یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تداعی
کلمه : تداعی
اشتباه تایپی : jnhud
آوا : tadA'i
نقش : اسم
عکس تداعی : در گوگل

آیا معنی تداعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )